Ne delajmo novih napak

Po najhitrejšem postopku se pripravlja zakon za izvedbo arbitražne odločbe o določitvi meje med R Slovenijo in R Hrvaško, ki naj bi bil sprejet in uveljavljen še pred koncem leta. S tem bi zadostili roku, ki ga obema strankama v postopku nalaga arbitražna odločba. Seveda je že danes popolnoma jasno, da R Hrvaška tega roka ne bo spoštovala. O izvedbi navedene arbitražne odločbe se sploh ne pogovarja, arbitražno odločbo javno zavrača. 

Situacija je absurdna. 

Absurdna pa ni le na pravnem področju. Še prav posebej boleče jo živo občutijo slovenski državljani v - doslej slovenski,  po arbitražni odločbi pa hrvaški - Istri, med njimi še prav posebej izpostavljeni g. Joško Joras. Ti prebivalci vztrajajo na tem, da je njihovo področje sestaven del slovenske države (kar je zgodovinsko gledano tudi od nekdaj bilo). Za to priznanje si v vseh preteklih letih prizadevajo tudi sami z lastnimi dejanji in sredstvi. Tako kljub dolgoletnemu pritisku hrvaških oblasti, ki jim že vrsto let vsiljujejo hrvaške oznake njihovih nepremičnin, in sicer tako po njihovi zemljiški knjigi (ki naj bi bila nepopolen in površen ponaredek izvirne slovenske zemljiške knjige) kot tudi po njihovih krajevnih označbah, vse doslej vztrajajo pri starih slovenskih označbah. Enako se tudi infrastrukturno ves čas navezujejo na slovensko območje in odklanjajo svojo odvisnost od hrvaškega. 

A kako ravna naša slovenska oblast ? 

Generalna sekretarka Vlade, ki se s problematiko teh naših državljanov še posebej ukvarja, ima jasno stališče : 

Slovenska država jim ne bo nudila nobene pomoči brez izrecnega soglasja  pristojnih organov Republike Hrvaške. (??) 

Zgoraj omenjeni absurd dobiva s tem svojo groteskno podobo. 

Javno sprašujem: 

Mar ni slovenska država - najmanj v času ko druga stran - Republika Hrvaška - javno, po svojih najvišjih zastopnikih in organih - odklanja izvedbo arbitražne razsodbe, dolžna podpreti interese svojih državljanov, ki si na kraju samem že desetletja prizadevajo za edino pravično rešitev, da je ta del Istre slovenski ??  Ali imamo res tako birokratsko prežeto Vlado in administracijo, da ne razume zgodovinskega trenutka in interesov slovenske države - da o dolgoletnih, lastnih izjemnih prizadevanjih njenih državljanov sploh ne govorim?

V času, ko R Hrvaška urbi et orbi razglaša, da je zanjo arbitražna razsodba nič vreden papir, ter to tudi javno demonstrira (še zlasti na spornem območju jadranskega morja), slovenska oblast dosledno zavrača vsako podporo svojim državljanom, ki žive na spornem območju.  

Mar slovenska Vlada (namerno, iz neznanja ali prestrašenosti) ne razume sedanjega zgodovinskega trenutka?

Dokler Republika Hrvaška ne spremeni svojega uradnega stališča do arbitražne razsodbe, je slovenska država dolžna pomagati svojim državljanom na spornih območjih, da uresničujejo svoje interese, ki so skladni tudi z njenimi uradnimi stališči v tem meddržavnem sporu. Se bo slovenska država - kot že večkrat v okviru reševanja svojih spornih razmerij s to svojo sosedo - ponovno ponižala ?

Bog nam pomagaj. Še posebej pa g. Jošku Jorasu, ki ga naša država pušča na cedilu, hrvaškim nacionalistom v posmeh. 

Ingo Falk Pasch Wallersberg

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top