Amnesty international: Otroci, kaj če bi spremenili spol

"Ljubezen je ljubezen" naj bi bil "priročnik za učenje in razumevanje človekovih pravic na osnovi spolne identitete ter spolne usmerjenosti" za osnovnošolce. V praksi služi kot načrt delavnic za otroke in mladostnike. Njegova tema naj bi bile človekove pravice, vendar se, ko preberemo njegovo vsebino, izkaeže, da je namenjen prevzgoji otrok v skladu s teorijo spola, ki ne priznava obstoja naravnega ženskega in moškega spola ter propagandi za redefinicijo zakonske zveze in družine. To gradivo je priporočena literatura za poučevanje državljanjske vzgoje! Združena levica se zavzema, da postane obvezno učno gradivo v šolah.

'Ustvarite sebi lasten spol!'

'Ustvarite sebi lasten spol!' Na začetku priročnika avtorica pravi, da sta moški in ženski spol nekaj, kar ni pogojeno z naravo, ampak kar si izberemo sami. Pravi takole: »Poskusite razmišljati o svojih oblačilih, izgledu in vedenju v zvezi s spolom. In zavestno izbirati. Izbirajte tisto, kar vam godi, kar vam je všeč in zanimivo, raje kot pa tisto, kar se za vaš spol pričakuje oziroma za kar si mislite, da so vaše prvobitne želje. Tako boste ustvarjali sebi lasten, enkraten spol. In svet bo normalnejši« (str. 13). V nadaljevanju avtorica (in aktivisti po šolah!) otrokom govori, da otrok ne potrebuje mame in očeta. Pravi takole: »Tradicionalno, a zmotno prepričanje je, da je poroka, tj. zakonska zveza med moškim in žensko, jamstvo za srečno in harmonično družino. Vlogo staršev zmore dobro izpolnjevati tudi ena sama ali več odraslih oseb, ki so po pripadnosti, intimnosti in skrbi za otroka enakovredni, niso pa biološki starši otroka« (str. 20).

'Jaz sem gej. Jaz sem lezbijka.'

'Jaz sem gej. Jaz sem lezbijka.' Po priročniku "Ljubezen je ljubezen" aktivisti v svojih delavnicah povabijo otroke h glasnemu izgovarjanju različnih pojmov v prvi osebi ednine. Očitno z namenom, da se zabriše meja med spoloma in da bi otroci sprejeli homoseksualne in vse druge oblike spolnih praks kot nekaj dobrega. Takole piše: »Identiteto, vezano na spol, izražamo s stavkom: jaz sem 'to in to'. Za hec lahko poskusite glasno ali pred ogledalom: 'Jaz sem lezbijka.' 'Jaz sem gej.' 'Jaz sem ženska.' 'Jaz sem moški.' 'Jaz nisem niti moški niti ženska'« (str. 23). Da bi bila mera zvrhana, sledi še dvoumno priporočilo. Avtorica pravi: "Pomembno je, da si ne poskušate za vsako ceno predstavljati, kako je biti lezbijka/gej, če slučajno niste, recimo tako, da si v mislih predstavljate, da ste v ljubezenskem ali spolnem odnosu s svojo najboljšo prijateljico ali prijateljem" (str. 23).

Težko si predstavljamo, da bi si otrok ali najstnik kar tako sam sebe zamislil v spolnem odnosu s svojim najboljšim prijateljem. Če pa mu je takšna misel vsiljena, besedica "ne" njegovi domišljiji seveda ne bo zaprla poti. Učinek bo ravno nasproten in avtorica priročnika se tega gotovo dobro zaveda.

'Spol in spolno usmerjenost si vsak opredeli in spremeni sam'

V nadaljevanju aktivisti Amnesty international še stopnjujejo svoje radikalne poglede, saj trdijo, da ima človek pravico, da si sam izbere spol oz. ima pravico tudi do nespola oz. do spolne neopredelitve: »Zapomnimo si, da je spol nekaj, kar moramo imeti pravico ter možnost ustvarjati sami in ne po nareku naših genitalij, ki naj bi silile človeka biti ženska ali biti moški!« (str. 26). »Podobno kot spol ni vnaprej določeno ali samoumevno dejstvo ob rojstvu in ga moramo imeti pravico opredeliti sami ali ga spremeniti, velja isto za spolno usmerjenost« (str. 29).

Novačenje aktivistov

Na koncu priročnik Amnesty International Slovenija učence in dijake seznani s homoseksualnimi organizacijami v Sloveniji ter jih poziva, naj se vanje vključijo in postanejo homoseksualni aktivisti (str. 41 do 45). Amnesty International in druge aktivistične organizacije v slovenskih šolah so izvajali ta program med učenci in dijaki brez vednosti in dovoljenja staršev. Pri tem sporne vsebine skušajo skriti pod naslov "človekove pravice" ali pa celo "motnje hranjenja", kot si je to privoščilo Društvo ženska svetovalnica npr. na Osnovni šoli Bičevje v Ljubljani. Otroci v najbolj občutljivem obdobju odraščanja (med 12. in 16. letom) v okviru šolskega pouka srečujejo z agresivno teorijo spola povezano z radikalnim homoseksualnim aktivizmom in prevzgojo na področju spolne identitete.

Izvajanje tega programa se je po šolah izvajalo brez soglasja ali celo vednosti staršev. Sporni učbenik Ljubezen je ljubezen si lahko v celoti preberite tukaj.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top