Franci Donko v DZ zagovarjal pravico družine do vzgoje!

Na seji parlamentarnega odbora za družino 29. 9. je Franci Donko iz Gibanja za otroke in družine.si tehtno in argumentirano predstavil argumente proti še enemu ideološkemu zakonu uperjenemu proti otrokom in družinam.

"Lepo pozdravljeni! G. predsednik, hvala za besedo.

Najprej želim opravičiti odsotnost Aleša Primca, predsednika Gibanja za otroke in družine, ki se žal danes te seje, zaradi službenih obveznosti ne more udeležiti, saj bi se sicer glede na izjemno pomembnost tega zakona, te seje gotovo udeležil.
Gre namreč za zakon, ki ima morda dober namen, žal pa možnih toliko slabih posledic, da srčno upamo, da ga ne boste sprejeli brez dopolnil, ki jih bom predstavil v nadaljevanju.

Spremembe zakona o preprečevanju nasilja v družini so žal tako splošne in nejasne, da se na njegovi podlagi lahko socialne službe začnejo vtikati v vsako običajno slovensko družino. To pa bo povzročilo dvoje: 1. pretiranemu državnemu nadzoru bo lahko podvržena katerakoli družina, 2. Ker se bodo socialne službe ukvarjale z vsemi družinami, se bodo posledično manj poglobljeno  ukvarjale s tistimi, ki so v resničnih stiskah. In spet bodo odpovedali vsi državni in družbeni mehanizmi, kot se je že večkrat zgodilo, posledice pa so bile tragične, v kar nekaj tudi javno znanih primerih.

V Gibanju za otroke in družine podpiramo, da država pomaga reševati težave v tistih družinah, kjer umanjka pogovor in pride do nasilja, kjer trpijo otroci in v kakršnemkoli pogledu šibkejši družinski člani. Smo pa odločno proti temu, da država kriminalizira običajne življenjske vzorce, način življenja, versko svobodo ter vzgojne vzorce, ki ne pomenijo  trpičenja in omogočajo zdrav razvoj otrok. Ob tem še posebej opozarjamo, na prepoved dela otrok v družini. Gre za katastrofalno sporočilo in dolgoročno škodo za otroke. Delovne navade, ki si jih otrok pridobi v družini, s tem, da pomaga od najzgodnejše mladosti pri domačih opravilih v gospodinjstvu, na kmetiji ali družinski dejavnosti so ena njegovih najpomembnejših popotnic v življenje. To popotnico skuša otrokom ta zakon sedaj vzeti. To je nesprejemljiva in nedopustna škoda za naše otroke, ki je državi ne moremo in ne bomo dovolili.

Predlog Sprememb in dopolnitev ZPND po mnenju Gibanja za otroke in družine tudi s psihološkega vidika ni ustrezen, saj favorizira le en način komunikacije in vzgoje, ki jo omeji le na verbalno raven. Takšna redukcija vzgoje pa privede do omejevanja telesnih in drugih izraznih zmožnosti, zato pomeni osiromašenje.

Opozarjamo še na en namen zakona. Njegov namen je še dodatno zalagati z milijoni davkoplačevalskega denarja organizacije, ki so blizu vladajočim strankam in njihovi protidružinski ideologiji. V državi imamo znanstvene institucije in fakultete, ki bi morale biti usposobljene za reševanje težav v družini. Prav tako se tovrstne institucije že ukvarjajo z raziskovanjem tega področja in že prejemajo davkoplačevalski denar za te namene iz različnih državnih in evropskih virov. Rezultati pa vidimo, kakšni so. Čedalje hujši konkretni primeri, ki pretresejo javnost in stroko. Stroka, ravno ta del, ki ga že sedaj država izdatno financira in bi s tem zakonom dobivala še več denarja, pa tišči glavo v pesek, ščiti odgovorne, ki niso preprečili tragedij in prepričuje javnost, da je vse v redu. Tak scenarij se je zgodil v primeru koroških dečkov in vas ob tej priliki spomnim, da še vedno ni rešen v korist otrok!

Ugotavljam tudi, da zakonu nasprotujejo vse največje družinske organizacije. Tako Družinska pobuda, katere predsednik Tomaž Merše vam je posredoval izjemno strokovno utemeljeno stališče, v katerem ta najstarejša in najbolj zaslužna družinska organizacija nasprotuje temu zakonu. Prav tako mu nasprotuje Gibanje za otroke in družine, kot največje civilnodružbeno gibanje naslednik Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije »Za otroke gre!«. Prav tako zakonu nasprotuje Združenje starih staršev.

Spoštovane poslanke in poslanci! V Gibanju za otroke in družine z vsemi močmi podpiramo, da bi bilo v naših družinah manj nasilja, manj trpljenja in manj stisk, zato predlagamo, da se vladni predlog sprememb zakona dopolni z naslednjimi našimi predlogi. Predlagamo dopolnitve 3. člena predloga zakona in sicer z navedbo tega, kaj posamezne vrste nasilja, ki jih zakon zelo splošno definira, ne pomenijo.

