Starši, bodite aktivni v svetu staršev

Vsaka osnovna šola ima tudi Svet staršev. Njihova vloga je zelo pomembna. Tega se člani Sveta staršev mnogokrat premalo zavedajo. Njihova pravica in dolžnost je da spremljajo življenje in delo šole na celotnem področju.

Spremljajo uresničevanje Letnega delavnega načrta šole. Še posebej bi bilo pomembno, da spremljajo, kako se izvaja vzgojna komponenta šole, kakšna je pedagoška klima na šoli, kakšni so odnosi med učenci, med učenci in učitelji...To je zelo pomembno, saj šola oblikuje mladega človeka na intelektualnem, moralnem in duhovnem področju. Veliko vlogo ima tudi pedagoški kader. Ali so učitelji s svojim delom in vedenjem lahko vzorniki učencem. Sveti staršev imajo pravico in dolžnost opozarjati na vse pomanjkljivosti. Zelo morajo biti pozorni tudi na to, katere zunanje institucije prihajajo na šolo z željo po izvajanju različnih programov (homoseksualni, lezbični, biseksuakni, transseksualni aktivisti in njim podobni). Sveti staršev naj se sestajajo večkrat na leto. Svet staršev lahko predlaga šoli, kakšna predavanje za starše si želijo,saj vse šole organizirajo ta predavanja. Želim si bolj aktivno vlogo Sveta staršev.

Spomnim naj, kakšen vik in krik so sprožili levičarji ob blagoslovu nove Osnovne šole na Polici. Na tej svečani otvoritvi sem bila kot nekdajjs učenka te šole. Zelo sem ponosna, da tudi na podeželju gradimo nove podružnične šole. Šola in cerkev sta za vsak kraj najbolj pomembni stvari. Na ta način oživljamo podeželje. V tem primeru so bili starši pokončni s podporo vodstva šole, župnika in župana in prav je tako. Kristjani moramo biti bolj pokončni, imamo vso pravico, da se zavzemamo za krščanske vrednote, vrednote v skladu z 10 BOŽJIMI ZAPOVEDMI, ki bi koristile prav vsem .

Angelca Likovič

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top