Sprenevedanje: Zakaj se Anja Kopač Mrak ne upa podpisati pod razlago zakona o razvajenih otrocih in nemočnih starših?

Človek doživi marsikaj, ampak ta vlada vedno znova postavlja nove meje sprenevedanja. Se spomnite, kako so nas pred meseci prepričevali, da sprejemajo zakon o "prepovedi telesnega kaznovanja" in "ničelni toleranci do nasilja nad otroki"? Koalicija Mira Cerarja sedaj zanika vsebino zakona, ki so ga sami sprejeli!

Kot socialnega delavca me pri Zakonu o preprečevanju nasilja v družini posebej skrbi raztegljiva definicija nasilja, po kateri že običajna vzgojna praksa kot je pomoč v družini, lahko pomeni siljenje v delo, svarilo pred slabo družbo pa omejevanje gibanja. Tako zastavljen zakon staršem omejuje ustavno pravico do vzgoje svojih otrok in omogoča samovoljno poseganje centrov za socialno delo v družine.

Nenaden preobrat

S tem v zvezi smo priča izmotavanju ministrstva, ki v obrazložitvi na novinarsko vprašanje Aljoše Mastena v članku »Ali je vsak udarec po zadnjici nasilje? Ministrstvo pravi, da ne« na portalu MMC RTV zanika vsebino zakona, kakršnega so sami sprejeli!

Na podlagi omenjenega članka na MMC  RTV, sem na  ministrstvo Anje Kopač Mrak po e-pošti naslovil prošnjo, da mi pošljejo podpisano uradno stališče s svojo razlago Zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki so ga kot priponko e-pošti na A4 strani poslali Aljoši Mastenu, brez podpisa in žiga, takorekoč anonimno . Takole so mi odgovorili:

"Odgovor na dopis v zvezi s posredovanjem uradnega stališča – novela ZPND

Spoštovani gospod Donko,

Dne 12.11.2016 smo prejeli vaš dopis,v katerem prosite tukajšnji organ za sken uradnega stališča, na katerega se sklicuje novinar Aljoša Masten na MMC v članku z dne 11.11.2016 z naslovom »Je vsak udarec po zadnjici nasilje nad otrokom? Ministrstvo pravi, da ne«.

MDDSZ ves čas poudarja, da je Zakon o preprečevanju nasilja v družini namenjen zaščiti žrtve in ne kaznovanju povzročiteljem nasilja, upoštevaje načelo sorazmernosti.

Zakon tako v 5. členu določa dolžnost ukrepanja organov in organizacij za zaščito žrtve, pri čemer izhaja iz ocenjene stopnje ogroženosti žrtve. Slednja se ocenjuje pri vsakem primeru posebej.

Ob tem opozarjamo, da je že osem let v veljavi 191. člen Kazenskega zakonika, ki določa, da se z zaporom do pet let kaznuje,kdor v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja iz skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v skupnosti v podrejen položaj. Do sedaj po nam znanih podatkih ni prihajalo do tako širokega razumevanja tega člena (podčrtal F.D.), da bi se v postopkih znašli starši zaradi povsem običajnih oblik vzgoje svojih otrok. Celoten odgovor ministrstva je sicer objavljen v istem prispevku prej imenovanega novinarja na MMC portalu v posebni ikoni, označeni z »Odgovor ministrstva v celoti«. S spoštovanjem,

Pripravil/a:

mag. Lea Javornik Novak                                                       Mag. Andrej Del Fabro
      sekretarka                                                                                    geralni direktor
"

Iz dopisa razberemo, da ministrstvo »nima podatkov, da bi do sedaj prihajalo do tako širokega razumevanja tega člena , da bi se v postopkih znašli starši zaradi povsem običajnih oblik vzgoje svojih otrok.« 

Spoštovana Anja Kopač Mrak in Andrej Del Fabro!

Vašega odgovora ni mogoče razumeti drugače, kot da se delate norca iz vseh nas.  V ustavno pravico staršev do izbire vzgoje svojih otrok še niste posegali samo zato, ker ste Zakon o razvajenih otrocih in nemočnih starših šele pred kratkim sprejeli!

Ko sem nato ministrstvo po e-pošti še enkrat spomnil, da je dokument nepodpisan in da v svoji dolgoletni praksi dela na CSD nisem videl niti enega anonimnega dokumenta z ministrstva, so mi odgovorili, da je bil »odgovor poslan skladno z običajno prakso dela njihovega organa.« 

In prav ta »običajna praksa dela«, ki smo ji zadnja leta priča na ministrstvu Anje Kopač Mrak, me najbolj skrbi.

Avtor

Franci Donko

Socialni delavec

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top