P E T I C I J A za potrditev »Resolucije o evropski zavesti in totalitarizmu«

Resolucija je bila v EU parlamentu sprejeta 2. aprila 2009. Najprej izpostavi potrebo po obsodbi vseh evropskih totalitarnih in avtoritarnih režimov v 20. stoletju. V nadaljevanju se zaveže k poti miru, sprave in demokracije. Slovenija je še ni ratificirala.

Vabljeni k podpisu peticije

P E T I C I J A za potrditev »Resolucije o evropski zavesti 
in totalitarizmu« v Državnem zboru


Podpisnice in podpisniki Peticije za potrditev »Resolucije o evropski zavesti in totalitarizmu«  v Državnem zboru, ki nam  ni vseeno, v kakšni državi živimo in kaj bomo zapustili našim zanamcem, pozivamo vso slovensko demokratično javnost, da s svojim podpisom podpre predlagano peticijo.

2. aprila 2009 je bila v Evropskem parlamentu sprejeta »Resolucija o evropski zavesti in totalitarizmu«. Resolucija najprej predstavi, pojasni in argumentira potrebo po obsodbi vseh evropskih totalitarnih in avtoritarnih režimov v 20. stoletju. V nadaljevanju se zaveže k poti miru, sprave in demokracije.

Resolucija v 15. točki poziva k razglasitvi 23. avgusta (pakt Ribbentrop – Molotov, ki je bil leta 1939 uvod v 2. svetovno vojno) za vseevropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov. Totalitarizmov ni razvrstil po grozovitosti in številu žrtev. Pojasnil je, da je z vidika žrtev vseeno, kateri režim je ljudi nasilno mučil ali ubijal.

Resolucija poudarja pomen ohranjanja spomina na preteklost, saj brez resnice in spomina ni ozaveščanja in ni očiščenja – katarze ter etične in moralne prenove.

Resolucija v 17. točki posredno predlaga tudi Državnemu zboru RS, naj Resolucijo sprejme. Medtem ko je bila Resolucija aprila 2009 sprejeta v Evropskem parlamentu z veliko večino glasov, pa Državni zbor RS istega leta odločitve o njenem sprejemu ni zmogel. Državni zbor je oktobra istega leta sprejel le deklaracijo o seznanitvi z resolucijo Evropskega parlamenta.

Tako fašizem, kot nacizem in komunizem so našemu narodu, naši družbi povzročili rane, ki jih zdravimo še danes. Zato samo seznanitev z Resolucijo ni dovolj, končno je nastopil čas, da jo tudi Državni zbor vzame zares in jo sprejme. 

Le spoznanje in priznanje celovite resnice o preteklosti in ozaveščanje o njej osvobaja, omogoča notranje poenotenje nacije, kulturo življenja in sobivanja različno mislečih ter družbeno-ekonomski napredek.

Slovenija zato potrebuje čimprejšnje sprejetje in potrditev »Resolucije o evropski zavesti in totalitarizmu«  v Državnem zboru. Od najvišjih državnih inštitucij (njihovih predstavnikov) in državljanov pa pričakujemo, da peticijo s to zahtevo javno in s podpisom podprejo. Prišel je čas, ko ni več časa za odlašanje.

Pobdniki: Iva Pavlin-Žurman, Solkan; Majda Metličar, Nova Gorica; Borut Rutar, Tolmin;
Vili Kovačič, Ljubljana; Andrej Magajna, Ljubljana

Vabljeni k podpisu peticije

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top