Podpišite pobudo Božič z veliko začetnico

Slovenija je ena redkih držav na svetu, kjer pravopis določa, da se mora praznik Božič pisati z malo začetnico. Lepo bi bilo, da se to spremeni. Vabljeni, da podpišete peticijo "Božič z veliko začetnico", katere namen je, da se na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti vloži pobudo za pisanje praznika Božič z veliko začetnico. Peticijo lahko podpišete TUKAJ. Podpisi bodo izročeni Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) skupaj z uradnim predlogom za uvedbo pisanja Božiča z veliko začetnico.

Celotno besedilo peticije:

1. Božič je eden najbolj spoštovanih slovenskih praznikov, ki ga praznujejo kristjani in drugače verni. V skladu z velikim spoštovanjem do praznika, je za mnoge državljanke in državljane pisanje "Božiča" z malo začetnico nedostojno in nespoštljivo ter jim povzroča veliko nelagodje. 

2. V večini svetovnih jezikov se Božič piše z veliko začetnico. Slovenija je ena redkih držav, kjer je zaukazano uradno pisanje z malo začetnico. 

3. Zelo veliko ljudi "Božič" iz velikega spoštovanja do praznika že sedaj piše z veliko začetnico, zato podpisniki peticije menimo, da je dozorel čas, da pristojne inštitucije sprejmejo realnost čutenja in želje ljudi, da bi bil Božič v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in v pravopisu opredeljen kot praznik, ki se ga piše z veliko začetnico. 

4. Pri poimenovanju Božiča gre za poimenovanje praznika po osebnem imenu Božič, ki je pomanjševalno ime za Boga. Po veljavnem pravopisu, se imena praznikov z vključenim osebnim imenom pišejo z veliko, npr. Prešernov dan, izjema je le Božič. Predlagamo, da to pravopisno pravilo velja tudi za zapis Božiča z veliko začetnico.  

5. Pravopis določa, da se "Božji" piše z veliko začetnico v primeru, ko mislimo na osebno lastnost Boga (se pravi, ko bi lahko rekli tudi Bogov, podobno kot Tonetov, Francetov itn.). Ker pravopis določa, da se pridevniška raba imena Bog piše z veliko, je prav, da se dopusti pisanje z veliko tudi pomanjševalnice imena Bog, kot ime praznika Božič.

6. Pričakujemo, da se bodo v najkrajšem času ustrezno spremenili učni programi v šolah, tako da učenci, ki bodo pisali Božič z veliko začetnico, zaradi tega ne bodo kaznovani pri ocenah. 

7. Podpisniki peticije prosimo Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU), da sproži ustrezne postopke, da bo v Sloveniji uvedeno pisanje Božiča z veliko začetnico.

Imena in priimki podpisnikov peticije z navedbo kraja prebivališča, bodo izročeni Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, skupaj z uradnim predlogom za uvedbo pisanja Božiča z veliko začetnico.

K podpisu peticije povabite svoje sorodnike, prijatelje in sodelavce.

Polona Naglič
prvopodpisana peticije "Božič z veliko začetnico"

 

 

 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top