Spomini: Šolski inšpektorat: Prepoved vstopa skritim homoseksualnim aktivistom v osnovne šole! (6. del)

Na osnovni šoli Bičevje v Ljubljani so leta 2012 starši sprožili inšpekcijski postopek v primeru homoseksualne indoktrinacije, ki jo je 12. 6 2012 v času rednega pouka izvajalo sporno društvo Ženska svetovalnica. Učenci so staršem sporočili, da so namesto pouka imeli t. i. delavnico »motnje hranjenja«, ki pa se je sprevrgla v pravo homoseksualno in protidružinsko indoktrinacijo. In to brez vednosti in soglasja staršev!

Starši so opozorili, da je učiteljica prepustila njihove otroke neznanim aktivistom!

Na osnovi zahteve skupine staršev po izrednem inšpekcijskem nadzoru, je inšpektorica Jožica Možina Medved izvedla nadzor dela. V pogovoru z Miriam Stanonik, ravnateljico in Mojco Novljan, pomočnico ravnateljice, je izvedla preiskavo resnih kršitev človekovih pravic , ki so jih starši navedli v svoji zahtevi. Med drugim so izpostavili naslednje probleme:
1. Da je Ženska svetovalnica sporno promovirala tvegane homoseksualne prakse in protidružinske ideologije.
2. Vodstvo šole noče povedati imena in priimke izvajalcev delavnice.
3. Aktivisti so zahtevali, da mora učiteljica zapustiti razred in ga prepustiti neznancem.
4. Aktivisti so otrokom prepovedali, da bi o delavnici govorili s starši.
5. Starši niso bili obveščeni o sporni indoktrinaciji; Svet staršev ni dal soglasja za izvajanje delavnice v okviru »Letnega delovnega načrta«.
6. Vodstvo šole je grozilo staršem, ki so razkrili protiustavno kršenje ideološko nevtralnega prostora v javnih šolah. Prav tako jim je prepovedalo stike z mediji in s tem kršilo njihovo ustavno zagotovljeno pravico do izražanja.

Inšpekcija je pokazala na grobo kršenje zakonodaje in temeljnih pravic staršev in otrok!

Šolski inšpektorat se je odzval na zahtevo staršev in izvedel izredni inšpekcijski nadzor, v katerem je ugotovil številne nepravilnosti kot npr.:
1. Za pedagoško in organizacijsko izvedbo je odgovorna šola oz. vodstvo.
2. Izvajalci delavnic morajo biti strokovno usposobljeni ter imeti strokovni izpit.
3. Vsaka sprememba Letnega delovnega načrta mora biti predhodno potrjena.
4. Vodstvo OŠ Bičevje je kršilo zakonodajo, ker ni sklenilo nobene pogodbe z Društvom Ženska svetovalnica.
5. Vodstvo OŠ Bičevje ni posredovalo nobenega dokaza, da se je vodstvo pogovarjalo z izvajalkami in ugotovilo, da so bili »otroci zadovoljni.«
6. Vodstvo šole ni posredovalo dokazov, da so otroci res hvalili sporno delavnico.

Vodstvo je kršilo pet členov ZOFVI in tri člene Zakona o osnovni šoli!

V zapisniku inšpektorata je zapisano, da je vodstvo osnovne šole Bičevje kršilo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanj ter Zakon o osnovni šoli. Zato je izreklo vodstvu osnovne šole tri opozorila:

1. Vse delavnice mora v okvoru Letnega delovnega načrta predhodno odboriti Svet staršev šole.

2. V primeru sodelovanja z zunanjo organizacijo mora šola skleniti pogodbo, v kateri bo opredeljena vsebina, termini in odgovornosti izvajalca.

3. Pri delavnicah mora biti vedno navzoč učitelj. V kolikor učitelja ni v razredu, je to protizakonito dejanje.

Izjemna zmaga za starše in otroke, ki se ne strinjajo z ideološko spornimi delavnicami v osnovnih šolah!

Odločba Republiškega inšpektirata za šolstvo je velika zmaga za pogumne starše, ki so opozorili na prisotnost radikalnih homoseksualnih organizacij v osnovnih in srednjih šolah.  Izključevanje učiteljev iz razredov ter indoktrinacija otrok v tveganih spolnih praksah in protidružinskih ideologijah je protizakonito in proti temeljnim pravicam staršev, da so njihovi otroci deležni vzgoje v skladu z njihovim prepričanjem. Zato vas prosimo, da z omenjeno odločitvijo inšpektorata obvestite vodstva šol vaših otrok in v primeru kršitev zakonodaje izvedete postopek prijave na inšpektorat. Obenem izražamo priznanje in spoštovanje vsem tistim učiteljem in ravnateljem, ki so s svojim dosedanjim delom varovali pravice otrok in staršev.

Civilna iniciativa za družino in pravice otrok
Več:

Preberite si odločbo o izrednem inšpekcijskem nadzoru na OŠ Bičevje v Ljubljani. Pridobljeno iz sistema Informacij javnega značaja!

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top