Dejstva: Dr. Tadej Strehovec je nedolžna žrtev Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani!

Okrožno državno tožilstvo je na predlog 15 tožitejev, podpisnikov pobude za prepoved molitve pred porodnišnico (Pobuda za zaščito ustavnih pravic Žensk), začelo kazenski pregon z namenom, da za dve leti pošlje v zapor dr. Tadeja Strehovca, ustanovitelja spletne strani 24kul.si. Razlog – domnevni sovražni govor v članku: Seznam članov abortivenga lobija, ki nasprotuje pravici do življenja nerojenih pončk in fantkov. Ta članek je nastal v obrambo molivcev Gibanja Božji otroci pred ljubljansko porodnišnico, za katere je so podpisniki Pobude za zaščito ustavnih pravic Žensk, od vlade zahtevala, da se jih odstani od porodnišnice in prepreči molitev za nerojene otroke in njihove trpeče mame.

Zaradi objave tega članka Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zahteva, da sodišče dr. Tadeja Strehovca obsodi na dveletno zaporno kazen na podlagi 1. odstavka 297. člena Kazenskega zakonika, ki se glasi: »Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let.«

Navajamo obtožbe iz obtožnega predloga in kratek komentar:

1. Okrožno državno tožilstvo dr. Tadeja Strehovca obtožuje, da je zaradi navajanja katoliških stališč o splavu in objavo podpisnikov peticije, v kateri so od policije zahtevali prepoved molitve katoličanov za nerojene otroke, javno spodbujal in razpihoval sovraštvo in nestrpnost, ki temelji na političnem ali drugem prepričanju, dejanje pa naj bi bilo storjeno z uporabo zmerjanja in žalitev ter z objavo na spletnih straneh.

Okrožni državni tožilec Marko Godec v tej obtožbi zgolj povzame zakonsko besedilo, vendar trditev ne dokaže niti z enim dokazom.

2. Okrožno državno tožilstvo očita dr. Tadeju Strehovcu, da je na spletni strani http://24kul.si/ dopustil objavo članka z naslovom »Seznam članov abortivnega lobija proti pravici do življenja, ki spodbuja usmrtitve nerojenih punčk in fantkov!« V njem je poimensko navedenih 264 oseb in 13 organizacij, med njimi tudi tožniki Mateja Capek, Eva Gračanin, Andreja Hočevar, Anja Koletnik, Tina Mahkota, Marjeta Mencin Čeplak, Jasna Mažgon, Petra Peterka, Heidi Pungartnik, Tanja Rener, Katja Sešek, Ana Marija Sobočan, Tiva Vlaj, Mojca Kovač Šebart in Mitja Blažič. Po mnenju okrožnega državnega tožilca Marka Godca naj bi dr. Tadej Strehovec s tem spodbujal sovražni govor, za kar bi moral za dve leti v zapor.

Ta očitek tožilstva je popolnoma nepredmeten, saj je navajanje dejstev in imen skladno z zakonodajo, saj je šlo za objavo podpisnikov, ki so se sami razkrili javnosti in katerih imena je najprej objavila revija Mladina na njihovi strani. Ob tem je pomembno dejstvo, da so v peticiji prej omenjeni podpisniki od vlade zahtevali, da se katoličanom odvzame pravica do molitve za nerojene otroke pred ljubljansko porodnišnico in je članek namenjen obrambi pravice katoličanov do molitve ob tem gorem napadu.

3. Tožilstvo obtožuje dr. Tadeja Strehovca, da je z 264 podpisnikov, ki so javno izrazili  prepričanje v zvezi s pravico iz 55. člena Ustave Republike Slovenije pravice o svobodnem odločanju o rojstvih otrok, v članku žaljivo in posmehljivo označil kot člane slovenskega abortivnega lobija, ki je odgovoren za splav 350.000 žensk.

