Pravna analiza obsodilne sodbe Janeza Janše - z eno besedo: šlamastika

Objavljamo del pravne analize obsodilne sodbe Janeza Janše, ki jo je pripravilo društvo Evropska Slovenija. Iz nje je razvidna njena škandalozna nestrokovnost, nestrpnost in pristranskost. Ta sodba je tipičen primer sodne samovolje in izživljanja nad ljudmi, ki mu ni priča samo Janez Janša, ampak na tisoče državljank in državljanov. Dokler se bodo na slovenskih sodiščih pisale take sodbe, v Sloveniji ne bo pravne države in bomo vsi še najprej talci korupcije in strahovlade privilegiranih elit.

V nadaljevanju objavljamo del strokovne pravne analize sodbe društva Evropska Slovenija.

"Sodba v zadevi Patria temelji na domnevi krivde, in ne na domnevi nedolžnosti

(...) Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, ki je zakrožila po slovenskih medijih še pred vročitvijo obdolžencem, po našem prepričanju močno odstopa od ustavnopravnih jamstev ter dokaznih standardov, ki morajo veljati v kazenskem pravu Republike Slovenije. Je daleč od vodotesnosti, ki jo je pred časom postuliral ustavni sodnik dr. Ernest Petrič.

V sodbi sodišče po eni strani priznava, da zoper obdolženca Janšo ni neposrednih dokazov, po drugi strani pa zaključi, da naj bi šlo za niz nedvoumno ugotovljenih indicev, ki so med seboj tako trdno povezani in se dopolnjujejo, da tvorijo zaprt krog in je na podlagi njih mogoče z gotovostjo sklepati, da je obdolženec storil kaznivo dejanje. Takšen zaključek je absurden. Zakaj?

Sodišče se v sodbi ne trudi z ugotavljanjem, ali je tožilstvu uspelo dokazati, da je obdolženec izpolnil vse potrebne objektivne in subjektivne znake kaznivega dejanja iz 269 čl. KZ ali ne. Te preprosto predpostavlja, oz. o njih sklepa na osnovi interpretacije dvoumnih osebnih zapiskov ali medsebojne komunikacije tretjih oseb, kar označi za indice. S svojim pristopom sodišče obdolženca Janšo postavlja v položaj, v katerem mu po eni strani nalaga breme nasprotnega dokazovanja, po drugi strani pa mu to dokazovanje povsem onemogoči. Kdo lahko dokaže, da nekoč, nekje in na neznan način ni sprejel neke neznane nagrade?

Sodba je tako zgrajena na splošnih očitkih, pri čemer ni niti ene konkretne sledi, ki bi jo s svojim ravnanjem v zaznavnem svetu pustil osrednji obdolženec in bi potrjevala utemeljenost zaključka, da je storilec očitenega kaznivega dejanja. Če ni znano nobeno v prepovedano posledico usmerjeno dejanje obdolženca, s katerim bi ta izpolnil objektivne znake kaznivega dejanja, tudi njegove krivde kot subjektivnega znaka ni mogoče dokazati. Kako naj se dokaže, da se je nekdo svojega dejanja zavedal in ga je hotel storiti, če se niti ne ve, za katero konkretno dejanje naj bi šlo in o njem v zaznavnem svetu tudi ni nikakršnih sledi? Kako je mogoče govoriti o usklajenem delovanju in utemeljevati sostorilstvo obdolženca Janše, če njegovo konkretno delovanje niti ni izkazano?

Z ozirom na navedeno v Društvu Evropska Slovenija ocenjujemo, da sodišče v svoji sodbi v zadevi Patria ni izhajalo iz domneve nedolžnosti, pač pa iz domneve krivde. S svojo argumentacijsko strategijo je dokazno breme tožilstva sprevrglo v breme nasprotnega dokazovanja s strani obdolženca, kar pa je spričo nekonkretiziranosti očitkov absrudno in v naprej obsojeno na neuspeh. V dvomu, ki je očiten celo laičnemu bralcu sodbe, sodišče naposled ni odločilo v korist obdolženca (in dubio pro reo), pač pa v njegovo breme. Sodba je torej v popolnem nasprotju s konkretnimi ustavnopravnimi jamstvi temeljnih pravic obdolžencev v kazenskih postopkih.

Žalostno in skrajno neperspektivno je, da se Slovenija v političnem smislu vse od predvolilnega obdobja v letu 2008 pa do danes vrti po načelu: “Fiat Patria, pereat patria – naj se zgodi Patria, čeprav propade domovina”. Po desetih letih članstva Slovenije v EU in NATO bi morali imeti drugačno, boljšo perspektivo, perspektivo Evropske Slovenije, za katero smo se zavzeli z objavo istoimenskega zbornika s prispevki za nov nacionalni program natanko pred letom dni.

Društvo Evropska Slovenija, 6. maj 2014"

- Celotno analizo si lahko preberete tukaj.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top