Aleš Primc, njegova hiša in pomoč starejšim

Na Aleša Primca se je obrnila novinarka spletne strani Siol.net, Suzana Rankov, in mu postavila nekaj vprašanj. Ker gre za predvolilni in predreferendumski čas in je iz vprašanj razbrati željo po ustvarjanju afere, se je odločil, da na vsa njena vprašanja odgovori v verodostojnih medijih, ki bodo odgovore v celoti objavili. Odgovori Aleša Primca so v sklopu celotnega dopisa z vprašanji Suzane Rankov.

"Spoštovani g. Primc.

Pošiljam vam še pisno prošnjo za pojasnila v zvezi z nepremičnino na Menardovi ulici 13  v Ljubljani, čeprav ste po telefonu zavrnili prošnjo za pojasnila. In sicer nas zanima:

1. Kako in kdaj sta s soprogo prišla do lastništva omenjene nepremičnine?

Aleš Primc: 25% delež nepremičnine sva z ženo kupila v več delih od Anje Kopač Mrak, Zorana Jankovića in sorodnic ge. Dietner v letih 2015, 2016 in 2017. Hiša je stara 58 let in propada, posebej ob dežju se dela škoda, obiskujejo jo tatovi, razbijajo se šipe itn. Več kot 6 let v njej nihče ne živi, že 15 let pa ni bila redno vzdrževana, zato je nujno potrebna temeljite obnove.

2. v kakšnem odnosu ste bili s pokojno ga. Stanislavo Dietner? Ste bili v sorodstvenem razmerju? Če ne, v kakšnem razmerju ste bili z gospo?

Aleš Primc: Prosim, ne, kot vaši likvidatorski vzorniki, pokopavati živih. Gospo Stanko smo pred skoraj 10 leti, ko je, ker je opešala v nogah, potrebovala že skoraj vsakodnevno pomoč, sprejeli v našo družino kot tretjo staro mamo in ji potem ves čas pomagali in zanjo skrbeli. Skupaj smo se redno srečevali tudi z njenim žal pokojnim sinom Stankom in s tem uresničevali njeno največjo željo - po bližini s sinom. Stanko je bil oseba s posebnimi potrebami, moj prijatelj več kot 25 let, tako kot je bil njegov brat Branko, ki je umrl leta 2004.

3. na kakšen način se je uresničevala pogodba o dosmrtnem preživljanju pokojne ga. Dietner oziroma kakšna je bila pri tem vloga vas in vaše soproge? Je bila pokojna v domu za starejše? Na kakšen način ste skrbeli zanjo?

Aleš Primc: Za gospo Stanko smo od začetka leta 2008 na njeno prošnjo urejali vse, kar je potrebovala, (pred tem smo se poznali več kot 15 let): nakupi v trgovini; prevozi, k zdravniku; redni prevozi k Sv. Maši; obiski in urejanje družinskih grobov; obiski frizerja, pedikerja; zagotavljanje srečanj s sinom Stankom; skupno spremljanje sina Stanka ob boleznih v bolnišnici; na Centru za socialno delo so me, ker so za vse to vedeli, prosili, da bi bil skrbnik sina Stanka, kar sem tudi sprejel, žal le za kratek čas; spremljanje umirajočega sina Stanka in njegov pogreb; vsakodnevno kuhanje hrane; osebna nega; plačevanje položnic, doplačevanje domske oskrbe; ureditev doma; redno, skoraj vsakodnevno obiskovanje v domu..., ...,  predvsem pa zagotavljanje redne osebne bližine in sprejem človeka v družinski krog, kjer se počuti varnega in sprejetega. To ji je ves čas veliko pomenilo, prav tako kot nam je ona vsem, prav posebej otrokom, prirasla k srcu.

4. sta s soprogo za del stavbe (1/4) v preteklih letih izplačala ostale upravičence/lastnike? Če da, koga?

Aleš Primc: Da, kot rečeno sva odkupila deleže od Zorana Jankovića, Anje Kopač Mrak in sorodnic gospe Stanke.

5. ali v zvezi z lastništvom navedene nepremičnine poteka kakšen spor? Če da, kakšen? Ali dediči zahtevajo obvezni delež? Kakšno je vaše stališče v zvezi s tem?

Aleš Primc: Ne vem za noben spor. Imamo občasen prijateljski stik s sorodnicami ge. Stanke. Po smrti sina Stanka sva z ženo poskrbela, da so se srečali člani njihove družine, ki se nekateri, po sili težkih življenskih in družinskih okoliščin, med seboj do tedaj niso poznali, saj jih je veliko razkropljenih po svetu. To mi je bilo v veliko veselje. Posebej, ker sem videl, kako veliko to pomeni tudi njim.

Vnaprej hvala za vaše odgovore, ki jih pričakujemo najkasneje jutri zjutraj.

Lep pozdrav,
Suzana Rankov
Siol.net
tel: 041 540 064"

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top