Tožilstvo s tem pregonom želi prepovedati, da Zavod KUL.si javnost obvesti za kaj se podpisniki peticije v resnici zavzemajo – to je za usmrtitve nerojenih otrok v slovenskih bolnišnicah. Od uzakonitve splava je bilo v Sloveniji na ta način ubitih že več kot 700.000 nerojenih otrok, od tega približno polovica t.j. 350.000 deklic. Iz članka resnično izhaja, da se morajo vsi tisti, ki pred državnimi organi in v javnosti politično lobirajo (s peticijami in drugimi pritiski na policijo in vlado) za pravico do usmrtitve nerojenega otroka, zavedati posledic svojih ravnanj in za to tudi prevzeti odgovornost. Ne gre za nobeno posmehljivost, ampak za zavedanje resnosti posledic, ki jih prinaša njihovo delovanje. Ali je taka navedba žaljiva do lobistov za pravico do usmrtitve nerojenih otrok? Na osebni ravni jo morda tako dojemajo, vendar pa je aktivizem abortivnega lobija, ki je privedel do več stotisoč umrlih nerojenih otrok, najhujša oblika sovražnosti do nerojenih otrok ter njihovih staršev z nepredstavljivo tragičnimi posledicami. In se iz dneva v dan povečuje, z vsakim usmrčenim nerojenim otrokom. Beseda »lobi« naj bi po njihovem pomenila nekaj negativnega in sovražni govor, neko »nevarno tajno organizacijo«, ki se zavzema za končanje življenja nerojenih otrok in so zaradi tega zelo prizadeti ter vsi tožniki po vrsti zatrjujejo, da niso del takega lobija. Lobiranje je proces vplivanja interesnih skupin in/oz. civilne družbe na odločevalce. To je definicija lobiranja navedena v Wikipediji (https://sl.wikipedia.org/wiki/Lobiranje). Kaj je torej drugega kot lobiranje javna peticija v funkciji pritiska na državne organe, ki so jo tožniki dr. Tadeja Strehovca podpisali in razposlali 15.2.2016? Gre za tipično lobistično aktivnost t.i. javnega lobiranja. In ker se zavzemajo za pravico do končanja življenja nerojenih otrok, ki se izvede v postopku umetnega abortusa, gre za poimenovanje tožnikov oz. podpisnikov, ki je skladno njihovemu delovanju. Zato je obtožba Okrožnega državnega tožilstva neutemeljena.

4. Tožilstvo obtožuje dr. Tadeja Strehovca, da je dopustil objavo članka, ki je bil opremljen s fotografijo, na kateri je pištola prislonjena na trebuh nosečnice, kar je v tožnikih zbudilo »negativne občutke in močan čustven odziv«.

Dejstvo je, da slovenska zakonodaja, ki omogoča usmrtitve nerojenih otrok, na simbolni ravni predstavlja natančno to: grožnjo smrti nerojenemu otroku, kar simbolno ponazarja fotografija. Ta grožnja ni samo teoretična, saj v Sloveniji samo v bolnišnicah vsak dan usmrtijo več kot 10 nerojenih otrok, še mnogo več, pa je usmrčenih kemično preko t.i. abortivne kontracepcije, ki predstavlja velik del farmacevtske kontracepcije. Namen fotografije je bil pokazati grožnjo s smrtjo nerojenemu otroku, ki ga predstavlja slovenska zakonodaja in se zanjo in za spodbujanje njenega izvajanja zavzemajo tožniki dr. Tadeja Strehovca. Obtožba pod točko 4. je torej povsem neutemeljena, saj fotografija zgolj ponazarja dejansko stanje grožnje s smrtjo, ki jo za nerojene otroke predstavlja slovenska zakonodaja in se zanjo zavzemajo tožniki, kar so to celo javno potrdili s svojim podpisom na peticiji, ki je bila neposredni povod za objavo članka. V kolikor bi sodišče obsodilo takšno fotografijo bi šlo za evidentno kršenje umetniške svobode in svobode izražanja preko simbolov.

5. Tožilec Marko Godec obtožuje dr. Tadeja Strehovca, da naj bi protizakonito dopustil objavo članka, v katerem je zapisano, da člani tega abortivnega lobija nasprotujejo »pravici do življenja nerojenih punčk in fantkov; da zahtevajo, da vlada Republike Slovenije zaščiti postopke za ubijanje nerojenih otrok ter da se zavzemajo za brezplačne kirurške splave nerojenih žensk, homoseksualcev in lezbijk«.

