Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe portala 24kul.si

Vstopili ste na spletni portal Zavoda za družino in KULturo življenja, Tržaška 85, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Zavod KUL.si). Uporabo tega portala urejajo ta splošna pravila kot tudi drugi predpisi Republike Slovenije. Z vstopom na ta spletni portal potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas njena določila zavezujejo.

Omejitve uporabe portala

Uporaba spletnega portala www.24kul.si je dovoljena samo za osebne in nekomercialne namene, kar pomeni, da je prepovedano vsakršno spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, prenašanje in prodajanje kakršnih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del tega portala.

Osebni podatki in zasebnost

Za uporabo določenih storitev na portalu www.24kul.si mora uporabnik posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po možnosti skrbeti, da so v času trajanja porabe teh storitev pravilni in ažurni. Zavod KUL.si pa se obvezuje, da bo posredovane osebne podatke uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi uporabniškega imena ali utemeljenem sumu, da je do tega prišlo, mora uporabnik o tem nemudoma obvestiti Zavod KUL.si. Zavod KUL.si pa ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi nepooblaščene uporabe na računu ali geslu uporabnika.

Prepovedana uporaba

Uporabnik portala www.24kul.si se obvezuje, da tega ne bo uporabljal za nezakonite ali namenu uporabe nasprotujoče namene. Zato portala www.24kul.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil samemu portalu ali Zavodu KUL.si, prav tako pa je prepovedano onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom. Prepovedano je tudi pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve portala, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o kateremkoli drugem uporabniku portala. Nadalje je tudi prepovedano pridobivanje kakršnegakoli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za vstop v izjavi o varovanju zasebnosti.

Uporaba povratnih informacij ali predlogov

V primeru, da uporabnik posreduje kakršnih koli povratne informacije in predloge v zvezi s portalom, jamči Zavod KUL.si, da je lastnik oz. ima pravicami do uporabe celotnega oddanega materiala in informacij. Z oddajo takšnega materiala, informacij in predlogov uporabnik dovoljuje Zavodu KUL.si uporabo, spremljanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, prenašanje ali predajanje katerih koli povratnih informacij in predlogov. Zgoraj navedene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v povratni informaciji ali predlogih, ki vključujejo pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patenta. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu in ga bo uporabila Zavod KUL.si, ta ne bo izplačal nobenega nadomestila, prav tako Zavod KUL.si ni obvezen objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih je oddal uporabnik.

Omejitev odgovornosti

Zavod KUL.si ne daje izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek portala www.24kul.si . Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo brez kakršne koli garancije. Zavod KUL.si zavrača vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom. Zavod KUL.si v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo, ki bi izhajala ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala www.24kul.si, za zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na tem portalu ali kako drugače nastalimi z uporabo tega portala.

Uporabniška podpora

Informacije o tem, kako uporabljati storitve portala www.24kul.si so na samem portalu. Če imajo uporabniki kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo tega portala ali kakršne koli druge probleme, ki bi jih radi prijavili, jih lahko posredujejo na elektronski naslov: info@24kul.si.
Intelektualna lastnina

Vsa lastna vsebina portala www.24kul.si , razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami in slikovnega materiala ter vsebin drugih spletnih strani, je zaščiteno avtorsko delo Zavoda KUL.si. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve portala www.24kul.si prenesli uporabniki, so last uporabnikov. Zavod KUL.si ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s portalom www.24kul.si. Uporabnikom vsebina tega portala ne daje nikakršnih licencenčnih pravic za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastnine. Vse pravice so pridržane Zavodu KUL.si. Morebitne terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Varstvo osebnih podatkov na spletni strani 24kul.si (Zavod KUL.si) in prejemanju e-novic Zavoda KUL.si:

Politika varstva zasebnosti

Ta Politika varstva zasebnosti velja za vsakogar, ki se skladno s Pogoji uporabe spletnih mest 24kul.si šteje za uporabnika ter za celotna spletna mesta, vključno z njihovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče navedena spletna mesta (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnih mest, uporabnik potrjuje, da se strinja s Politiko varstva zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnih mest strinja s spremembami.

Varstvo osebnih podatkov

V Zavodu za družino in kulturo življenja KUL.si spoštujemo vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene, ki so navedeni nižje v tej Politiki varstva zasebnosti. Vaše osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

1       Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, pridobljenih na zgoraj navedenih spletnih mestih, ki jih obdelujemo skladno z internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, je Zavod za družino in kulturo življenja KUL.si, Tržaška 85, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec).

2       Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije

Zavod za družino in kulturo življenja KUL.si ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.

