Anja Kopač Mrak brani poskus socialne evtanazije nad starejšimi in nemočnimi ljudmi!

Anja Kopač Mrak je bila 30. 1. 2017 gostja Odmevov, da bi pojasnila omilitev državnega kreditiranja varstvenih dodatkov in socialnih pomoči, ki sta jih z ministrom Svetlikom uvedla z novo socialno zakonodajo v letu 2012. Žal ni zmogla kritičnega premisleka, ampak je za nevzdržno socialno stisko, ki jo je več kot pet let prenašalo na tisoče obubožanih slovenskih ljudi, okrivila kar njihovo »navezanost« na nepremičnine!

Pred šestimi leti veliko lažnih obljub, da bo nova socialna zakonodaja bolj pravično delila denar med ljudi

Predstavnik ministrstva Davor Dominkuš je leta 2011, pred uvedbo sprememb socialne zakonodaje, takole zatrjeval: «Ugotavljamo, da bo varstveni dodatek po novem zakonu prejemalo skupno 7 - 10 % več prejemnikov  in bo nova rešitev imela boljši učinek«.

Decembra 2011 je v Sloveniji  46.752 ljudi prejemalo varstveni dodatek. Po uvedbi  Svetlikove socialne zakonodaje, ki jo je pomagala pripravljati tudi sedanja ministrica Anja Kopač Mrak, se je številka zmanjšala na vsega skupaj 7.497 prejemnikov v letu 2012. Torej šest krat manj!

Ministrica je včeraj kot velik dosežek najnovejšega popravka Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  izpostavila, da po novem dedičem ne bo treba vračati socialnih pomoči in varstvenega dodatka, obe pomoči pa bo spet mogoče prejemati,  če vrednost nepremičnine po oceni GURS ne presega  120.000 €.

»Navezanost na nepremičnine« kot razlog zavrnitve oderuških pogojev za prejem pomoči

Na vprašanje novinarke, ali je bil Svetlikov ukrep napaka, saj je zakon povzročil veliko revščine in krivice ljudem, je Anja Kopač Mrak odgovorila: »Verjetno je pač ta občutek lastnine, navezanost na nepremičnine v Sloveniji izrazito specifičen. Tudi medgeneracijska solidarnost, na katero smo lahko ponosni, je botrovala temu, da se ljudje tega niso posluževali, tako da jaz mislim, da je sprememba pravilna."  V svoj zagovor je še dodala: » Odpovedi (op. varstvenemu dodatku) ni bilo samo zaradi nepremičnin, bil je  prenos iz zakonodaje ZPIZ in  drugačni pogoji."
Iz odgovora se vidi, da se ministrica izmika in ne priznava krivde za strokovno povsem napačno odločitev, s katero so Socialni demokrati leta 2011odvzeli možnost normalnega preživetja tisočim materialno ogroženim ljudem.
»Ta sprememba zdaj je bila pravilna, upam da je ta ukrep, zdaj sprejet, res pravičen«, dodaja ministrica, kot bi ne imela nič z odločitvami iz leta 2011.

Dolg do prvega februarja 2017 bo treba vračati! »Z vidika pravičnosti«, pravi Anja Kopač Mrak

Najmanj 13.000 ljudi se je kljub materialni stiski odpovedalo prejemanju varstvenega dodatka, da bi lahko svojim otrokom zapustili hišo ali stanovanje, za katerega so garali vse življenje.
Na novinarsko vprašanje, ali je možno krivice popraviti za nazaj, če je nekdo že poravnal dolg državi po svojem pokojnem staršu, je ministrica odgovorila: "To je bilo to, da smo o tem veliko razmišljali, kaj naj, ali naj vrnemo za nazaj, ampak dejstvo, da je v zadnjem letu bilo vrnjeno pol milijona evrov, in ne bi bilo pravično do tistih, ki so že  plačali, zato zakonodaja ne velja za nazaj."
Že plačani zneski in odvzeto premoženje  za nazaj upravičencem do pomoči in njihovim svojcem  torej ne bo vrnjeno. Tisti, ki so že vrnili prejete pomoči, ali se je država poplačala s prodajo njihovih nepremičnin, so dejansko v neenakem položaju z ostalimi glede na čas pred in po uveljavitvi sprememb socialne zakonodaje. Kdo bo odgovarjal za oškodovanje teh ljudi in njihovih svojcev?

Socialni delavci smo ministrstvo leta 2012 opozorili na posledice krivične zakonodaje

Leta 2012 smo socialni delavci, ki smo delali na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev nemočno  opazovali učinke Svetlikove socialne zakonodaje. Ministrstvo smo večkrat opozorili na stiske ljudi, pa tudi socialnih delavk in delavcev, ki so se utapljali v gorah odločb, saj ministrstvo centrov za socialno delo na tak šok sploh ni pripravilo. Socialne delavke so v želji, da bi pomagale ljudem v stiski, prihajale v navzkrižje s sistemom, ki tega ni dovoljeval. Največ opozoril smo odgovornim poslali zaradi zaostrenih pogojev za pridobitev varstvenega dodatka in zaznamb na premoženje, zaradi katerih se je veliko število ljudi znašlo v brezizhodni situaciji in revščini.
Kritičen do Svetlikove socialne zakonodaje je bil tudi generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije dr. Bojan Regvar, ki je kmalu po uveljavitvi zakona dejal: »Ta zakonodaja pravzaprav predstavlja avtocesto v vse večjo razslojenost med ljudmi in povečevanje revščine."
Odgovor ministrstva na kritike nevzdržne socialne zakonodaje iz leta 2012 je bil: »Če se temu (op. prejemanju varstvenega dodatka) lahko odpoveš, imaš gotovo skrit denar v nogavici ali kje drugje.«   

Poskus socialne evtanazije starejših in materialno šibkih                                                                  

Ivan Svetlik in Anja Kopač Mrak, ki je leta 2004 celo doktorirala iz reforme socialne države, sta pred šestimi leti uvedla katastrofalno socialno zakonodajo, ki je pahnila v revščino vsaj 13.000! prejemnikov varstvenega dodatka, večinoma starejših, nemočnih ljudi! Ob tem je treba povedati, da se je zaradi zaznamb na premoženje veliko ljudi v materialni stiski odpovedalo tudi denarni socialni pomoči, zato je število obubožanih zaradi politike Socialnih demokratov, ki obvladujejo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, neprimerno višje.

Zanima me, ali se bo ministrica opravičila ponižanim ljudem za pet let životarjenja na robu preživetja, brez pravice do nujne pomoči, ki jim pripada? Zavedati se moramo, da gre v tem primeru večinoma za starejše ljudi, brez dobre socialne mreže, velikokrat prepuščenih samim sebi, ki si brez pomoči ne morejo priskrbeti niti paketov hrane Karitasa in Rdečega križa. Jim bodo Socialni demokrati povrnili dostojanstvo in nastalo škodo? Iz ministričinih odgovorov tega ni razbrati. Socialni demokrati se še nikdar niso opravičili za krivice, ki so jih, oni sami ali njihovi predhodniki, povzročili slovenskemu narodu.
Oba akterja, minister Svetlik in njegova državna sekretarka Anja Kopač Mrak, pa sta bila za poskus socialne evtanazije in posel obubožanja prejemnikov varstvenih dodatkov ter socialnih pomoči bogato nagrajena. Svetlik je postal rektor Univerze v Ljubljani, Anja Kopač Mrak pa ministrica.

Avtor

Franci Donko

Socialni delavec

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top