Kriki za vrati vrtca v Šmarju pri Jelšah!?

Zaposleni v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah so opozorili na domnevno fizično in psihično nasilje nad otroki.

Tretjina zaposlenih v Javnem zavodu Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah je s podpisi potrdila, da so nekateri zaposleni kričali na otroke, jih vlekli za roko v drugo igralnico, da so padale klofute in udarci po rokah in da vseh otrok ne obravnavajo enako. Svet zavoda je ravnateljico Marto Drofenik soglasno pozval k odstopu, o čemer pa Drofenikova noče slišati.

V vrtcu, ki ga obiskuje 500 otrok, zaposleni opozarjajo na hude nepravilnosti, fizično in psihično nasilje nad najmlajšimi, ki da so izpostavljeni tudi nevarnosti; dve skupini otrok sta po spolzkem območju na pohod peljala dva pomočnika in študent. Nekateri zaposleni so delali tudi razlike med malčki in le posamezni v skupini so konec leta dobili knjižno nagrado, drugi pa so jih žalostno gledali.

Na nepravilnosti so opozorili decembra na zboru delavcev, kjer so bili tudi člani sveta zavoda, župan Stanko Šket in ravnateljica Marta Drofenik. Izkazalo se je, da je nepravilnosti še več in da zaposleni pred otroki med seboj glasno obračunavajo. V zapisniku piše, da so enega malčka zaprli v črno kamro, česar očividka ni prijavila, ker se je bala ravnateljice. Prav odnosi med ravnateljico in nekaterimi zaposlenimi so ključna težava.

Prijava inšpekciji

Svet zavoda se je v reševanje zapleta vključil septembra, ko so člani dobili anonimno pismo o slabih odnosih. Pripravili so anonimno anketo, ki je pokazala, da samo tretjina zaposlenih meni, da je odnos večine z ravnateljico dober, tretjina jih zaznava mobing, manj kot petina pa jih meni, da ima ravnateljica do vseh enak odnos. Svet zavoda je ugotovil, da je ravnateljica kot vzgojiteljico za nedoločen čas zaposlila osebo, ki nima ustrezne izobrazbe. O vseh nepravilnostih so v četrtek obvestili inšpektorat za šolstvo in za delo, potem ko ravnateljica ni odstopila, kot so zahtevali na izredni seji.

A inšpektorat je o nepravilnostih nekdo anonimno obvestil že prej. Delovna inšpekcija bo nadzor opravila v najkrajšem možnem času, šolski inšpektorji pa so ugotovili, da je svet zavoda v celoti seznanjen s pritožbami in da je že začel postopek ugotavljanja odgovornosti ravnateljice. Postopek vodijo tudi glede domnevnega nasilja nad otroki, čeprav ni podatkov, kdo je storil kršitev in kdo je bil žrtev, z vsem pa da je seznanjena ravnateljica: »Raziskovanje domnevnih nasilnih ravnanj je v pristojnosti organov pregona.« Kot pravijo, je ravnatelj dolžan vsako informacijo o domnevnem nasilju raziskati ter storiti vse za varnost otrok in zakonitost dela.

Ravnateljica ne bo odstopila

Marta Drofenik, ki je ravnateljica že dvajset let in ji mandat poteče konec junija, vse obtožbe zavrača. Čeprav je bila na zboru delavcev, je v odgovoru na vprašanja Dela zapisala, da je bila z vsebino seznanjena šele pred nekaj dnevi. Glede obtožb pa: »Res je, da smo obravnavali primer, ko je ena od vzgojiteljic povzdignila glas, in ne kričala, ko je otrok neprimerno plezal in bi se lahko poškodoval, prav tako smo obravnavali primer, ko so otroka s posebnimi potrebami peljali na ogled dejavnosti v drugo skupino – in ne vlekli, ker naj bi se upiral. V vseh primerih smo o tem obvestili starše in predstavnico sveta staršev, pri čemer so se starši strinjali z ravnanjem delavcev. /.../ Res je, da včasih je kakšen spor med strokovnimi delavci pri zagovarjanju različnih stališč, a temu niso izpostavljeni otroci.«

Pravi, da ne ve nič o kakšni klofuti ali vlečenju za lase, bo pa to podrobneje raziskala. Glede spornega pohoda odgovarja: »Predstavnica sveta staršev je bila s tem seznanjena. Otroci so do cerkve šli po cesti in ne po spolzkih stopnicah, starši pa so dejavnost na prostem v vsakem vremenu podprli v planu oddelka na začetku šolskega leta.«

Zaposlitev brez diplome

Ravnateljica zanika, da je vedela, da zaposlena na mestu vzgojiteljice ni imela zadostne izobrazbe. Piše, da je predložila ustrezne dokumente, čeprav ne navaja, kateri dokumenti so bili to. Na fakulteti o njeni diplomi ne vedo nič, v cobissu, kjer lahko najdemo diplome vseh vzgojiteljic v šmarskem vrtcu, njene ni ...

Drofenikova je prepričana, da gre pri vsej zadevi za napad nanjo, da je bila anketa, na katero se svet zavoda sklicuje, sestavljena nestrokovno, nezakonito in z zavajajočimi vprašanji: »Ker kljub prirejanju ni pokazala želenih rezultatov, se poskusi pritiskov nadaljujejo. Večkrat mi je bilo 'svetovano' in celo zagroženo, naj odstopim, saj naj bi bilo to najbolje zame brez konkretno ugotovljenih kršitev.«

Novi župan Stanko Šket je prej z njo večkrat sodeloval, saj je bil 26 let ravnatelj OŠ. Pravi, da ji ni grozil, ji pa je predlagal, naj odstopi. Članica sveta zavoda, predstavnica občine, Zlatka Pilko pa je dejala: »Zaposleni so na občino že tri leta klicali in prosili, naj zadevo uredimo. Ko so se pojavile tako hude obtožbe in ko so anonimke prihajale tudi od staršev, smo morali ukrepati. Sprva je bilo vseh pet članov sveta zavoda, ki so predstavniki vrtca, na strani ravnateljice, zdaj smo soglasni, da tako ne gre več.«

Kljub vsemu ravnateljice ne bodo razrešili, ker so postopki predolgotrajni. Bo pa prihodnji teden že objavljen razpis za novega ravnatelja.

Več:

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top