• Joško Joras, simbol boja za pravično mejo

Je arbitražna odločitev začetek ali konec?

Spoštovani Predsednik R Slovenije, g. Borut Pahor!

Spremljal sem Vaš intervju 23. julija na TV Sloveniji, ki se je nanašal na vprašanje implementacije arbitražne razsodbe v mejnem sporu med našo državo in sosednjo R Hrvaško. Dotaknil bi se le enega simptomačnega, ključnega vprašanja. Iz Vaših iskrenih izjav - in Vašo iskrenost spoštujem, čeprav se z Vašimi stališči marsikdaj ne strinjam - je bilo popolnoma jasno razumeti, da je bil takratni interes (t.j. v času pristopnih pogajanj R Hrvaške k EU)  za ureditev spornih mejnih vprašanj med obema država, še posebej na morju,  izključno le na strani Slovenije (niti na strani EU, še manj pa R Hrvaške).

Zato pomena sedanjega ravnanja R Hrvaške, ki a priori zavrača veljavnost arbitražne odločbe, nikakor ne gre
podcenjevati. 

Vprašanje. ki se v tej zvezi nujno zastavlja, je:

Ali ima Slovenija  rezervni načrt ?

Zelo jasno se moramo zavedati, kakšno težo ima beseda R Slovenije na mednarodnem področju, še posebej v EU.  Zato se ni mogoče zanesti samo na stališča navedene arbitražne odločbe ( ki tudi sicer še zdaleč ni upoštevala več zelo pomembnih slovenskih zahtevkov), ter čakati na postopek njene izvedbe.

Slovenija mora začeti ofenzivno diplomatsko aktivnost, in sicer v prvi vrsti v medsebojnih stikih z vsemi državami zahodnega Balkana - bivšimi republikami nekdanje skupne zvezne države. Vse te države, ki - z izjemo Makedonije - mejijo na R Hrvaško, imajo prav tako ves časodprta aktualna mejna vprašanja s to svojo sosedo. Še prav posebej pa so odprta in sporna vprašanja na področju nekdanjega nikoli med naslednicami nekdanje SFRJ razmejenega jugoslovanskega dela Jadrana.

Sedanja arbitražna odločba  - pustimo ob strani vprašanje njene uresničitve - je v resnici šele začetek urejanja vrste odprtih mejnih vprašanj in uresničevanja upravičenj na nekdanjem jugoslovanskem delu Jadrana med naslednicami nekdanje SFRJ.

Ingo Falk Pasch Wallersberg

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top