Odbor preložil obravnavo kontroverznega Zakona o »enakosti« žensk in moških!

V torek 3.12.2013 je Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide obravnaval kontroverzni »Zakon o enakosti žensk in moških« ter soglasno odločil, da obravnavo zakona preložijo na eno od prihodnjih sej. Glavni razlog za preložitev je bilo mnenje zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki je ugotovilo, da je zakon strokovno nedodelan in neprimeren. Prav tako pa so v javnosti vedno bolj prisotna tudi stališča, da gre za ideološko sporen zakon, v njem glavni akterji na referendumu propadlega Družinskega zakonika želijo legalizirati ideje, da ni več bioloških razlik med moškimi in ženskami ter pripraviti pravno podlago za uzakonitev brezplačne umetne oploditve za istospolne pare ter uvedbo nadomestnega materinstva.

Gre za ukaz ministrice Anje Kopač Mrak - sedaj "enakost" med spoloma in ne več "enakopravnost"

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti si je pred enim mesecem omislilo kontroverzni zakon z naslovom »Zakon o enakosti moških in žensk.« Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, želi v času hude socialne krize, uzakoniti zakon, s katerim uvaja t.i. teorijo spola v naš pravni red. Gre za radikalno ideologijo po kateri so ljudje sami določajo in spreminjajo spol ter si prilagajajo svojo spolno usmerjenost. Temeljno stališče teh zagovornikov je ideja, da med moškimi in ženskami ni razlik in da je lahko moški tudi mati in obratno. Omenjeni zakon so na direktoratu za družino pripravili po posebnem ukazu omenjene ministrice. Pri pripravi pa so sodelovali še Dejan Levanič (član Socialnih demokratov in velik podpornik Družinskega zakonika), Jana Lovšin, mag. Tanja Salecl in Ruti Rous.

Spremeniti hočejo šolske programe in zagotoviti denar za podpornike propadlega Družinskega zakonika

Cilj omenjenega zakona so naslednji: ideologija spola, sprememba šolskih programov, zagotoviti finančne vire za organizacije, ki so podprle Družinski zakonik, in ustvariti podlago za legalizacijo nadomestnega materinstva in umetne oploditve za samske. Ministrica Anja Kopač Mrak, ki je bila državna sekretarka v času ministrovanja Ivana Svetlika in borbena zagovornica spornega Družinskega zakonika ter predstavnica homoseksualnih organizacij na zadnjem soočenju pred referendumu o Družinskem zakoniku, je s predlogom Zakona o enakosti spolov odgovorila na vprašanje, kdo bo imel največ koristi od omenjenega zakona.  V 30. členu so zapisali, da bo ministrstvo v ta namen financiralo nevladne organizacije, ki jih bo samo izbralo. Razumljivo je, da so tu mišljene predvsem pro-homoseksualne organizacije, ki so se zavzemale za sporni Družinski zakonik ter so trenutno v finančni krizi.

V 4. členu omenjenega zakona je tudi zapisano, da naj bi »Enako obravnavanje spolov pomenilo odsotnost neposredne in posredne diskriminacije zaradi spola, vključno z diskriminacijo zaradi nosečnosti, rojstva otroka, starševstva, zakonskega stanu ali družinskega oziroma partnerskega razmerja«. Konkretno gre za to, da bodo po uveljavitvi tega člena homoseksualne osebe lahko »diskriminirane« ker ne morejo roditi otrok in bodo zahtevale posvojitev otrok. Prav tako bodo takšne osebe »diskriminirane«, ker ne bodo mogle zanositi in bodo hotele imeti dostop do umetne oploditve in nadomestnega materinstva na državne stroške.

V 26. členu je govora tudi o izobraževanju, kar pomeni, da bo vlada v imenu domnevne »diskriminacije« spremenila učbenike in šolske programe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Lanskoletni primer Cicibana, v katerem so med najmlajšimi načrtno promovirali enakost materinstva in očetovstva bo v imenu boja poroti diskriminaciji postal obvezno čtivo v vrtcih in šolah. 

V 19. členu pa želijo celo predpisati slovnična pravila in prepovedati seksistično rabo jezika – to lahko pomeni, da državni organi ne bodo smeli uporabljati moškega spola v dokumentih…

Katere organizacije se bodo finančno okoristile s tem zakonom?

Po javno dostopnih podatkih so pri pripravi tega zakona sodelovali »strokovnjaki« in v okviru javne razprave podale mnenja zanimive pro-homoseksualne organizacije in proti družinske organizacije kot npr. Ženski lobi Slovenije, Mirovni inštitut, Ženski forum SD, Sekcija ŠKUC-LL in Nič brez nas žensk. Za omenjene organizacije velja, da gre za odločne podpornike radikalnih idej, da otrok ne potrebuje očeta in matere in da naj bi imeli homoseksualni pari t.i. pravico do posvojitve otrok. V referendumski kampanji za družinski zakonik so se zavzemali za uvedbo socialnega eksperimentiranja na področju družinskega življenja.

Več:

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top