Krščanski forum SDS: Družina je skupnost moža in žene

V soboto 7. 12. so člani Krščanskega foruma SDS izvolili novo vodstvo in potrdili resolucijo z naslovom »Za prenovo slovenske družbe«.

Delegatke in delegati SDS so se v Stični zbrali na 4. kongresu Krščanskega foruma SDS. Za novega predsednika je bil izvoljen Peter Peterka, ki je ob svoji izvolitvi dejal: »Enotne podpore delegatov na 4. kongresu krščanskega foruma sem zelo vesel, obenem pa je to tudi velika odgovornost. Zbral bom vse moči in znanje, da bom to zaupanje tudi v celoti upravičil. Slovenska demokratska stranka je največja in najbolj uspešna slovenska stranka. Temelji na politični misli dr. Jožeta Pučnika, prav tako pa združuje člane, ki verjamemo v vrednote, v krščanski etos in ta etos je potrebno danes v slovenski družbi zopet uveljaviti.« Izvoljen je bil tudi nov izvršilni odbor v sestavi: Cukjati France, Emeršič Jurij Pavel, Petrina Krek Branka, Letica Pavčič Sandra, Vesenjak Tilen, Firbas Andrej, Pavlič Simona, Ploj Kristijan, Meglič Alma, Groznik Suzana, Dvanajščak Drago, Munih Tomaž. Za člane nadzorne komisije FKP so bili izvoljeni: Deželak Tomaž, Bah Prevejšek Bojana, Frelih Silva.

Resolucija v podporo življenju in družini

Delegatke in delegati so tudi sprejeli nosilno resolucijo kongresa z  naslovom »Za prenovo slovenske družbe«. V njej so posebej izpostavili spoštovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti in zakonsko zvezo kot življenjsko skupnost moža in žene. Besedilo resolucije si lahko preberete v nadaljevanju.

Za prenovo slovenske družbe

Krščanski forum SDS vabi vse Slovenke in Slovence k skupnemu zavzemanju za prenovo slovenske družbe, ki je v skladu s temeljnim moralnim načelom, »karkoli želiš, da drugi tebi storijo, stori ti drugim«. Le takšna prenova lahko porodi nov družbeni, gospodarski in politični red, utemeljen na dostojanstvu in svobodi slehernega človeka, ki za svojo uresničitev potrebuje okolje miru, pravičnosti in solidarnosti. Zato si bomo prizadevali za družbo, ki bo v skladu z zgodovinsko, kulturno in versko identiteto slovenskega naroda.

Človekove pravice so univerzalne in nedotakljive, ker temeljijo v dejstvu, da smo vsi »božji otroci«. Zato je kakršno koli poniževanje človekovega dostojanstva, od spočetja do smrti – in čez, za nas nesprejemljivo. Odločno nasprotujemo vsem oblikam izkoriščanja ljudi za dosego materialnih ali političnih ciljev. Cilj družbenega okolja, ki ga želimo soustvarjati, je vsem ljudem zagotoviti enake možnosti uresničevanja svoje osebnosti.

Družina, kot življenjska skupnost moža in žene, je osnovna celica družbe in s tem slovenskega naroda. Je najbolj naravno okolje rojstva, življenja in vzgoje otrok. Je okolje, v katerem je oseba vedno v središču pozornosti kot cilj in nikoli kot sredstvo. Družina črpa svojo legitimacijo iz človeške narave in ne iz priznanja države, zato je država dolžna družino zavarovati, spodbujati družinsko sožitje, spoštovati še nerojeno življenje in staršem omogočiti odgovorno in svobodno izbiro vzgoje otrok.

Delo je temeljna človekova pravica in najbolj učinkovito sredstvo zoper revščino. Z delom uresničujemo svojo pravico do zasebne lastnine in prispevamo k skupnemu dobremu. Delo je dobrina vseh in mora biti na voljo vsem, ki so ga zmožni opravljati. Krščanski forum opozarja, da je brezposelnost huda socialna nadloga, posebno ko gre za mlade generacije. Polna zaposlenost je zato obvezni cilj vsake gospodarske ureditve, ki teži k pravičnosti in h skupni blaginji.

Gospodarstvo je neprecenljivega pomena, ker tako posamezniku kot družbi omogoča materialne pogoje zadovoljstva in duhovnega razvoja. Zato je tudi odgovornost nosilcev gospodarskih subjektov za pošteno poslovanje in pravično plačevanje tako zelo velika. Vsako lastništvo kapitala že po svoji naravi vključuje odgovornost do družbe in do vseh, ki so sodelovali pri njegovem ustvarjanju. 

Politična skupnost je ljudem prirojena, ker je človek po naravi družbeno in politično bitje. Obdarjen z razumom je odgovoren za svoje odločitve in sposoben slediti načrtom, ki na osebni in družbeni ravni osmišljajo in bogatijo njegovo življenje. Politična oblast, ki izhaja iz ljudstva, je potrebna, da opravlja naloge, ki so ji dodeljene. Zavedati se mora svoje odgovornosti za državljansko sožitje in urejeno ter pravično življenjsko skupnost, pri čemer mora spoštovati svobodo posameznikov in skupin ter jih usmerjati k uresničevanju skupne blaginje. Pri tem jo morajo državljani podpirati, saj je - kot izhaja iz Katekizma - »Dolžnost državljanov, da v duhu resnice, pravičnosti in solidarnosti skupaj z državnimi oblastmi prispevajo k blagru družbe.«

Slovenija je v finančni in gospodarski, predvsem pa v globoki moralni krizi. Spoznati mora, da združena Evropa temelji na krščanskih vrednotah, ki so postale last vsega demokratičnega sveta. Ker verjamemo tudi v moč molitve, pozivamo svoje člane in vse verujoče, da molijo za domovino ter pravično in solidarno Slovenijo. Politične stranke pa vabimo h kritičnemu premisleku o slovenski stvarnosti, na katero je opozorila že vrsta evropskih resolucij, nazadnje Resolucija ELS (EPP) o stanju v Sloveniji. Moralna in duhovna prenova sta predpogoj kakovostnega in trajnega izhoda iz krize.

Vse ljudi dobre volje, ki jih skrbi naša skupna domovina, vabimo, da se po svojih močeh vključijo v prenovo slovenske politične zavesti, kajti – kot je zapisal papež Frančišek (v Evangelii Gaudium 205 – Veselje evangelija), »Politika, tolikokrat zaničevana, je zelo visoka poklicanost, je ena izmed najdragocenejših oblik ljubezni, saj išče skupno dobro.«

Več:

Za prenovo slovenske družbe

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top