Sinoda - Odločen da zakonski zvezi moža in žene!

Sklepno poročilo sinode, za katerega je papež Frančišek določil, da se javno objavi, obsega 94 členov, o katerih so sinodalni očetje glasovali popoldne. Vsi členi so dobili večino glasov. Omenjeno poročilo družino označi kot luč v temnem svetu, vendar pa dokument obravnava tudi težave, s katerimi se družina danes sooča ter hkrati izpostavi njeno izjemno sposobnost, da se nanje odzove.

Členi, ki so dobili najmanj glasov, zadevajo težke okoliščine ter pastoralni pristop do ranjenih družin in do družin, ki ne živijo v skladu s cerkveno disciplino. »Med temi so izven zakonske skupnosti, civilno sklenjeni zakoni, ločeni v novih zvezah ter iskanje pastoralnega načina, kako bi se jim približali. Vendar pa je bila tudi pri teh členih dosežena dvotretjinska večina«, je povedal tiskovni predstavnik Svetega sedeža p. Federico Lombardi.

Po njegovih besedah gre za dokument, ki je za razliko od delovnega gradiva bolj sprejemajoč in usmerjen na pozitivno. Po njegovih besedah je namreč sklepni sinodalni dokument izjemno bogat, dobro uravnotežen in organiziran. P. Lombardi pa je spomnil tudi na papeževo pismo motu proprio o poenostavitvi postopkov za ugotavljanje ničnosti zakonske zveze. Omenjeno pismo je namreč dal pomemben prispevek sinodi.

Znova poudarjen nauk o neločljivosti zakonske zveze

V sklepnem poročilu sinodalni očetje znova poudarijo nauk o neločljivosti zakramentalno sklenjene zakonske zveze, ki pa ni breme, ampak Božji dar, resnica utemeljena na Kristusu in na njegovi povezanosti s Cerkvijo. Hkrati pa poudarjajo, da sta resnica in usmiljenje usmerjeni h Kristusu. Iz tega izhaja povabilo, da bi ranjene družine najprej sprejeli. Dokument sicer ne govori izrecno o zakramentu evharistije za ločene v novih civilnih zvezah, poudarja pa, da takšni pari niso izobčeni iz Cerkve in pastirje poziva k razločevanju analize zapletenih družinskih okoliščin. Omenjeno razločevanje naj bi potekalo po nauku Cerkve , hkrati pa ne bi smeli nikomur odtegniti Božjega usmiljenja. Kar se tiče izven zakonskih skupnosti dokument poudarja, da je treba najti načine za pot njihovega spreobrnjenja do tiste polnosti, ki jo bodo v luči evangelija dosegli v zakonski zvezi in družini.

Odločen ne istospolnim zvezam

Nadalje sklepni sinodalni dokument poudarja, da ljudi z istospolnimi nagnjenji ne smemo diskriminirati, vendar pa Cerkev odločno nasprotuje aktivizmu t.i. teorije spola za uzakonitev homoseksualnih zvez na način, da se ne priznava pomena ženskega in moškega spola ter izjemnega pomena mame in očeta za otroka.

Posebni členi so namenjeni tudi migrantom, beguncem in preganjanim, katerih družine so zaradi teh okoliščin razdeljene in lahko postanejo žrtve trgovine z ljudmi. Vse ljudi zato pozivajo k sprejetosti in odprtosti do njih.

Spoštovanje ženske, zaščita otrok in ostarelih

Spet druga poglavja so namenjena vlogi ženske, moškega in otrok v družini. Dokument jih vabi, naj varujejo in cenijo svoje vloge. Dokument ne pozabi niti vdov, prizadetih, ostarelih in starih staršev, ki omogočajo prenos vere v družini in katere je treba zaščititi pred kulturo, ki zavrže vse, ki jih ne potrebuje več. Zaradi svojega prispevka v Cerkvi in družbi so omenjeni tudi neporočeni.

Kaj družino ogroža?

Med sencami sodobne družbe, ki se pogosto zgrinjajo nad družino, sinoda omenja politično verski fanatizem, ki je sovražen do krščanstva; naraščajoči individualizem, teorijo spola, konflikte, preganjanja, revščino, nezaposlenost, korupcijo, ekonomske pritiske, ki družino izključijo iz vzgoje in kulture, globalizacijo brezbrižnosti, ki v središče družbe postavi denar in ne človeka, pornografijo in demografski upad.

Izboljšati pripravo na zakon

Zato sklepni sinodalni dokument predlaga načine, kako utrditi pripravo na zakon, predvsem za mlade, ki se poroke pogosto bojijo. Zanje si želijo primerne vzgoje za čustvenost v luči kreposti čistosti in darovanja samega sebe. V tej luči so sinodalni očetje poudarili povezanost med spolnim in roditvenim dejanjem med zakoncema, katerega najbolj dragocen sad so otroci. V sebi namreč nosijo spomin in upanje tega dejanja ljubezni. Znova so izpostavili tudi pomen odgovornega starševstva v luči okrožnice papeža Pavla VI. Humanae vitae ter primarno vlogo staršev pri vzgoji svojih otrok v veri.

Zaščita življenje od spočetja do naravne smrti

Sinodalni očetje razne ustanove spodbujajo, naj spodbujajo družinske politike, katoličane, ki se dejavni v politiki, pa k varovanju družine in življenja. Družba, ki ju ne spoštuje, je namreč izgubila svojo odprtost za prihodnost. Sinoda znova izpostavi svetost življenja od spočetja do naravne smrti ter opozori pred grožnjami družini, med katerimi sta splav in evtanazija.

Družina je varen pristan najglobljih človeških čustev

Sicer pa sklepni dokument tudi poudarja, da bi Cerkev morala uporabljati bolj pomenljiv jezik, da bi oznanjevanje evangelija družine zares odgovorilo na najbolj globoka človeška hrepenenja. Ne gre torej le za predstavitev določil, ampak za oznanjevanje milosti, ki nam omogoči živeti v družini.

Ne nazadnje pa sklepni dokument poudarja lepoto družine kot domače Cerkve, ki temelji na zakonski zvezi med možem in ženo; na družini, ki je temeljna celica družbe ter prispeva k njenemu razvoju; na družini, kot varnem pristanu najglobljih čustev ter edini točki, ki v tem razdeljenem svetu povezuje ljudi. Zato jo morajo podpirati in zaščiti tudi oblasti.

Ob sklepu sinodalni očetje papeža še spodbujajo, da bi na temelju sinodalnega sklepnega poročila napisal dokument o družini.

Več:

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top