Iskreni.net: Sprememba definicije zakonske zveze v ZZZDR je najslabši možni način urejanje problematike!

Ne samo da gre na nedostojen in do volje ljudi, izražene na referendumu, nespoštljiv način, gre tudi za neodgovorno dajanje zakonodajalca, saj sprememba definicije zakonske zveze v znatnem obsegu vpliva tudi na drugo zakonodajo, pri čemer pa ni v ničemer pojasnjeno, katero in v kakšni meri. Prav tako je popolnoma nesprejemljivo, da se tako daljnosežna sprememba obravnava po skrajšanem postopku. Tak način je zaničevalen do vsega, kar se je zgodilo v letih razprav na tem področju; z njim oblast sporoča, da ljudska iniciativa v Sloveniji ne velja nič, saj na koncu oblast s politično močjo brutalno povozi družbeni dialog.

V celoti se zato pridružujemo osebnemu apelu na predsednika vlade Mira Cerarja, v katerem ga društvo Družinska pobuda ne samo kot politika, ampak tudi kot spoštovanega pravnega strokovnjaka poziva, naj pri tako pomembni spremembi v zakonodajnem postopku ravna odgovorno in ne podleže različnih pritiskom.

1. ISTOSPOLNA IN ZAKONSKA ZVEZA STA SI V DOLOČENIH VIDIKIH PODOBNI, A V TEMELJU RAZLIČNI
V Zavodu iskreni.net nimamo zadržkov, da bi bile pravice in dolžnosti istospolnih oseb, ki živijo v trajni zvezi, zakonsko urejene. Vendar menimo, da bi to urejanje moralo izhajati ne samo iz neodtujljive vrednosti, ki jo ima vsako človeško bitje (ne glede na osebne okoliščine ali danosti, med njimi tudi spolno usmerjenost), ampak tudi iz razumevanja različnosti, ki jo ima istospolna zveza glede na zvezo moškega in ženske.
Zato bi morale biti tudi določene pravne posledice obeh zvez različne (predvsem kar zadeva možnosti uresničevanja pravic in dolžnosti iz naslova starševstva).
Tudi Ustavno sodišče je pri primerjavi obeh zvez ugotavljalo, da je istospolna zveza »podobna« zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, zato je tudi pravna ureditev »podobna« (denimo na področju medsebojnih pravic in dolžnosti, varstvu šibkejšega partnerja, pri premoženjskih odnosih ipd.), ni pa istospolne zveze imenovalo enake zakonski.

2. NE GRE SAMO ZA ZAKONSKO ZVEZO, DRUŽINO IN PRAVICE OTROK, AMPAK ZA SPOŠTOVANJE RAZLIČNOSTI IN SVOBODO
V Zavodu iskreni.net smo prepričani, da kljub razhajanjem lahko najdemo rešitve, ki bodo odgovarjale na temeljne potrebe vseh ljudi, ki jih omenjena zakonodaja zadeva – predvsem pa otrok, ki imajo temeljno pravico do odraščanja z očetom in mamo oziroma moškim in žensko.
To je tudi edina resna pot za nadaljnje odpravljanje zaničevalnega / izključevalnega in uveljavljanje spoštljivega / vključevalnega odnosa do istospolnih oseb s strani celotne družbe, kjer so bili v zadnjih letih storjeni pomembni koraki.
Žal pa pod pritiskom ideologij, ki želijo razgraditi koncept družine in – paradoksalno – tudi sáme zakonske zveze, kot družba gremo v skrajnost. Po tej poti se pozitivni trendi odpravljanja zaničevalnega / izključevalnega odnosa do homoseksualnih oseb ne bodo nadaljevali.
Še več, zgodilo se bo – kakor že uči izkušnja nekaterih držav – omejevanje svobode pogledov in mišljenja ali celo kazensko preganjanje tistih, ki bomo nasprotovali konceptu istospolne poroke, omejevanje svobode ugovora vesti, omejevanje svobode staršev pri izbiri spolne vzgoje v skladu z našimi vrednotami ali celo omejevanje svobode gospodarskega delovanja.

Iskreni.net

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top