Pravica do življenja nerojenim otrokom ni zagotovljena, na način kot vsem ostalim. V Sloveniji je smrtna kazen in usmrtitev kogarkoli prepovedana. Edina izjema so najbolj nemočni med nami – nerojeni otroci. V državah, kjer poznajo smrtno kazen, je oseba usmrčena po izvršenem sodnem postopku, v katerem je osebi dokazana krivda. Nerojen otrok pa je v Sloveniji lahko usmrčen brez sleherne krivde in sodnega postopka. In za tako ureditev, se zavzemajo tožniki, zanjo javno lobirajo in celo preko tožilstva grozijo borcem za pravice nerojenih otrok s prepovedjo njihovih aktivnosti. To so storili tudi 15.2.2018 s peticijo »Pobuda za zaščito ustavnih pravic Žensk«, ki je bila povod za objavo članka na 24kul.si. Večina tožnikov so hkrati tudi homo-lezbični-bi-trans-queer seksualni aktivisti, ki trdijo, da je homoseksualnost in lezbištvo naravno in nasprotujejo možnosti, da gre za družbeno pogojene spolne prakse. Če je to tako, potem je določen del nerojenih otrok tudi lezbijk in homoseksualcev, kar pomeni, da se ob svojem zavzemanju za usmrtitve nerojenih otrok zavzemajo tudi za usmrtitve nerojenih lezbijk in homoseksualcev in je v članku navedeno zgolj tisto, kar izhaja iz njihovih prepričanj, ki jih javno zagovarjajo. Obtožba pod točko 5 je torej povsem neutemeljena, saj so v članku navedena zgolj dejstva.

6. Okrožno državno tožilstvo preganja dr. Tadeja Strehovca, tudi zato, ker je dopustil objavo članka, v katerem je zapisano, »da 264 podpisnikov peticije podpira izumiranje slovenskega naroda in kulture ter, da je takšna kultura smrti destruktivna in katastrofa tako za nerojene otroke, ki so ubiti na operacijskih mizah, kot tudi za matere in očete, ki trpijo zaradi postabortivnega sindroma ter za slovensko družbo, ki ima eno najnižjih rodnosti v svetu«.

Slovenija je med 10 državami z najnižjo stopnjo rodnosti na svetu. Stopnja rojstev manj kot 10 otrok na 1000 prebivalcev, ki jo v Sloveniji beležimo že več kot 25 let ne omogoča preživetja slovenskega naroda. Vse aktivnosti, ki zmanjšujejo število rojenih otrok, pomenijo v takih okoliščinah tudi spodbujanje izumiranja Slovenskega naroda. V Sloveniji nujno potrebujemo ustvarjanje okolja prijaznega družinam in otrokom, namesto tega pa se tožniki zavzemajo za izvajanje usmrtitev nerojenih dečkov in deklic. Ob usmrtitvi nerojenega otroka umre nerojen otrok, velika večina mater in očetov pa je s tem čustveno, duhovno in psihično zaznamovanih celo življenje ter doživljajo različne simptome, ki jih stroka označuje s skupnim poimenovanjem postabortivni sindrom. V članku so torej navedena zgolj znanstvena dejstva, ki ne morejo biti sovražni govor, temveč del t.i. akademske svobode, ki jo želi okrožni državni tožilec prepovedati.

7. Tožilec Marko Godec hoče obsoditi dr. Tadeja Strehovca na dvoletno zaporno kazen, ker se je članek razširil po spletu in so te objave sprožile žaljive in nestrpne komentarje.

Dejstvo je, da se je članek razširil po družabnih omrežjih, kar ni kaznivo. Obtožba o žaljivih in nestrpnih komentarjih pa je povsem neopredeljena, pa tudi, če so res bili, za to ne more biti odgovoren dr. Tadej Strehovec.

