Predlagamo, da popravite predlog zakona

Objavljamo mnenje Civilne iniciative za družino in pravice otrok k predlogu Zakona o partnerski skupnosti.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 15.10.2014 dalo v javno obravnavo predlog Zakona o partnerski skupnosti. V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok tega zakona sicer ne razumemo kot zakona, ki bi glede na obrazložitve s strani ministrstva sodil v ožje področje našega delovanja, vendar pa ugotavljamo, da bi bil njegov dejanski vpliv mnogo širši kot navaja ministrstvo in bi lahko močno posegel v razumevanje ženskega in moškega spola, razmerja med njima ter pomena ženske in moške dimenzije za rojstvo, razvoj in vzgojo otroka. Zato obžalujemo, da nismo mogli sodelovati pri njegovem usklajevanju.
 
Predlog Zakona o partnerski zvezi ne omogoča celovite in argumentirane razprave o njegovi vsebini. Zakon ima ambicijo spreminjati številne zakone, vendar v njem vsi posamezni zakoni in njihovi členi, ki naj bi se spreminjali, sploh niso niti navedeni! Pravne posledice takega zakona zato ne morejo biti znane in razumljive ne poslankam in poslancem, ki naj bi o zakonu odločali, kakor tudi ne tistim, ki naj bi jih zadeval, prav tako pa ne sodiščem, ki bi morala odločati v sporih. Poleg tega naj bi predlog zakona domnevno ne izenačeval skupnosti ženske in moškega na področju skupnih posvojitev in postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo, ob tem pa ni za to omejitev naveden razlog, da je to zaradi varovanja pravic in koristi otrok. Če ta razlog ne bo naveden, se s tem odpira možnost razglašanja takega zakona kot neustavnega z razlogom, da so te omejitve v zakonu zaradi istospolne usmerjenosti, kot osebne okoliščine.

Ministrici dr. Anji Kopač Mrak zato predlagamo, da zakon umakne iz javne razprave in ga pripravi tako, da bo o njem možna vsebinska strokovna in javna razprava, kar pomeni:
- da naj bodo v zakonu navedene konkretne pravne posledice, ki jih zakon prinaša;
- v primeru, da se ministrstvo za tak pristop ne odloči in hoče z njim za vsako ceno, čeprav to ni optimalna nomotehnična praksa, spreminjati druge zakone, pa je nujno potrebno, da vsaj navede vse posamezne člene vseh zakonov, ki jih ta zakon spreminja;
- da bo v zakonu navedeno, da je varovanje pravic in koristi otrok razlog, da na določenih področjih pravne posledice skupnosti ženske in moškega ter istospolne skupnosti niso izenačene.

Šele tako popravljen zakon bo javnosti, stroki in politiki omogočal vpogled, kaj v prinaša in s tem vsebinsko razpravo. Dokler tega ne bo, je zakon za Civilno iniciativo za družino in pravice otrok nesprejemljiv in bomo v postopkih, ki jih omogočajo ustava, Poslovnik Državnega zbora in zakoni naredili vse, kar je v naši moči, da ne bo sprejet oz. uveljavljen. Pri tem računamo, da bo tako nestrokoven nomotehnični pristop zavrnila tudi pravna stroka, v prvi vrsti Zakonodajno pravni službi Vlade in Državnega zbora ter če bo potrebno tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije.

 V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok obžalujemo, da se dr. Anja Kopač Mrak kljub temu, da je že drugi mandat ministrica, vse doslej ni odzvala našim predlogom za srečanje. Ponovno poudarjamo, da smo pripravljeni na dialog s to in vsako naslednjo vlado in upamo, da bomo v dialogu prišli do rešitev, ki bodo široko družbeno sprejemljive.

Aleš Primc
vodja Civilne iniciative za družino in pravice otrok

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top