• Vrhunska sodobna slovenska umetnost!

Kastracija družbe in slovenskega naroda

Sem mama. Dolgo časa že spremljam, kako beseda vzgoja izginja iz šole in da je prisotno samo še izobraževanje. Kaj pomeni vzgoja in kaj pomeni izobraževanje? Pomen teh besed sem poiskala v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.

Vzgója je duhovno in značajsko oblikovanje, zlasti otroka: ukvarjati se z vzgojo mladine; dosledna, napačna, stroga vzgoja; pomen domače vzgoje; vzgoja in izobraževanje / družbena, družinska vzgoja; državljanska vzgoja ki je usmerjena v oblikovanje dobrih, zavednih državljanov; estetska, moralna, socialna, verska vzgoja; spolna, zdravstvena vzgoja;…

Izobraževáti pomeni načrtno razvijati sposobnosti in seznanjati z dosežki različnih področij človekove dejavnosti: izobraževati mladino; izobraževati strokovnjake za določena delovna mesta; izobraževati se z branjem;…

Kaj pa pravi Ministrstvo za šolstvo (MIZŠ)? Na njihovi spletni strani je pri ciljih osnovnošolskega izobraževanja napisano med drugim tudi tole:
- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe; pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje; 
- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij; 
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti; 
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije; 
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 

Vzgoja in izobraževanje sta »siamska dvojčka«, ki ju ne moremo ločiti, saj imata eno srce. Zakaj ju je torej ločilo MIZŠ? Glasbena vzgoja, likovna vzgoja in tehnična vzgoja, je dobila novo skupno preobleko – umetnost. 

Kaj pa pravi pojem umetnost v Slovarju slovenskega knjižnega jezika? Umetnost je dejavnost, katere namen je ustvarjanje, oblikovanje del estetske vrednosti: vpliv filozofije, revolucije na umetnost; stilne smeri umetnosti; umetnost in znanost / dela antične, renesančne, sodobne umetnosti;…,slikarstvo, glasba in druge umetnosti / uporabna umetnost katere namen je umetniško, estetsko oblikovanje uporabnih predmetov

Dobro, če govorimo o umetnosti, pa naj me kdo seznani s kriteriji o umetnosti. Kdo jih je postavil, kje lahko pridem do njih? Žal, jih sama nisem našla. Kaj je tisto kar določa umetnost od navadnega »kmetavzarskega« izdelka?

Hvala Bogu in Mariji, da so mnogi straši, ki svoje otroke vestno vzgajajo. Jim posredujejo etične, moralne in družbene vrednote. Šola kot inštitucija bi morala vzgojo staršev dopolnjevati. Na splošno jo. Prakse pa so različne. Posamezni učitelji so tisti, ki rešujejo zablodelost »vsedovoljenega«. Ti učitelji starega kova, ki so imeli renome, so se trudili postaviti temelje in meje. Njihov rezultat je viden. Žal pa se ta rezultat bolj meri v odstotkih pokončnega Slovenca in Slovenke, ki se zaveda svojih korenin, si je zadal cilj in mu navkljub naporom sledi. 

Mislim, da današnja novodobna umetnost oz. bolje rečeno umetniki, kričijo po ljubezni in drugačnosti! Za Božjo voljo, saj jih samo še na ta način opazimo! Danes morajo ljudje delati res nekaj ekstremnega, da so opaženi. Dojenje psa pa je že ena taka! Kaj pomeni taka umetnost?! Ali nam hočejo prikazati, da so naši otroci psi, ki jih bodo privezali na sistem in jim dajali jesti takrat in toliko, kot se jim bo zahotelo?
Res smo na psu!

Andreja Gorenc 

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top