8. Okrožno državno tožilstvo na zahtevo abortivnega lobija preganja Zavod KUL.si ker naj bi po objavi članka neznanci na poštnem nabiralniku homoseksualne in lezbične organizacije Legebitre narisali kljukast križ.

V obtožnici ni nikjer navedeno kdo je to storil niti s kakšnim razlogom oz. motivom. Povezovanje tega dejanja z objavo članka na 24kul.si, je zato povsem neutemeljeno. Kaj pa, če so na Legebitri, zato da bi lahko brez dokazov obdolžil dr. Tadeja Strehovca, kljukast križ narisali kar sami? Ne vemo, dokler ne bomo ugotovili, kdo je to storil. Sramota za tožilstvo, da tako nedokazano obdolžitev zapiše v obtožnico!

9. Okrožni državni tožilec zahteva dvoletno zaporno kazen za dr. Tadeja Strehovca, ker naj bi lezbična aktivistka iz Legebitre Eva Gračanin »dobila več žaljivih elektronskih sporočil in je zaradi tega večkrat jokala«. Prav tako naj bi Mateja  Capek dobivala grozilne telefonske klice; Mitji Blažiču pa naj bi napisali na facebook profil: »Kaj boš ti govoril, če si pa član abortivnega lobija.«.

Tožilec Marko Godec v obtožnem nalogu v ničemer ne dokaže omenjenih trditev (žaljiva el. pisma, grozilni tel. klici). Pa tudi, če je do tega res prišlo, za to ni in ne more biti odgovoren dr. Strehovec. V članku na 24kul.si ni bila namreč nobenega spodbujanja takih ravnanj. Edini poziv, ki je bil v članku, je bil poziv, naj se bralci udeležijo »pomladne mednarodne ekumenske pobude posta in molitve za nerojene, za spoštovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti in za kulturo življenja«.

10. Okrožni državni tožilec Marko Godec obtožuje dr. Tadeja Strehovca, da je objava članka tožnike razžalila in pri njih povzročila občutke zgroženosti, šoka, strahu in jeze. Objavo članka pa naj bi doživljali kot poseg v njihovo osebno integriteto in integriteto njihovih družinskih članov ter kot diskreditacijo v javnosti.

Tožilec hoče s sodnim pregonom dr. Tadeja Strehovca zaščititi skupino radikalnih aktivistov pred sleherno kritiko, kljub temu, da so katoličane pred porodnišnico v peticiji sovražno etiketirali in o njih širili predsodke, sami pa naslednji dan niso zmogli sprejeti kot reakcije na svojo peticijo članka, ki je problematiziral njihovo ravnanje, ampak kot razvajeni otroci lažno tožarijo in zahtevajo kazen za tistega, ki jim ni všeč.  Razumemo, da se tožniki, čeprav odrasli, obnašajo kot razvajeni otroci, nesprejemljivo pa je, da njihovo početje podpira državno tožilstvo in okrajno sodišče v Ljubljani.

V članku ni sovražnega govora, prav tako pa tudi ne elementov kaznivega dejanja, da bi bil dr. Tadej Strehovec obsojen na dve leti zapora. Če bi bila Slovenija normalna pravna država, tožilec tako neutemeljene obtožnice sploh ne bi vložil, če pa že, ga sodišče ne bi vzelo v obravnavo. V Sloveniji imamo veliko primerov zlorab pravosodja. O zlorabi pravosodja lahko že sedaj, saj tako neutemeljenaga kazenskega pregona sploh ne bi smelo biti. Glede na izkušnje zlorab pravosodja je zato obsodba dr. Strehovca zelo verjetna, zato je nujno potrebno, da ga pri njegovem pravičnem delovanju podpiramo. Saj ne gre samo za njega, ampak se na njegovem primeru bije boj za pravice nerojenih otrok, za pravico, da se borimo za njih, za pravico verujočih, da molimo, kakor tudi za pravico vseh ljudi, da svobodno povemo, kar mislimo.

Dr. Tadej Strehovec, srečno! Smo z vami. Vaš boj, je tudi naš boj.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top