Družinski zakonik: Tudi na račun družin si hoče izrojena levica polniti žepe

Namesto, da bi se denar namenjal neposredno družinam, posebej tistim v stiskah, se bo po vladnem predlogu Družinskega zakonika iz proračuna pretakala reka denarja k vsemogočim organizacijam in posameznikom. Poglejte, kako izrojena levica skrbi za svoje pristaše: 

"19. člen
(sredstva iz proračuna)

Če ni financiranje zagotovljeno na podlagi drugega zakona, Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za:
- izvajanje nalog iz resolucije iz 17. člena tega zakonika;
- delovanje sveta iz  18. člena tega zakonika;
- spremljanje in preučevanje stanja na področju družinske politike;
- usposabljanje s področja družinske politike;
- sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na področju družinske politike;
- sofinanciranje programov v podporo družini in za razvijanje pozitivnega starševstva;
- pripravo, medresorsko usklajevanje in izvajanje programov, ki so opredeljeni v resoluciji;
- dejavnosti humanitarnih, strokovnih in drugih društev ter organizacij, skladno z opredelitvami iz resolucije."

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top