3      Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave

Zavod za družino in kulturo življenja KUL.si zbira in obdeluje osebne podatke, na podlagi: privolitve posameznikov, sklenjenih pogodb oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, zakonitih interesov za katere si prizadevamo, ter za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.

3.1     Obdelava na podlagi privolitve

Posameznik čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezen namen posebej.

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej, na enostaven in lahko dostopen način.

3.1.1     Pošiljanje novic:

 • pošiljanje elektronskih obvestil o delovanju in poslanstva Zavoda za družino in kulturo življenja KUL.si;
 • elektronsko obveščanje o informacijah Zavoda za družino in kulturo življenja KUL.si;
 • pošiljanje elektronskih vabil na dogodke Zavoda za družino in kulturo življenja KUL.si;

Na podlagi privolitve za vsak namen posebej, •  Zavoda za družino in kulturo življenja KUL.si; zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznika: naslov elektronske pošte (v primeru peticij tudi ime in priimek).

3.1.2     Uporabniške vsebine

Spletna stran 24kul.si v lasti Zavoda za družino in kulturo življenja KUL.si uporabnikom omogočajo objavljanje komentarjev in posredovanje lastnih novic (v nadaljevanju uporabniške vsebine).

Z objavo komentarja oziroma posredovanjem lastnih novic, se razume, da je uporabnik podal privolitev za objavo uporabniške vsebine na spletnem mestu Zavoda za družino in kulturo življenja KUL.si;.

Zavoda za družino in kulturo življenja KUL.si ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na spletnih mestih Zavoda za družino in kulturo življenja KUL.si. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje odgovarjajo sami. Uporabniške vsebine so del Splošnih pogojev spletnih portalov.

3.2      Obdelava na podlagi zakonitih interesov

Zavoda za družino in kulturo življenja KUL.si zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo. Osebne podatke na podlagi zakonitih interesov zbiramo za naslednje namene:

 • statistična analiza obiskanih spletnih mest 24kul.si
 • zagotavljanje in izboljševanje naših storitev
 • zagotavljanje in razvijanje inovativnih in prilagojenih storitev za naše stranke in uporabnike spletnih mest Zavoda za družino in kulturo življenja KUL.si.
 • za zagotovitev varnosti naših storitev in spletnih mest, ter zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami itd.

Za navedene namene zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: IP- naslov, statistični podatki o obisku spletnih mest 24kul.si Zavoda za družino in kulturo življenja KUL.si, podatki o številu klikov, čas klika, podatki o vhodnih in izhodnih spletnih mestih, podatki o vrsti odjemalca.

Osebni podatki, obdelani za zgoraj navedene namene, se ne povezujejo z osebnimi podatki določljivih posameznikov.

4       Varstvo osebnih podatkov

Zavod za družino in kulturo življenja KUL.si za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne fizične, tehnične, logične in organizacijske postopke in ukrepe, na podlagi sprejetih internih aktov in v skladu z dobrimi praksami s področja varovanja informacij oziroma prek pogodbenih partnerjev, tako da se:

 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih
 • zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov
 • varujejo prostori, strojna in programska oprema
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

5       Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve se hranijo 0 let od preklica vaše privolitve.

Osebni podatki, zbrani na podlagi zakonitih interesov, se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.

6       Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice:

 • Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

 • Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

 • Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

 • Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

7       Način uveljavljanja pravic posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

To stori tako, da na spletni povezavi  izpolni obrazec preko katerega se prijavi oz. izbriše svoj osebni podatek (e-naslov).

II. Piškotki

Spletna mesta Zavod za družino in kulturo življenja KUL.si za svoje nemoteno delovanje uporabljajo t.i. piškotke (cookies). To so datoteke, ki se odlagajo na napravi uporabnika, s kater ta dostopa do spletnega portala. Z njimi se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je izbral na posameznem spletnem mestu.

III.  Spremembe in veljavnost

Zavod za družino in kulturo življenja KUL.si si pridržuje pravico do spremembe Politike varstva zasebnosti o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Politika varstva zasebnosti velja od 25.5.2018

Svoje soglasje za prejemanje e-novic lahko kadarkoli prekličete z vpisom vašega e-naslova na spodnji povezavi, kateremu bo sledil izbris vašega osebnega podatka (e-naslova) in odjava od naših e-novic. (Na e-novice se lahko prijavite ali odjavite tukaj).

Sprememba pogojev uporabe portala

Zavod KUL.si ima pravico do spreminjanja ali posodabljanja teh splošnih pogojev, na podlagi katerih je omogočena uporaba portala www.24kul.si.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top