Sporočilo Anji Kopač Mrak: Velika večina nevladnih organizacij in državljanov ne podpira spornega predloga Zakona o partnerski skupnosti!

Enomesečna javna razprava o Zakonu o partnerski skupnosti se je zaključila. Ministrica Anja Kopač Mrak in druge odgovorne osebe na ministrstvu so prejeli več kot 170 pripomb, v katerih jih velika večina strokovnjakov, nevladnih organizacij in državljanov poziva, da umaknejo predlog spornega zakona in naj raje spoštuje odločbo Ustavnega sodišča, ki v obstoječem Zakonu o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS) spremeni zgolj in samo en člen. Ustavno sodišče namreč ne zahteva odprave obstoječega zakona (ZRIPS) in sprejem novega, temveč samo popravek enega člena v že veljavnem zakonu.

Pripombe so poslale eminentne družinske organizacije kot so Družinska pobuda, Civilna iniciativa za družino in pravice otrok, Iskreni.net ter stranka Nsi

»Nekateri odobravajo tovrstno ureditev partnerske skupnosti, nekateri pa izražajo bojazen, da bi istospolno usmerjeni pari tako hitreje prišli do pravice do posvojitve ali oploditve z biomedicinsko pomočjo,« pojasnjujejo na ministrstvu, kjer so v zadnjih dneh na različne naslove prejeli »Pripombe, s pozivom, naj se predlog zakona umakne, ki so jih posredovali tudi Zavod iskreni.net, Družinska pobuda in Civilna iniciativa za družino in pravice otrok,« še dodajajo na ministrstvu. Prav tako naj bi posredovala svoje pripombe tudi stranka Nova Slovenija, vendar vsebina dopisa še ni znana.

Predlog Zakona o partnerski skupnosti je iz strokovnega vidika eden od najslabše pripravljenih predlogov!

Predlog Zakona o partnerski skupnosti je z vidika strokovne priprave zakonodaje eden najslabše pripravljenih zakonov v zgodovini. Posega namreč na področja mnogih zakonov, pri tem pa ne navede ne naslovov zakonov ne vsebine posameznih členov, s čemer je onemogočena celovita vsebinska razprava. Z zakonom želijo homoseksualni aktivisti in vlada povsem izenačiti pomen in pravne posledice življenjske skupnosti ženske in moškega (poročenih in neporočenih) z istospolno skupnostjo (sklenjeno in nesklenjeno), razen na področju skupnih posvojitev in oploditve z biomedicinsko pomočjo. Ta omejitev je sicer pravilna, vendar žal niti v predlogu zakona niti v obrazložitvah ni nikakršne utemeljitve, zakaj sta ti področji izvzeti ob siceršnji popolni izenačitvi. Med pravnimi strokovnjaki to vzbuja utemeljeno prepričanje, da je ta omejitev zapisana v takšni obliki, da bi lahko ob nadaljnjih ustavnih presojah takega zakona homoseksualni aktivisti trdili, da je ta omejitev v zakonu zapisana izključno zaradi njihove spolne usmerjenosti, kar bi lahko bilo protiustavno. Zato je nujno, da je v zakonu izrecno navedeno, da na določenih področjih ne more biti izenačitve »zaradi pravic in koristi otrok«. Po mnenju pravnih strokovnjakov bi bila takšna opredelitev v zakonu zadostna utemeljitev, da so te omejitve izključno zaradi varovanja pravic in koristi otrok in ne zaradi česarkoli drugega.

Ministrstvo naj umakne predlog zakona iz štirih razlogov!

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mora umakniti iz obravnave predlog Zakona o partnerski skupnosti, saj je ta zakon nesprejemljiv za nadaljnjo obravnavo, ker:
1.       Iz zakona in njegovih obrazložitev niso jasno razvidne vse njegove pravne posledice v vseh zakonih, ki naj bi jih spremenil.
2.       Na simbolni ravni nesprejemljivo izenačuje homoseksualno skupnost z zakonsko zvezo, kar bo med drugim imelo posledice tudi na izobraževalne programe, kjer bosta obe življenjski skupnosti otrokom v vrtcih in šolah predstavljeni, kot dve možnosti, med katerimi lahko izbirajo, eksperimentirajo itn.
3.       Je bil pripravljen brez usklajevanja s stroko in civilno družbo ter ne uživa družbenega soglasja.
4.      Ministrica Anja Kopač Mrak hoče z omenjenim kontroverznim predlogom v času ekonomske in socialne krize ideološko razdvajati in polarizirati slovensko javnost.

Ministrica Anja Kopač Mrak naj zaradi vseh teh razlogov umakne sporni predlog in naj raje novelira ZRIPS, za katerega je Ustavno sodišče ugotovila, da je v vsem skladen z ustavo razen v enem členu, ki homoseksualnim parom ne omogoča dedovanja. Zato naj ministrstvo primerno spremeni ta člen in ne razdvaja naroda in politike z še eno ideološko fronto.

Matej Lo.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top