10 dan zapora: KPK in sodišče sta Janeza Janšo obsodila po krivici - in posledično zrušila vlado!

Vrhovno sodišče je ugodilo pritožbi Janeza Janše, ki jo je vložil po tem, ko je upravno sodišče zavrnilo njegovo tožbo zoper poročilo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) zaradi posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. Sodbo upravnega sodišča je razveljavilo in zadevo vrnilo upravnemu sodišču v nov postopek.

Po presoji vrhovnega sodišča se prvostopenjsko sodišče v izpodbijani sodbi do ključnih tožbenih navedb konkretno ni opredelilo, njegova pavšalna ocena, da je bil ves postopek pravilen in da zato do kršitve tožnikovih ustavnih pravic ni prišlo, pa ne ustreza standardu obrazložene sodne odločbe. Ravno ustrezna obrazložitev je namreč po mnenju vrhovnih sodnikov pogoj za preizkus zakonitosti, pravilnosti in razumnosti sprejete odločitve.

Kot so na Vrhovnem sodišču zapisali v sodbi, v obravnavanem primeru ni sporno to, ali je KPK pristojna za vodenje postopka nadzora nad premoženjskim stanjem funkcionarjev, temveč ali je KPK z izdajo zaključnega poročila delovala v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili iz zakonodaje ter ali sta opravljen nadzor in izdan akt v skladu z zakonskimi določbami.

Po ugotovitvah vrhovnih sodnikov je namreč KPK pristojna za vodenje postopka nadzora nad premoženjskim stanjem funkcionarjev, vendar v obsegu in na način ter z ukrepi, ki jih ji daje zakon. Pri tem ugotavlja, da KPK lahko preverja nesorazmerno povečanje premoženja funkcionarja, vendar pa ji zakona nalaga, da mora v primeru, da funkcionar omenjenega povečanja ne zna ustrezno obrazložiti, o tem obvestiti organ, pristojen za izvolitev ali imenovanje funkcionarja, ki potem ukrepa, ali pa organe pregona. KPK pa je po ugotovitvah sodišča v tem primeru izdala svoj akt.

Do tega, ali in v katerih določbah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ima KPK pooblastilo, da je sprejela svoj akt oziroma zaključno poročilo v obliki, kot ga je sprejela, se sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi ni opredelilo. Slednje pričakuje od upravnega sodišča. Sodbo je zato razveljavilo predvsem zaradi zgolj pavšalne ocene upravnega sodišča, da je bilo vse v skladu s pooblastili KPK.

Kaj pomaga, da je Vrhovno sodišče napako KPK in sodišča odpravilo po letu in pol, ko je zaradi tega padla vlada in so Janezu Janši na tej podlagi ves ta čas krnili ugled? Ali je tudi sedaj namen, da bo Vrhovno sodišče napake sodstva odpravilo potem, ko bodo volitve in sestavljanje vlade mimo? Ceno za to krivico povzročeno Janezu Janši in njegovi družini bomo preko višjih davkov, slabšega življenjskega standarda in podaljševanja krize plačali vsi državljanke in državljani.

Vrhovno sodišče še navaja, da se bo moralo upravno sodišče v ponovnem postopku natanko opredeliti do zadeve in jasno obrazložiti, kje ima KPK podlago za sprejetje zaključnega poročila, kot ga je sprejelo.

Na sodbo se je v pogovoru za Radio Ognjišče že odzval tudi Janša, ki je dejal, da sodba neposredno problematizira način, preko katerega je KPK svoje ugotovitve sporočila v javnost. Dodal je, da je sodba "velika klofuta KPK in vsem tistim, ki so na podlagi tega sprejemali odločitve". "Posledice pa so nepopravljive. Zaradi tega sta padli dve vladi."

Kaj pomaga, da je Vrhovno sodišče napako KPK in sodišča odpravilo po letu in pol, ko je zaradi tega padla vlada in so Janezu Janši na tej podlagi ves ta čas krnili ugled? Ali je tudi sedaj namen, da bo Vrhovno sodišče napake sodstva odpravilo potem, ko bodo volitve in sestavljanje vlade mimo? Ceno za to krivico povzročeno Janezu Janši in njegovi družini bomo preko višjih davkov, slabšega življenjskega standarda in podaljševanja krize plačali vsi državljanke in državljani.
Več:

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top