Franc Donko: Na referendumu bomo odločali o uvajanju ideologije spola v vrtce in šole

V petek, 4. decembra, ob 11. uri je bil gost MMC-jeve spletne klepetalnice v okviru predstavitev prijavljenih organizatorjev kampanje pred referendumom Franc Donko.

Glasovanje na referendumu o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih bo v nedeljo, 20. decembra. Državna volilna komisija je sporočila, da je sodelovanje v kampanji napovedalo 39 organizatorjev. Volivci bodo na referendumu odgovarjali na referendumsko vprašanje, ki se glasi: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 3. marca 2015?

Po novi referendumski ureditvi se mora za zavrnitev zakona na referendumu izreči večina tistih, ki se udeležijo referenduma, pri čemer pa mora ta večina hkrati predstavljati tudi najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Po trenutno veljavnem zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je zakonska zveza skupnost moža in žene. Novela pa to spreminja tako, da določa, da je zakonska zveza skupnost dveh oseb, s čimer izenačuje pravice istospolnih in heterospolnih parov.

<moderator> Pozdravljeni v MMC-jevi spletni klepetalnici. Ob 11.00 se nam bo pridružila Norma M. Korošec, ki bo zastopala Franca Donka.

<komar> Zakaj ste se odločili, da se izpostavite v boju za družino?

<Franc Donko> Gre za tako pomembno temo, da vsi, ki se kakorkoli osebnostno in strokovno ukvarjamo z vprašanjem družine, smo poklicani, da predstavimo ljudem svoja stališčain zaščitimo pravice otrok, mater, očetov in družin.

<mila> Se vam ne zdi sporno, da o pravicah manjšine odloča večina?

<Franc Donko> Ja,tukaj moramo najprej razčistit, da ne gre za vprašanje pravic. Evropsko sodišče je že večkrat odločilo, da zakonska zveza in otrok ne spadata med človekove pravice, tako da stvar je ravno obratna. Zelo neznatna manjšina, finančno in politično močna želi odločat o večini.

<pisatelj> V šole se pospešeno uvaja ideologija spola. Kako gledate na to?

<Franc Donko> Stvar je izredno zaskrbljujoča, država kot javni šolski prostor bi moralo veljati načelo laičnosti, vendar skupine uvajajo nadvse sporno teorijo spola, s katero skušajo v najranljivejšem času otroke prevzgajati proti volji staršev in v izdelovanje njihove identitete posegati na skrajno moralno sporen način.

<pisatelj> Glede na izkušnje iz tujine, se ljudje v Sloveniji zavedajo vseh posledih takšne zakonodaje?

<Franc Donko> Problem vidim predvsem v tem, da je javni medijski prostor zelo selektivno dovoljuje objavljanje vsebin, s katerimi bi morali biti ljudje seznanjeni, tako da je stvar nas, ki nasprotujemo zakonu, da ljudi seznanimo z vsemi izjemno nevarnimi posledicami morebitnega sprejetja. Za primer si poglejte film TransNorway, what a f***** up world, ki je sedaj preveden tudi v slovenščino.

<vozu> Vsi pravijo, da so otroci naše največje bogatstvo. Pa se Vam zdi, glede na trenutne zakonodajne spemembe, da je temu še vedno tako?

<Franc Donko> gotovo družina obstaja v samem jedru evropske civilizacije, kot tisti temelj, na katerem se gradi vsaka družba, ki je zazrta v prihodnost in želi napredovati. Z ureditvijo te novele, bi posegli v 4000-letno tradicijo bioloških družin, kot jih poznamo in s tem porušili ta temelj. Nikakor ne smemo dovoliti, da 15 let trajanja skrajnega homosekualnega aktivizma postavilo pod vprašaj temelje naše civilizacije.

<Solo Han> Vseskozi poslušam o teoriji spola. Kaj je sploh to?

<Franc Donko> Teroija spola je ideologija, ki zagovarja tezo, da biološke danosti spola niso pomembne za človeka in njigovo družbeno delovanje, ampak naj bi si človek to poljubno izbiral. Psihologija, filozofija in družboslovne znanosti pa nam povedo, da je človeka ni možno misliti kot nekaj nevtralnega, ampak vedno kot moškega ali žensko. Teorija spola želi človeka ločiti od bioloških, čustvenih in bioloških temeljev, ki so mu prirojeni. Samo teorijo so najbolj prepričljivo ovrgli prav raziskave začetnikov teorije, začetnika Money-a, ki je izvajal poskuse z dvojčki, katerih zgodba se je tragično končala.

