Ali je Miro Cerar preko Anje Kopač Mrak začel kontroverzni napad na vrednoto druzine kot prvi ukrep proti gospodarski krizi?

Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v vladi Mira Cerarja je pred dnevi že drugič dala v javno razpravo kontroverzni predlog Zakona o partnerski skupnosti (ZPS). Z njim želi nadomestiti obstoječi Zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti. Državljani in organizacije lahko posredujejo svoje pripombe do 15. novembra 2014.

Po predlogu ministrice je partnerska skupnost homoseksualna skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki skleneta partnersko skupnost. Partnerska skupnost bo imela enake pravne posledice, kot jih ima sklenjena zakonska zveza med dvema osebama različnega spola razen na področju skupnih posvojitev in oploditve z biomedicinsko pomočjo, so zapisali na spletni strani ministrstva. Prav tako ministrstvo predlaga – kot unikum v celi Evropi – uzakonitev nesklenjene partnerske skupnosti, ki bo imela enake pravne posledice zunajzakonski skupnosti dveh oseb različnega spola.

Sedem dejstev, ki jih hoče prikriti ministrica Anja Kopač Mrak

Omenjeni predlog zakona je nastal na izrecno zahtevo radikalnih protidružinskih organizacij, ki zavračajo rezultat Družinskega referenduma leta 2012, ko so državljani s prepričljivo večino zavrnili izenačitev skupnosti z zakonsko zvezo. Namen ministrice Anje Kopač Mrak in njenih tovarišic in tovarišev je ukiniti dosedanji Zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti in ga nadomestiti z začasnim t. i. »bypass zakonom«, ki bo služil kot »Trojanski konj« za popolno izenačitev tudi na dveh področjih, kjer naj se to ne bi zgodilo - to je pri skupnih posvojitvah in oploditvah z biomedicinsko pomočjo. Ob tem velja spomniti, da je Kopač Mrakova že večkrat javno povedala, da se zavzema izključno za "popolno izenačitev istospolnih zvez". Njen načrt (in verjetno Mira Cerarja) je zelo verjetno naslednji:

1. Odpraviti dosedanji Zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti (ZRIPS).

2. Sprejeti nov Zakon o partnerskih skupnosti, ki spreminja pomen besede »partner«  in ga omejuje izključno na homoseksualne in lezbične partnerje in partnerice.

3. Z novim zakonom pravne posledice homoseksualne in lezbične skupnosti, razen omenjenih dveh izjem, popolnoma izenačiti s skupnostjo ženske in moškega, kar bo prineslo uvajanje homoseksualnega in heteroseksualnega življenjskega stila v vrtce, šole in v javnosti. Namen tega je omogočiti klimo popolnoma proste izbire spolne usmeritve in eksperimentiranje s spolno usmerjenostjo, kar je še posebej tvegano za odraščajoče otroke.

4. Če bi bil predlagani zakon uveljavljen, vlada Mira Cerarja z namenom prevarati in izigrati državljane,  homoseksualnim parom v novem zakonu zaradi nasprotovanja javnosti (še) ne bi dala pravice do posvojitve otrok in brezplačnih postopkov zdravljenja z biomedicinsko pomočjo (umetna oploditev). Vendar pa je, glede na radikalna stališča ministrice in radikalnih protidružinskih organizacij (Legebitra, Mirovni inštitut, društvo Parada ponosa, Društvo za nenasilno komunikacijo, društvo Ženska svetovalnica, ŠKUC, ....), ki so v zadnjih letih iz proračunskih virov prejeli več milijonov EUR, vnaprej jasno, da bodo radikalne protidružinske organizacije tako sprejeti nov Zakon o partnerski skupnosti takoj razglasile za protiustavnega. Razlog naj bi bil v tem, da naj bi novi zakon homoseksualne pare namenoma diskriminiral izključno na osnovi spolne usmerjenosti ter jim ne bo dovoljeval posvojitve otrok in umetne oploditve, kljub temu, da njihov status sicer v celoti izenačuje s heteroseksualno zakonsko zvezo.  Zato ga bodo na dan uveljavitve zelo verjetno poslali na Ustavno sodišče.

5. Ministrica Kopač Mrak in protidružinske organizacije računajo, da bomo imeli drugo leto novo sestavo Ustavnega sodišča. Novi ustavni sodniki (za katere računajo, da bodo zagovorniki t.i. teorije spola) bodo odločili, da gre za zakon, ki diskriminira homoseksualne pare zgolj na osnovi njihove spolne usmerjenosti ter da imajo homoseksualno usmerjeni pari tudi pravico do posvojitev otrok in lezbijke do brezplačne oploditve z biomedicinsko pomočjo. Vmes bodo verjetno intenzivno nadaljevali tudi s kampanijo za javno normalizacijo t.i. nadomestnega materinstva. 

6. S tem zakonodajnim trikom želijo nedemokratično izigrati referendum in državljane ter uvesti izenačitev življenjske skupnosti ženske in moškega z istospolno skupnostjo ter s skupnostjo tistih homoseksualnih in lezbičnih parov, ki živijo zgolj v t. i. nesklenjeni partnerski skupnosti (tega instituta ne pozna nobena država na svetu).

7. Z Zakonom o partnerski skupnosti hoče vlada Mira Cerarja uzakoniti radikalno teorijo spola kot obvezno učno vsebino v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Zagovorniki ideologije Teorije spola preko »Yogyakarta načel« trdijo, da si ljudje sami izbiramo spol, spolno usmerjenost in da mora država omogočati vsem tem ljudem »pravico« do otrok (posvojitev, umetna oploditev, nadomestno materinstvo itd.). Prav tako je potrebno pravico otrok do očeta in matere podrediti t. i. pravici homoseksualno usmerjenih do otrok ter omejiti pomen heteroseksualne družine preko razvrednotenja materinstva in očetovstva.

Kaj lahko naredite?

Preberite predlog novega zakona in nam posredujte svoje stališče na naslov info@24kul.si . Do 15. novembra 2014 poteka javna razprava, ko lahko vsak državljan pošlje svoje stališče in razloge proti temu zakonu na naslov: gp.mddsz@gov.si Prosimo vas, da svoja sporočila oblikujete spoštljivo in dostojanstveno ter vlado Mira Cerarja seznanite, da gre za problematičen zakon, ki bo grobo posegel v pravice otrok in spodbudil nadaljnje razvrednotenje družinskega življenja v Sloveniji.

Marinka Lorb.

Več:

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top