Predlagamo, da se 3. člen dopolni tako, da se za opredelitvijo, posamezne vrste nasilja navede, kaj se za to vrsto nasilja ne šteje:

1.»Za fizično nasilje se ne štejejo:
- odločitev, da se otrok ne cepi;
- odločitev o prehranjevalnih navadah družine;
- verski oz. svetovno nazorski telesni in psihološki post;
- telesna udeležba pri verskih obredih;
- telesno posredovanje med otrokoma med pretepom;
- fizična preprečitev otroku, s katerim bi ogrozil zdravje in življenje sebe oz. drugih;
- vzgojni, kratkotrajni, omejen fizični ukrep, s katerim otrok na neverbalni ravni sprejme sporočilo, da je nekaj zanj nevarno ali nedopustno ravnanje;
- striženje las in nohtov;
- umivanje otrok in odraslih;
- umivanje zob;
- vzgojna preprečitev stikov z ljudmi, ki ogrožajo zdrav razvoj, zdravje in življenje (npr. mamilaška skupina, kriminalna družba itd.);
- spodbujanje k hranjenju;
- metanje predmetov z namenom zaščite zdravja in življenje osebe (npr. rešilni obroč.);
- polivanje s tekočino z namenom zdravljenja, umivanja, hlajenja in gašenja;
- mazanje s sončno kremo;
- ruvanje zob;
- omejevanje gibanja otroku zaradi bolezni, učnih in delovnih obveznostih;
- omejevanje gibanja mladostniku zaradi zagotavljanja varnosti, slabe družbe, zdravja itd.;
- učenje plavanja, smučanja, drugih športnih aktivnosti in varnega gibanja v gorah;
- oblačenje otroka v skladu z vremenskimi razmerami;
- opravljanje del v gospodinjstvu, na vrtu in kmetiji, šoli oz. drugih domačih dejavnostih, kidanje snega;
- opravljanje versko motiviranih del (postavljanje jaslic, čiščenje verskih objektov);
- opravljanje del pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.«
                
2.»Za spolno nasilje se ne šteje:
-       previjanje otroka, odrasle ali ostarele osebe;
-       domača oskrba in nega otroka, odrasle ali ostarele osebe;
-       zdravstvena oskrba in nega otroka, odrasle ali ostarele osebe;
-       umivanje otrok in odraslih;
-       nudizem in naturizem na območjih, kjer je to dovoljeno;
-       izkazovanje neerotičnih pozornosti med staršema (npr. poljubljanje, držanje za roko, pobožanje itn.);
-       opazovanje in iskanje sprememb na koži, klopa itn.;
-       slačenje in preoblačenja otroka, odrasle in ostarele osebe;
-       poljub in objem otroka za dobrodošlico, ob slovesu, pred spanjem in za dobro jutro itn.«

3.»Za psihično nasilje se ne šteje:
-       vzgojni molk;
-       vzgojna kritika;
-       različne vzgojne telesne drže (dvignjen palec, »jezen« pogled ipd.);
-       vzgojna preprečitev stikov z ljudmi, ki ogrožajo zdrav razvoj, zdravje in življenje (npr. mamilaška skupina, kriminalna družba itd.);
-       Spodbujanje k obisku zdravnika;
-       Spodbujanje k odhodu v Dom starejših občanov;
-       Sprejem v versko skupnost (npr. krst);
-       oblačenje otroka glede na spol;
-       kupovanje igrač glede na spol;
-       različna vzgoja glede na spol;
-       oblačenje otroka v skladu z vremenskimi razmerami ipd.«

4.»Med ekonomsko nasilje ne šteje:
-       ko starši otroku ne dajo žepnine;
-       ko otrok poravna škodo, ki jo je sam storil, iz svojih prihrankov (v kolikor jih ima);
-       prepoved, da otrok uporabi svoje prihranke za stvari, s katerimi se starši ne strinjajo (npr. nakup droge, alkohola ipd.);
-       omejevanje dostopa do denarja in drugih sredstev iz skupnega premoženja zasvojenim in psihično bolnim osebam npr. alkoholiki, zasvojeni, kockanje…;
-       določitev pokrivanja stroškov skupnega bivanja.«

Ti naši predlogi so zelo utemeljeni, saj ob tako splošnih definicijah, kot jih navaja sprememba zakona, vse to, kar predlagamo, da se izvzame iz posameznih vrst nasilja, lahko pomeni nasilje v družini v skladu z definicijami, ki jih prinaša vladni zakon. Dragi starši, zamislite si te opise na konkretnih življenjskih primerih, na lastni izkušnji, kako iznajdljivo bi znali otroci tako ohlapna določila izkoristiti, da bi se izognili kakšnemu potrebnemu naporu, ki je koristen za njihovo zdravo rast in razvoj!

Zato žal znova ugotavljamo, da ministrstvo Anje Kopač Mrak ponovno  ne dela v korist ljudi, ampak elite, ki je za slabo in škodljivo napisane zakone za povrh še lepo plačana!"

Avtor

Franci Donko

Socialni delavec

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top