<CasjeZA> Zakaj bi dodelitev pravic istospolnim spodkopala temelje naše civilizacije?

<Franc Donko> Istospolni seveda imajo kakor vsi ostali svoje pravice, vendar jih smejo in morejo urediti v ločenem zakonu, v primeru poseganje v družinsko zakonodajo, pa se moramo zavedati, da ob izenačitvi s heteroseksualnimi pari tudi za homoseksualne velja, da je pomen zakonske zveze v zasnovanju družine. Vprašam vas, kako bosta dva moška zasnovala družino? Izkušnje iz tujine kažejo, da bosta zato lahko najela revno žensko, kupila otroka, lezbijkam pa bo zakonodaja omogočala 6 biomedicinskih oploditev. 15. člen ZZZDR pa bo homoseksualnim aktivistom omogočil uvajanje teorije spola v šolski sistem in s tem bo krog sklenjen. Zato ste lepo vabljeni 20. decembra na referendum, kjer glasujmo PROTI!

<ares> Zakaj menite, da imate pravico določati, kaj si starši želijo, da se otrokom pove v šoli glede seksualnosti? Jaz kot starš se ne strinjam z kršačnskimi vrenotami na tem področju (recimo porepoved kontracepcije ipd.)? Od kje vam podatki, da straši ne želimo, da so naši otroci v šolah poučeni o vseh vrstah ljubezni, tudi med osebami istega spola?

<Franc Donko> Gre za temeljno spoštovanje različnosti. Šola mora ostati nevtralen prostor, tu pa gre za nagovarjanje otrok o tem, da lahko izbirajo svoj spol, da s spolnostjo eksperimentirajo, da si predstavljajo spolni odnos s prijeteljem, kar je grob poseg v njihove pravice, saj je spolnost domena odraslih, ne pa predmet nagovarjanja in eksperimentiranja v šolskem prostoru. Ko otroke nagovarjamo k spolnoemuudejstvovanju in odločanju za seksualnost, preprosti niso dovolj zreli, saj so otroci v tem času komaj v izgadnji svoje identitete in ne morejo trezno odločati, kaj je za njih najbolje. Vidimo, da ne gre za navadno seznanjanje, ampak za načrtno poseganje v razvoj otrok in starševsko vlogo tistih staršev, ki se z vašim prepričanjem ne strinjajo. Zavedati se moramo, da je ZL že napovedala, da bo tovrstna indoktrinacija obvezna vsebina (učbenik Ljubezen je ljubezen), čemur pa starši odločno nasprotujemo. Tudi zato ste lepo vabljeni 20. decembra na referendum, kjer glasujmo PROTI!

<ares> Nasprotniki v kampaniji trdite, da sprememba par besedic v definiciji zakonske zveze pomeni: razkroj človečnosti, nadomestno materinstvo, uvajanje homoseksualne ideologije (kakrkoli že to je) v šole, konec spola kot ga poznamo, kupčevanje z otroki ipd. Kje imate dokaze za to?

<Franc Donko> Novela zakona je, kot sem povedal v izjavi za RTV SLO 3, trojanski konj, saj preko na videz nedolžnih sprememb (izbris spola, minimalni popravki nekaterih členov zakona..) posledično omogoča vse naštete stvari, saj se drugi odstavek 3. člena ne spremeni. Torej zasnovanje družine velja tudi za homoseksualce in lezbijki. Dve lezbijki si bosta zasnovali družino s pomočjo darovalca sperme ali OBMT, dva homoseksualca pa z nakupom otroka pri revni ženski, ki ga bo zanju donosila. 15. člen, ki je tudi nespremenjen, da državi nalaga, da s sistemom vzgoje in izobraževanja, zdravstva in sociale, omogoča ljudem, da se vsestransko pripravijo na skladno družinsko življenje. Prav preko tega zakona ta člen pomeni vrata za vstop nasilne ideologije v šole. Izkušnje iz Amerike in drugih držav, kjer takšni zakoni že veljajo, so grozljive. Starši se tako brez razloga znajdemo v zaporu, v kolikor bi tovrstnemu poučevanju nasprotovali, zdravniki, socialni deloavci, učitelji pa ne bomo imeli ugovora vesti, v kolikor se ne bomo zahtevali z zahtevami homoseksualnega lobija, da jim država vse to omogoča, kar pomeni močan argument, da gremo 20. decembra na referendum in glasujemo PROTI!

<moderator> Klepet je končan. Hvala gostu za odgovore in uporabnikom za številna vprašanja.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top