14 dan zapora Janše - Poziv Akademskega društva Pravnik k spoštovanju ustavnih procesnih jamstev poštenega sojenja

Akademsko društvo Pravnik poziva Vrhovno sodišče Republike Slovenije, da o zahtevi za varstvo zakonitosti v kazenski zadevi opr. št. II K 2457/2010 z dne 10. 8. 2010 (sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani) v zvezi z zadevo opr. št. II Kp 2457/2010 z dne 21. 3. 2014 (sodba Višjega sodišča v Ljubljani), t. i. zadeva Patria, zaradi jasnih očitkov o grobih kršitvah človekovih pravic obsojencu v sodnem postopku odloči absolutno prednostno in brez nepotrebnega odlašanja.

Kazenskopravna doktrina opredelitve splošnega pojma kaznivega dejanja v izogib ponavljanju zgodovinskih izkušenj zlorab kazenskega prava vzpostavlja hermetično zaprt večstopenjski sodniški silogizem pri presoji posameznih elementov kazenske odgovornosti. Brez ustrezne, s pravno relevantnimi in ustavno nesporno pridobljenimi dokazi, onkraj razumnega dvoma izkazane konkretizacije abstraktnega dejanskega stanu očitanega kaznivega dejanja tako ni mogoče razpravljati niti o protipravnosti izvršitvenega ravnanja, kaj šele o krivdi obdolženca. Vsakršno odlašanje z odločitvijo Vrhovnega sodišča v konkretni zadevi zato predstavlja kršitev ustavnih procesnih jamstev poštenega postopka, ki je zagotovljen tako z Ustavo Republike Slovenije, kot tudi z mednarodnimi pravnimi akti, ki zavezujejo našo državo.

Kljub večplastnosti pravnih vprašanj o kršitvah ustavnih procesnih jamstev, ki se v konkretni zadevi odpirajo, vključno s procesnim vidikom načela zakonitosti v kazenskem pravu, je potrebno pri presoji razlogov za takojšnjo obravnavo in razsodbo v predmetni zadevi vzeti v ozir tudi dejstvo, da se postopek nanaša na zakonitost odvzema osebne svobode, ki je temeljna prvina človekovega dostojanstva. Glede na to osrednjo vrednoto slovenske Ustave mora tudi odločitev Vrhovnega sodišča v konkretni zadevi utrditi prepričanje v nearbitrarnost in nepristranskost sojenja.

Iz ustaljene prakse Ustavnega sodišča izhaja, da se nepristranskost sojenja konča na mejah upravičenega dvoma v objektivnost takšne presoje brez izključnega upoštevanja pravnih kriterijev. Tako ni mogoče spregledati očitne samovolje oziroma arbitrarnosti sodbe, ki nima razumne pravne obrazložitve. Sodbi brez argumentov, ki jih v pravni znanosti in ustavnosodni praksi dopuščajo uveljavljene metode razlage, vključno s prepovedjo analogije oziroma eno od njenih oblik – tavtologije, kot je npr. odsotnost konkretizacije zakonskih znakov kaznivega dejanja in posledična
subsumpcija abstraktnega dejanskega stanu pod abstraktni dejanski stan sam, ni mogoče priznati pravne perfektnosti. Skrajna izostrenost te pravilnosti v konkretni zadevi je toliko pomembnejša za širšo strokovno in laično javnost, ker se odločanje nanaša na opozicijskega voditelja v času predvolilne tekme, katere rezultati v svobodni in demokratični družbi predstavljajo temelj legitimacije vsakršnega oblastnega ravnanja in odločanja v skupnosti. Nedopustno je tudi, da bi predmetni kazenski postopek izkrivljal demokratični proces z nepredstavljivimi škodljivimi posledicami za svobodo volilne pravice.

Akademsko društvo pravnik, v Ljubljani, dne 30.6.2014

V Akademskem društvu Pravnik verjamemo, da bo Vrhovno sodišče spričo zahtev ustavnih kavtel v kazenskem postopku v najkrajšem možnem času razsodilo na način, da bo odpravljen sleherni dvom v nepristranskost in nearbitrarnost sojenja.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top