NSi odločno za zakonsko zvezo med možem in ženo

Na današnji novinarski konferenci je poslanka Iva Dimic predstavila stališče NSi do predloga zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je v Državni zbor vložila ZL z namenom, da izenači istospolne partnerske skupnosti z zakonsko zvezo med možem in ženo. Kot je dejala Iva Dimic, NSi zakonu nasprotuje, ker bistveno spreminja razumevanje slovenske družine oziroma zakonske zveze.

“Najprej je potrebno poudariti, da omenjeni predlog zakona zakonsko zvezo  razvrednoti, ker popolnoma ignorira njeno naravno in biološko usmerjenost v novo življenje,” je dejal poslanka NSi in dodala da, gre za tisto usmerjenost, s katero vsak, predvsem pa demografsko ogrožen, narod stoji in pade.

Kot krščanski demokrati izhajamo iz tega, da so za nas najpomembnejše otrokove koristi. O tem nismo nikoli in tudi ne nameravamo barantati! Otroci imajo pravico do očeta in matere.

Iva Dimic je posebej opozorila na dejstvo, da predlagan zakon bistveno presega vsebino odločbe ustavnega sodišča iz leta 2009, ki je zakonodajalcu naložilo odpravo točno določenih neustavnosti in pomanjkljivosti Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti. “Predvsem pa je pomembno spomniti da ustavno sodišče istospolno registrirano skupnost pojmuje kot »podobno«, in ne enako zakonski zvezi. Torej gre za podobnost in ne za enakost,” je še dodala.

V NSi ne nasprotujemo ureditvi istospolnih skupnosti

Dimiceva je spomnila tudi na leto 2005, ko je takratni minister Janez Drobnič predlagal Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, ki je bil v Državnem zboru tudi sprejet. “To jasno kaže, da v NSi ne nasprotujemo ureditvi istospolnih skupnosti. To je bil takrat tudi prvi korak k ureditvi tega področja, medtem, ko liberalci in socialisti, ki so o tem vseskozi zgolj govorili, v vseh teh letih na tem področju niso naredili ničesar,” je bila kritična poslanka NSi

Iva Dimic: Otroci imajo pravico do očeta in matere

“Kot krščanski demokrati izhajamo iz tega, da so za nas najpomembnejše otrokove koristi. O tem nismo nikoli in tudi ne nameravamo barantati! Otroci imajo pravico do očeta in matere. Skrbi pa nas, ker številne mednarodne raziskave ugotavljajo, da so otrokove koristi v istospolnih skupnostih pogosto na preizkušnji in da istospolne partnerske skupnosti ne omogočajo varnega okolja za otroke,” je pojasnila poslanka NSi.

Evropsko sodišče za človekove pravice: zakonska zveza med dvema osebama istega spola ni človekova pravica

Opozorila je tudi na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice iz leta 2014, ki je v primeru Hamalainen proti Finski odločilo, da zakonska zveza med dvema osebama istega spola ni človekova pravica, ampak je za istospolne pare t. i. registracija istospolnih partnerskih skupnosti povsem zadostna zakonska rešitev.

“Evropsko sodišče za človekove pravice je ob tem izpostavilo tudi pomembnost zaščite inštitucije tradicionalnega zakona oz. moškega in ženske kot legitimnega interesa vsake države. To pomeni, da odnosi med osebami istega spola niso enaki zakonski zvezi med moškim in žensko, zato jih je potrebno obravnavati drugače. Kot sem že dejala, v NSi ne nasprotujemo ureditvi pravic istospolnih partnerskih skupnosti v skladu z odločbo ustavnega sodišča iz leta 2009. Ustavna odločba, ki govori o premoženjskih razmerjih, pa seveda ne more biti podlaga za spremembo temeljnega koncepta pojmovanja zakonske zveze in družine in urejanja posvojitve,”

NSi: Pri posvojitvah otrok je treba gledati na koristi otroka

Iva Dimic je opozorila tudi na posvojitve, ki bi jih predlog ZL omogočil tudi istospolnim parom. Dejala je, da se pri posvojitvah gleda korist otroka in se mu poskuša vrniti vsaj približno takšno okolje, v katerem bi normalno živel. »Čeprav je otrok iz naravnih razlogov, ki se jih z zakonom ne da preprečiti, velikokrat prikrajšan do pravice, da ima mater in očeta, pa tega ne moremo enačiti s primerom, ko bi otroku to pravico vzel zakon. Otrokova korist je konvencijsko in ustavno varovana. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2009 reklo, da otroci niso človekova pravica,« je poudarila poslanka NSi.

Dodala je, da predlaganih sprememb ni dopustno utemeljevati z vidika pravic istospolnih partnerjev, temveč je potrebno njihovo pravico soočiti z ustavno pravico otrok do zagotavljanja njihove koristi, ki je temeljno vodilo za ravnanje in postopanje z otroki in velja tako za starše kot tudi za javne organe. Tretji člen Konvencije o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov leta 1989, namreč jasno navaja, da morajo biti pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne ali zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, otrokove koristi glavno vodilo.

V zaključku je Iva Dimic izrazila nasprotovanje predlogu zakona ZL tudi zato, ker v nobenem členu predlagane novele ni predviden ugovor vesti matičarjev oz. javnih uslužbencev, ki sklepajo zakonske zveze.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top