Nasprotniki otrokovih pravic se maščujejo in zlorabljajo moč v državnih organih

Metka Zevnik in Aleš Primc sta po družinskem referendumu deležna neupravičenih inšpekcijskih postopkov. Pri tem gre za očitno zlorabo državnih organov, saj so vse obtožbe povsem neutemeljene in zgolj izraz nestrinjanja in nezadovoljstva z rezultatom referenduma.

Metka Zevnik, naj bi bila osumljena, kot je poročal Dnevnik, da je sodelovala pri pripravi videa "Mama in oče sta podobi zmagoslavja". Gre za čudovit video, ki ga je naredil avtor, ki ne želi biti imenovan. Njegov naročnik ni bila Koalicija "Za otroke gre!", čeprav bi ga z veseljem "posvojila". Očitki, da je šlo pri filmu za zlorabo otrok pa so neutemeljeni in žaljivi, saj je film izjemen umetniški poklon ljubezni otroka do mame in očeta. Pomislimo, v koliko filmih z najrazličnejšo vsebino so nastopili otroci, pa nismo slišali, da je šlo sa zlorabo otrok. Očitno v Sloveniji otroci ne smejo nastopiti samo v filmu, ki izžareva otrokovo ljubezen do mame in očeta ter ljubezen mame in očeta do otroka.

Metka zevnik in Aleš Primc, praganjanje mirno prenašata in prosita, da se podproniki Koalicije "Za otroke gre!" ne vznemirjajo zaradi lažnih ovadb in grobih medijskih napadov. Obžalujeta, da se nekateri čutijo poražence referenduma in se zato maščujejo. Zmagovalci referenduma so namreč otroci, poražencev pa ni. Zakon o ureditvi razmerij istospolnih partnerjev se pripravlja in bo predstavljen do 20. januarja.

Ales Primc pa je obdolžen, ker naj bi v Begunjah pri Cerknici delil zloženke v soboto 19. 12., ko je bil referendumski molk. Tega seveda ni stroril, prav tako tega ni storil nihče iz Koalicije "Za otroke gre!", saj je zloženke v Begunjah pri Cerknici razdelila Pošta Slovenije v petek 18. 12. V obvestilu o začetku inšpekcijskega postopka prekršek, ki naj bi ga storil Primc ni z ničemer utemeljen, prav tako ni naveden noben dokaz, da je to storil Primc ali kdorkoli iz Koalicije "Za otroke gre!".  Oglejte si obvestilo o prekršku, ki ga je podpisal inšpektor Gregor Gabrijel.

V nadaljevanju objavljamo celoten odgovor Aleša Primca.

"Aleš Primc, za Koalicijo »Za  otroke gre!«
Malejeva 3
1000 Ljubljana

Ljubljana, 31.12.2015

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljevanju: inšpektorat)
Štefanova 2
1501 Ljubljana


Zadeva: Odgovor na Obvestilo kršitelju, da se izjasni o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška št. 221-619/2015/2 (4-08) z dne 28.12.2015 (v nadaljevanju: obvestilo)


Spodaj podpisani obdolženec Aleš Primc, kot sovoditelj Koalicije »Za otroke gre!« in organizator referendumske kampanje izjavlja, da v obvestilu očitanega prekrška ni storil. Iz obvestila izhaja, da je pri uvedenem postopku napačno uporabljeno materialno in procesno pravo, zato obdolženec predlaga, da se postopek zoper njega ustavi.

Obrazložitev:

Iz sodne prakse Vrhovnega sodišča npr. sodba št. VS2006795 z dne 15.10.2013, ki se je nanašala na zelo podoben primer nedopustnega nameščanja zgibank izhaja: »Zgibank ni mogoče enačiti s plakati. Namen zgibank je, da pridejo osebno v roke ljudem, da se individualno seznanijo z njihovo vsebino, njihova naklada je praviloma velika oziroma je neprimerljivo večja od števila plakatov, s katerimi se nagovarja ciljno publiko in se smejo lepiti samo na plakatnih mestih, ki jih določi lokalna skupnost. Do zgibank lahko na različne načine pridejo tudi tisti, ki niso sodelavci organizatorja kampanje.  … Izdajatelj zgibanke potem, ko te pridejo do ljudi, izgubi nadzor nad gibanjem zgibank in ne more biti odgovoren za ravnanje posameznika z zgibanko. Omejitve pri ravnanju z zgibankami so namenjene predvsem temu, da organizator volilne oziroma referendumske kampanje ali njegovi sodelavci ne nameščajo zgibank na krajih, kjer ni dovoljeno referendumsko oglaševanje. Organizator kampanje je za prekršek odgovoren le, če se mu dokaže, da je sam nezakonito nameščal zgibanke ali je svojim sodelavcem to naročil. V primeru opustitve dolžnega nadzorstva pa je treba organizatorju najprej dokazati, da so dejanje izvršili njegovi sodelavci. To pa iz izpodbijane sodbe ne izhaja in jo je zato mogoče razumeti tudi kot kršitev iz 8. točke prvega odstavka 155. člena ZP-1 v zvezi s tretjim odstavkom 56. člena ZP-1.«(Sodba Vrhovnega sodišča št. VS2006795 z dne 15.10.2013).

Iz navedenega citata je razvidna napačna uporaba materialnega in procesnega prava s strani inšpektorja, ki je uvedel postopek proti obdolžencu.

V obvestilu ni naveden noben dokaz:
1.      da je Aleš Primc kot organizator referendumske kampanje 19.12. sam lastnoročno razdeljeval zloženke v Begunjah pri Cerknici;
2.      da so to delali predstavniki Koalicije »Za otroke gre!«, katere sovoditelj je obdolženec;
3.      da je obdolženec naročil razdeljevanje zloženk 19. 12. ali neposredno v Begunjah pri Cerknici ali kjerkoli v Sloveniji.

Odsotnost teh dokazov v obvestilu obdolžencu onemogoča pripravo obrambe, saj celoten postopek, ki ne temelji na nobenem dokazu, temelji očitno na domnevi njegove krivde, zato je že sama uvedba postopka protiustavna in v nasprotju z načeli poštenega sojenja in z mednarodnimi dokumenti o človekovih pravicah, katerih pristopnica je Republika Slovenija.

Obdolženec poleg navedenega obvešča inšpektorat, da je zloženke v Begunjah pri Cerknici dne 18.12.2015 raznosila Pošta Slovenije d.o.o., ki je zloženke prejela dne 17.12.2015.

Na podlagi vsega navedenega obdolženec predlaga, da se postopek zoper njega ustavi.

Lep pozdrav,

Aleš Primc, za Koalicijo »Za otroke gre!«
obdolženec"

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top