Na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) razkriti interesi Sorosovih aktivističnih sodnikov!

ESČP in Svet Evrope sta se v odziv na to poročilo 2020, ki je bilo priznano kot resnično in utemeljeno, zavezala, da bosta popravila nekatere vidike sistema, in predlagala ukrepe za izboljšanje izbire, neodvisnosti in nepristranskosti sodnikov Sodišča ter preglednosti dela nevladnih organizacij. Sodišče Evropskih skupnosti pozdravlja te pobude.

Vendar je naše novo poročilo pokazalo, da so se primeri navzkrižja interesov med sodniki in nevladnimi organizacijami ohranili in celo povečali. Samo v zadnjih treh letih, od leta 2020 do leta 2022, je ESČP ugotovilo 54 primerov navzkrižja interesov, od katerih jih je 18 zadevalo sodbe velikega senata, najpomembnejše odločitve, ki jih je izdalo ESČP.

Ta nasprotja interesov se nanašajo na 12 od 46 sodnikov ESČP. V 54 primerih so sodili v zadevah, ki jih je vložila ali podprla fundacija ali nevladna organizacija, ki so jo ustanovili, vodili ali s katero so prej sodelovali. To so Amnesty International, Human Rights Watch, Open Society Foundation, Interights, Helsinški odbor ali fundacija, center A.I.R.E. in Mednarodna komisija pravnikov.

Gre za očitna navzkrižja interesov, ki so v nasprotju z osnovnimi pravili sodniške etike in postavljajo pod vprašaj nepristranskost Sodišča. Ti sodniki bi se morali izločiti. Poleg tega je Sodišče že večkrat zavrnilo zahteve za izločitev, ki jih je vložila vlada v zvezi z vlogami, ki jih je vložila nevladna organizacija, ki jo je ustanovil eden od sodnikov.

Poleg teh primerov navzkrižja interesov to poročilo razkriva vrsto strukturnih težav, ki vplivajo na nepristranskost sodišča in kažejo, da sodišče ne dosega standardov drugih pomembnih mednarodnih in nacionalnih sodišč. Na primer, težave z nepristranskostjo se pojavljajo tudi v sodnem tajništvu sodišča; ESČP ne predvideva postopka izločitve; sodniki ne objavljajo izjav o interesu; obravnava zadev je nepregledna, kar spodkopava pravico do poštenega sojenja. Zdi se tudi, da so nekateri sodniki nekoliko preveč polepšali svoje življenjepise in nimajo vedno kvalifikacij, ki se pričakujejo za najvišje sodišče v Eu

Po teh objektivnih ugotovitvah, ki temeljijo na javnih podatkih Sveta Evrope, je v priloženem  poročilu predstavljena vrsta posebnih priporočil za odpravo ugotovljenih težav. Analiziralo in odobrilo jih je več sodnikov in pravnikov Sodišča. ECLJ se jim zahvaljuje za sodelovanje in upa, da bo to novo poročilo prispevalo k večji pravičnosti, saj mora biti Evropsko sodišče zgled in spoštovati standarde nepristranskosti, ki jih nalaga nacionalnim sodiščem.

To poročilo kaže, da do zdaj ni bilo tako. To je med drugim posledica dejstva, da ESČP ni pod nadzorom nobenega pravosodnega organa, ki bi lahko opazil njegove nepravilnosti. Vlade tega nadzora doslej niso želele izvajati zaradi spoštovanja neodvisnosti Sodišča. Zato je naloga civilne družbe, da prevzame to delo zunanjega nadzora in opozarjanja na nepravilnosti, in tega se je lotilo ESČP.

Zato je nujno, da te informacije delite s svojo družino, prijatelji in izvoljenimi uradniki, tako da bo odmevnost teh dejstev prisilila sodišče, da se reformira.

Preberite si posebno POROČILO THE IMPARTIALITY OF THE ECHR - CONCERNS AND RECOMMENDATIONS.

The European Centre for Law and Justice

Evropski center za pravo in pravičnost je mednarodna nevladna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje in varstvo človekovih pravic v Evropi in po svetu. Od leta 2007 ima poseben posvetovalni status pri Organizaciji združenih narodov/ECOSOC.

ECLJ se ukvarja s pravnimi, zakonodajnimi in kulturnimi vprašanji z izvajanjem učinkovite strategije zagovorništva, izobraževanja in sodnih postopkov. Pri Evropskem sodišču za človekove pravice in drugih mehanizmih Združenih narodov, Sveta Evrope, Evropskega parlamenta, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in drugih se zavzema zlasti za zaščito verskih svoboščin in osebnega dostojanstva.

ESČP svoje delovanje utemeljuje na "duhovnih in moralnih vrednotah, ki so skupna dediščina evropskih narodov in pravi vir svobode posameznika, politične svobode in pravne države, načel, ki so temelj vsake prave demokracije" (preambula Statuta Sveta Evrope).

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top