Diskriminacija starih staršev

V primeru škofjeloške družine, ki so jim decembra vzeli otroke, postaja čedalje bolj očitno, da se vzpostavljajo sporni vzorci delovanja centra za socialno delo, ki presegajo pomen konkretnega primera. Kažejo se namreč prakse, ki jih je nujno vzeti pod drobnogled preden bodo postale ustaljen način delovanja (če še niso).

V oči bode sprenevedanje centra za socialno delo in glede na medijska poročanja njegova popolna neaktivnost v smeri, da se določijo pogoji, pod katerimi bi otroci spet lahko čimprej prišli k svoji družini, čeprav ves čas njegovi predstavniki zatrjujejo, da gre za začasen ukrep. Če je ukrep res začasen, je potrebno takoj definirati pogoje, ki morajo biti vzpostavljeni, da bodo otroci prišli k svoji družini. Če tega center ne določi, ukrepa ni mogoče razumeti kot začasnega. Leta 2012 je Evropsko sodišče za človekove pravice že obsodilo Slovenijo zaradi nerazumnega ravnanja in zavlačevanja nekega centra za socialno delo, ki zaradi dolgotrajnih postopkov ni omogočil stikov enemu od staršev in so zaradi tega največje negativne posledice nosili otroci. Kaže, da ena obsodba Evropskega sodišča za človekove pravice našim birokratom ni bila dovolj, da bi spremenili prakso. Še huje kot to, da ne spoštujejo niti sporočil iz sodb Evropskega sodišča za človekove pravice pa je to, da s svojim delovanjem nekateri očitno še vedno povzročajo škodo otrokom.

Prav tako v oči bode navedba, da »stari starši ne spoštujejo začasne odredbe, ki jim dovoljuje stike z otroci 1x mesečno, ampak jih hodijo obiskovat vsak dan«. V korist otrok je, da se rejništvo izvaja na način, da čim bolj ostanejo v stiku z ljudmi, iz svojega družinskega okolja, sploh s tistimi, ki niso prav v ničemer povezani z razlogi odvzema. Po doslej znanih podatkih ravnanje starih staršev ni bilo nikjer izpostavljeno kot razlog odvzema otrok. Namesto, da bi se starim staršem zahvalili, da so pripravljeni stati otrokom ob strani v teh težkih časih, pa se jih obtožuje, da samovoljno kršijo začasno odredbo, ki milostno dovoljuje stike "kar" 1x mesečno!  Morda že tudi razmišljajo o tem, da bi jih kaznovali?! Ob tem se sprašujemo, na kakšni podlagi je bila izdana sodna odredba, ki starim staršem, ki jim nihče ne očita nikakršnih kršitev, omejuje stik z vnuki 1x na mesec?

Ali Centri za socialno delo postajajo ideološke komisije, ki so pristojne in usposobljene za ugotavljanje primerne verske prakse staršev? Ali Centri za socialno delo postajajo pristojni za določanje družinskega kroga otroka in izganjanja starih staršev iz tega kroga? …

Zavrnjen z mnogih vidikov sporni družinski zakonik je predvideval veliko povečanje nekaterih pristojnosti centrov za socialno delo. Tudi iz tega vidika in tega škofjeloškega primera se kaže, kako pomembno ga je bilo zavrniti in preprečiti povečanje njihovih pristojnosti. Očitno pa tudi to ni bilo dovolj, saj si pristojnosti, ki jim jih zakon ne daje, jemljejo kar sami. Poleg sodelovanja pri sprejemanju zakonodaje se tako kot naša nujna naloga kaže tudi podrobno spremljanje postopkov Centrov za socialno delo, opozarjanje na posamezna samovoljna dejanja ter v primeru prekoračitve pooblastil, postavljanje zahtev za ugotavljanje odgovornosti. Verjamemo, da velika večina zaposlenih na Centrih za socialno delo dela vestno, v skladu z zakonodajo in po najboljši vesti, za kar se jim tudi javno zahvaljujemo. Očitno pa so tudi taki, ki ne delajo tako.

Vse bralke in bralce zato prosimo, da nas seznanjajo s po njihovem mnenju spornim delovanjem Centrov za socialno delo. Vsem, ki nas boste obvestili o primerih jamčimo, da bomo zadeve obravnavali z največjo mero korektnosti in spoštovanja vaše zasebnosti.

 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top