Nova generacija SLS: Predlog Zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov ne rešuje študentske problematike

Nova generacija SLS: Predlog Zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov prinaša nelojalno konkurenco rednim zaposlitvam in ne rešuje študentske problematike

Pustimo študentu dostojno živeti tako, da korenito spremenimo štipendijsko politiko v smeri povečanja štipendij, da bo študent lahko postal študent in ne mali mezdni delavec

Ljubljana, 18. februar 2014 – Novi generacija SLS se zaveda, da postaja finančna stiska študentov vse večja, vendar vladni predlog Zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov ne prinaša pozitivnih sprememb na dolgi rok, saj spodbuja nelojalno konkurenco rednim zaposlitvam, jemlje delo diplomantom in mladim, ki so dokončali srednje poklicne šole, ter nepravilno razporeja dajatve posrednikom, študentskim organizacijam, Skladu RS za štipendije ter pristojnim ministrstvom.

* * *
Povezava do videoposnetka z novinarske konference:
Senta Domjan in Daniel Valentine: http://www.youtube.com/watch?v=zJPIUh6olqM&feature=youtu.be
* * *
Nova generacija SLS meni, da bi se moralo študentsko delo popolnoma ukiniti, vendar postopoma. Prvi postopek bi vsekakor moral biti v smeri ukinitve začasnega in občasnega dela dijakov, naslednji bi se vrstil v obliki zmanjšanja obsega ur študentskega dela, tako da bi študentje prek študentskega dela nadomeščali bolniške redno zaposlenih delavcev ali porodniške. Študentsko delo bi se moralo opravljati izven študijskih obveznosti, tj. v času počitnic, kar bi pomenilo redno in kakovostnejše opravljanje terciarnega izobraževanja. »Pozdravljamo pa vključitev študenta, ki opravlja začasno in občasno delo, v socialna zavarovanja ter plačevanje prispevkov v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vendar bi po našem mnenju to moral plačevati delodajalec in ne posrednik, saj to pomeni, da bo imel posrednik dobiček,« pravi podpredsednik NG SLS Daniel Valentine in dodaja, da jih v NG SLS kljub temu v samem predlogu Zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov moti, da opravljene ure dela niso vštete v delovno dobo.
Po njegovih besedah NG SLS vztraja, da posrednik ne sme plačevati nobene dajatve ali ustvarjati dobička, zato bi bilo bolj smiselno, če bi dajatve plačeval kar delodajalec sam. »Verjamemo, da bi s tem povečali zaposlitev mladih. Tako opozarjamo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, da je razdelitev dajatve od 7,5 % nepravična in nepoštena,« pravi Valentine. Večji del dajatev bi po njegovem mnenju moral romati skladu RS za štipendije.

»Groza nas je misli, da bi od povprečne študentske plače, ki lahko znaša 400 evrov mesečno, šlo kar 15,99 evrov za študentske servise in borih 4,2 evra skladu RS za štipendije,« ob tem dodaja podpredsednica NG SLS Senta Domjan. »V Novi generaciji SLS verjamemo, da študentsko delo prinaša začasen dobiček tistim socialno šibkejšim študentom, katerih starši ne morejo nositi bremena, ki ga zahteva študij, še posebej, če študentje študirajo izven svojega domačega kraja oz. v oddaljenih krajih. S preobratom, kjer bi večina dajatev bila namenjena Skladu RS za štipendije, študentu ne bi bilo treba več opravljati začasnega in občasnega dela, saj bi mesec lahko preživel zgolj s štipendijo. To pa bi pomenilo tudi produktivnejše in kakovostnejše terciarno izobraževanje ter posledično zmanjšanje brezposelnosti mladih,« pravi Domjanova.
Predlog Zakona od začasnem in občasnem delu dijakov in študentov se dotika tudi Erasmus študentov in jim omogoča začasno in občasno delo v Republiki Sloveniji. Nova generacija SLS meni, da je to povsem nesmiselno in nelogično, kajti tuji študentje prejemajo štipendijo svoje države in še Erasmus štipendijo, kar lahko nanese tudi do 800 evrov mesečno. Poleg tega pa lahko tuji študentje zaprosijo še za štipendijo od RS. »Sprašujemo se ali mogoče s takšnimi ureditvami in zakoni nudimo boljše pogoje tujim študentom, kot našim, ki študirajo po istem programu v tujini,« Domjanova na glas sprašuje pristojno ministrico za delo dr. Anjo Kopač Mrak. In dodaja: »Sramotno je, da se v Sloveniji še vedno sprašujemo in vedno znova poskušamo preoblikovati zakon o študentskem delu v tej smeri, da trpi zaposljivost mladih, ki ne more pasti pod 20 %. Žalostno je, da se Vlada RS ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ne zaveda katastrofalnih posledic brezposelnosti mladih ter kar naprej omogoča, da se bo le-to v prihodnje še povečevalo. To bo storilo ravno študentsko delo. »Pustimo študentu dostojno živeti tako, da korenito spremenimo štipendijsko politiko v smeri povečanja štipendij, da bo študent lahko postal študent in ne mali mezdni delavec. In pustimo, da bodo tisti, ki so diplomirali ali končali srednje poklicne šole, dobili zaposlitev. Samo tako je mogoča gospodarska rast. Vse ostalo je večanje luknje v gospodarskem finančnem primanjkljaju,« v imenu Nove generacije, podmladka SLS, v en glas pravita podpredsednika Daniel Valentine in Senta Domjan.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top