Hudo teptanje pravic žensk Združene desnice do nastopa na volitvah!

Tako zgleda teorija spola v praksi: hudo teptanje pravic žensk!

Te dni spremljamo dramatičen boj Združene desnice za pravico do nastopa v vseh volilnih enotah. V imenu zavzemanja za»pravice žensk« skušajo namreč ženskim predstavnicam Združene desnice kar v dveh volilnih okrajih odvzeti vsako možnost do nastopa na volitvah, kar se popolnoma ujema s trditvijo papeža Frančiška, da je teorija spola zaskrbljujoča in žalostna napaka človeškega razuma. Medtem, ko čakamo na razplet in odgovor Vrhovnega sodišča RS, pa ženske predstavnice Združene desnice s svojimi kolegi stopajo v svoj boj za temeljno človekovo pravico- voliti in biti izvoljen. Na državno volilno komisijo so naslovile protestno pismo, s katero so razkrinkale dvolično in izločevalno ravnanje volilne komisije v Novem mestu in Kranju.

Protestno pismo zoper radikalni napad na ženske predstavnice Združene desnice

Ženski aktiv pri Združeni desnici je v nedeljo, 6. maja na izrednem zasedanju sprejel sklep, da se bodo za svoje pravice borile, vse volivke in volivce pa prosijo za solidarnost in pomoč pri njihovem zavzemanju za ženskam naklonjeno politiko in družbo ter pravično sodno razrešitev poskusa diskriminacije v dveh volilnih enotah.

Takole so zapisale:

»Podpisane kandidatke na listi Kangler & Primc Združena desnica ogorčeno protestiramo proti diskriminaciji, ki jo doživljamo s strani državne volilne komisije. Zaradi domnevne želje po zadostni zastopanosti žensk na državnozborskih volitvah 2018 hočete z nesorazmernimi ukrepi onemogočiti izvolitev 27. kandidatkam liste Kangler&Primc Združena desnica. Zahtevamo, da takoj izdate obvezno navodilo vsem volilnim komisijam, da pod krinko zaščite žensk v volilnih postopkih prenehajo izvajati in spodbujati diskriminacijo žensk.

Ženski aktiv Kangler &Primc Združena desnica, zbrane na izrednem zasedanju 6. 5. 2018 pričakujemo, da nas nemudoma obvestite o izvedenih ukrepih, s katerimi boste zaščitili naše pravice.«

Za pravični razplet moramo poskrbeti na volitvah!

Pravična rešitev je seveda v ugoditvi pritožbi Združene desnice zoper diskriminacijo ženskih kandidatk. Združena desnica, katere del je Glas za otroke in družine, se bori za spoštovanje življenja od spočetja do naravne smrti, posebej se zavzema tudi za pravice žensk do materinstva, družinskega življenja in javnega delovanja, kamor sodi tudi pravica voliti in biti izvoljen. Prav Združena desnica je garant, da lobijem, ki zlorabljajo ženske in otroke, končno odvzamemo prisvojeno oblast in moč, s katero napadajo materinstvo, očetovstvo in brišejo lepoto razlik med moškimi in ženskami ter ustvarjajo umetne konflikte  med spoloma, kakršnim smo priča tudi pri poskusu preprečitve ženskim kandidatkam Združene desnice, da bi kandidirale na prihajajočih državnozborskih volitvah.

Do tega trenutka v javnosti še ni slišati podpore kandidatkam Združene desnice s strani Sektorja za enake možnosti, niti ministrice Anje Kopač Mrak, Varuhinje človekovih pravic ali katere od samooklicanih varuhinj ženskih pravic.

 Roko na srce, kdor pozna način delovanja slovenske feministične scene, težko pričakuje, da se bodo feministke tipa Lokar, Rajgelj, Vuk, Kopač Mrak, Čačinovič Vogrinčič in podobne, zavzele za kolegice v stiski. Žal so v službi bogate jet-set levice in homoseksualnega lobija. Zato je skrajni čas, da vodenje pomembnih resorjev in za preživetje naroda ključnih projektov prevzamejo sposobne in poštene ženske, nosilke novega tipa marijanskega  feminizma, kakršne najdemo tudi v Združeni desnici.

Drage dame in punce, v boju za vaše pravice  vas podpiramo tudi vsi moški kolegi, ki se zavzemamo za spoštovanje vaših pravic in večjo vlogo veri in slovenstvu naklonjenih žensk v sodobni družbi.

Franci Donko

Avtor

Franci Donko

Socialni delavec

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top