Kam je izginila beseda VZGOJA?!

Beseda  vzgoja sega zelo daleč v preteklost. Z vzgojo  se srečujemo v družini, vrtcu, šoli in tudi v celotni družbi. V zadnjem času, ko imajo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport vso oblast levičarji, z ministrico Brenčičevo na čelu, pa jih je beseda vzgoja začela motiti. Vedno smo govorili o vzgojnih predmetih v Osnovni šoli in sicer: likovna vzgoja, glasbena vzgoja, tehnična vzgoja in športna vzgoja. To so bili predmeti, pri katerih so učitelji dajali velik pomen tudi vzgoji in njihovim ciljem. Kar na enkrat pa vzgoja ni več pomembna. Besedo vzgoja je zamenjala  beseda umetnost in je zapisano likovna umetnost, glasbene umetnost, tehnika in šport. To  je v nasprotju z zdravo kmečko pametjo. Zavedati se moramo, da so prav v obdobju osnovne šole poleg izobraževalnih ciljev zelo pomembni tudi vzgojni cilji. To je zelo pomembno obdobje, ko mladostniku postavljamo temelje na intelektualnem, moralnem in duhovnem področju. In prav ti temelji so za nadaljnji razvoj mladega človeka izredno pomembni. Sprašujem se, zakaj od nekdaj govorimo o vzgojno-izobraževalnem procesu, torej dali smo na prvo mesto vzgojo. Lahko imamo doktorja znanosti,a če je kot osebnost razvalina, nima kulturnih in obče človeških vrednot, ne prinaša nobenih koristi za celotno družbo.

Naši učitelji in starši pa so kar tiho ob tem, da je izginila beseda vzgoja. Oglasiti bi se morali vsaj katoliški pedagogi, Sveti staršev in tudi učitelji v zbornicah, ki se s tem ne strinjajo in teh je veliko. Zelo žalostno je, da po 26 letih samostojnosti naši učitelji še vedno ne upajo dvigniti svoj glas. Učitelji in starši imajo vso pravico, da se ob takih in podobnih zadevah oglasijo. V zadnjem času morajo biti učitelji in starši še posebej pozorni kdo vse prihaja v osnovno šolo in ponuja najrazličnejše programe, tudi LGBTQ. Starši imajo največjo pravico  zahtevati, da se njihove otroke vzgaja v skladu z njihovimi vrednotami. Zato starši  spremljajte, kaj se dogaja v naših šolah in pravočasno dvignite svoj glas in preprečite, da bi vaši otroci bili deležni neprimernim  vsebinam. 

ANGELCA  LIKOVIČ

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top