Podpišimo poziv: Pišimo Božič z veliko začetnico ter uporabljajmo besede mama, oče, žena in mož

Evropska komisija je izdala navodila, naj se prebivalci Evropske unije izogibajo besedi Božič. Gre za del širšega načrta, po katerem se ne bi smelo več uporabljati tudi besed »mama«, »oče«, "žena", "mož". TEMU SE JE POTREBNO UPRETI, sicer nam bodo kmalu uporabo teh besed z zakonom prepovedali. To se že dogaja z besedama »mama« in »oče«, ki so jih v nekaterih državah že umaknili iz uradnih dokumentov (npr. Francija), v mnogih državah potekajo postopki v tej smeri. Mnogi se še spomnimo, kako so nam do pred dobrih 30 let prepovedovali praznovati Božič. Leta 2019 je visok državni funkcionar ljudi, ki praznujejo Božič, imenoval kot "umazane živali"…

Podpišite peticijo: Za pisanje Božiča z veliko začetnico ter "mama" in "oče" namesto "starš 1" in "starš 2".

Prav je, da pokončni Slovenke in Slovenci delamo ravno nasprotno kot narekujejo omenjena navodila Evropske komisije ter da zaščitimo slovenski jezik, kulturo in tradicijo.

Lepo vas vabimo, da podpišete peticijo "Za pisanje Božiča z veliko začetnico ter zaščito besed »mama«, »oče«, »žena« in »mož« v slovenskem jeziku":

»Spodaj podpisani/a:
1. Izražam odločen protest proti dokumentu Evropske komisije, ki predlaga izogibanje uporabe besed »Božič«, »mama«, »oče«, »žena« in »mož«.
2. Odločno nasprotujem, da se po zgledu nekaterih evropskih držav črtata besedi »mama« in »oče« iz uradnih dokumentov (npr. rojstni list).
3. Odločno podpiram pisanje Božiča z veliko začetnico na vseh ravneh slovenskega jezika (slovenski pravopis, šole, univerze, mediji itd.).
4. Ministrstvo za šolstvo in Zavod za šolstvo pozivam, da čim prej pripravita in izdata smernice za osnovne in srednje šole, da učitelji otrok, ki pišejo Božič  in druge praznike z veliko začetnico, ne bodo več kaznovali z odvzemom točk oz. nižjo oceno.

Podpisi peticije z navedbo imena, priimka in kraja bivanja bodo posredovani na Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, na Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ter na Zavod za šolstvo.

Peticijo podpišete TUKAJ

Vabimo vas tudi, da:

·       Besedo »Božič« sami vedno uporabljamo in pišemo z veliko začetnico v znak spontanega spoštovanja (enako tudi druge praznike).

·       Besedi »mama« in »oče« uporabljajmo čimbolj pogosto in ju ne zamenjujmo z edninsko besedo »starš«, ki v Sloveniji nima tradicije in je bila v Slovar slovenskega knjižnega jezika uvedena šele pred nekaj leti po pritiskih in manipulacijah LGBTQIA+ lobija, da bi na simbolni ravni razvrednotili pomen materinstva in očetovstva. Prav tako uporabljamo besedi »mož« in »žena« namesto besed partner/partnerica.

Vrednote se ne spreminjajo same od sebe, ampak jih hočejo spreminjati bogati in vplivni lobiji. Vrednote se ne bodo ohranile same od sebe, ampak jih moramo načrtno ohranjati mi, ki nam veliko pomenijo. Prijazno vas vabimo, da se pridružite tej pobudi, da skupaj postanemo branik slovenskih vrednot. Postanimo borci za praznovanje Božiča in pisanje Božiča ter drugih praznikov z veliko začetnico ter borci za uporabo besed »mama«, »oče«, »žena«, »mož« itn.

Nosilec pobude:
Stranka ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine

 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top