Ali nam lahko država zaradi naše vere odvzame otroke?

V številnih ljudeh je nedavna odločitev Centra za socialno delo v Škofji Loki, da družini odvzame vseh sedem otrok, vzbudila mešane občutke. Center otrok ni odvzel, ker bi bili zdravstveno zanemarjeni, zlorabljeni ali na kak drug način žrtve nasilja, kar so sicer zakoniti razlogi za tako skrajni ukrep posega v družino. Kot razlog za odvzem otrok so na Centru za socialno delo navedli, izrazito veri podrejeni način življenja obeh staršev, ki da ogroža psihofizični in čustveni razvoj njunih otrok. Gre za prvi primer v sodobni slovenski zgodovini, da je Center za socialno delo posegel v družino z navedbo izključno verskih razlogov.

Ali je izkrivljeno versko prepričanje legitimen razlog za odvzem otroka?

Ravnanje Centra za socialno delo je problematično tudi zato, ker je mama v visoki nosečnosti in pričakuje že osmega otroka. Ob tem se zastavlja vprašanje, ali na centru za socialno delo menijo, da je skrajno psihično obremenjevanje mame z odvzemom njenih sedmih otrok v korist otroku, ki se bo rodil? Ali je to njihova popotnica temu otroku? Na Centru za socialno delo so sicer potrdili, da so začeli družino podrobneje spremljati zaradi časopisnega članka, v katerem sta starša prijazno predstavila svoj pogled na življenje in vzgojo otrok ter tudi svoj odnos z Bogom. Vendar za številne ljudi sporna odločitev centra o odvzemu otrok nakazuje na zaskrbljujoč vpliv sedanje vladajoče politike, ki vse prepogosto na različne, načine stigmatizira državljanke in državljane prav zaradi njihovega verskega prepričanja.

Katera družina bo naslednja?

Pogled očeta in matere na življenje in vzgojo otrok je res drugačen kot so današnje prevladujoče predstave, vendar pa to ne more biti razlog za odvzem otrok. Zato so legitimna vprašanja kot npr. kam lahko vodijo takšna dejanja Centra za socialno delo? Ali je to začetek odkritega državnega rušenja ustavne določbe o pravici staršev, da vzgajajo otroke v skladu s svojim verskim in moralnim prepričanjem? Katera družina bo naslednja? Kateri otroci bodo zaradi verskega prepričanja odvzeti staršem? Ali bo država predpisovala, koliko otrok smejo imeti starši?

Ali gre za kršenje slovenske ustave in človekovih pravic?

Ravnanje Centra za socialno delo je lahko problematično z vidika 41 in 54 člena Ustave RS, ki govorita o pravici staršev, da »vzgajajo svoje otroke v svojih verskih in moralnih prepričanjih«. Prav tako odločitev Centra za socialno delo lahko ne upošteva 2 člena Protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in svoboščin Sveta Evrope, ki jasno govori, da »mora država pri izvajanju funkcij, ki so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim lastnim verskim in filozofskim prepričanjem.«

Odvzem otrok je legitimen samo v skrajnih primerih in v primeru dokazanega nasilja

Odvzem otrok je legitimno samo v primeru, ko je neposredno ogroženo življenje, zdravje in varnost otrok. Center za socialno delo mora predhodno zbrati vse podatke in pridobiti zanesljiva pričevanja. V primeru odvzema sedmih otrok v Škofji loki, je na voljo še premalo informacij, da bi lahko naredili trdne zaključke, je pa pomenljivo to, da gre za prvi primer odvzema otrok zaradi verskega prepričanja. Zanimivo je, da Centri za socialno delo do danes še niso nikoli odvzeli otrok zaradi »izkrivljenega ateističnega ali pa liberalnega prepričanja«. Z omenjenim odvzemom otrok zaradi verskega prepričanja pa lahko nastane precedens, zaradi katerega ne moremo mirno spati. Ali bo vsakodnevna molitev v družini in obisk sv. maše, po mnenju drugega socialnega centra že izkrivljeno versko prepričanje?! Odgovorite si sami.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top