Poziv Miru Cerarju: Cena vinjet za velike družine, invalide in družine z otroki s posebnimi potrebami, ki potrebujejo kombije!

Ker vlada ni odgovorila na zahteve društva Družinska pobuda in Civilne iniciative za družino in pravice otroke, sta Tomaž Merše in Aleš Primc ponovno pisala Miru Cerarju, ministricam in ministrom tger poslankam in poslancem.

Vinjete se začnejo prodajati 1. decembra, zato v Civilni iniciativi ne glede na to ali bo do takrat dosežen dogovor o povračilu polovice cene vinjet za družine s štirimi in več otroki ter družine z invalidom oz. osebo s posebnii potrebami, predlagamo upravičencem, da shranijo račun in podlago, iz katere boste odlepili vinjeto, saj boste le tako lahko uveljavljali povračilo, v kolikor nam bo uspelo prepričati vlado, da ne diskriminira teh družin, ki za svoj družinski avto nujno potrebujejo kombi.

Civilna iniciativa za družino in pravice otrok

Dopis z dne 24.11.2014

Spoštovani,

S strani Društva družinska pobuda in Civilne iniciative za družino in pravice otrok je bil že 29. 10. 2014 na vlado naslovljen poziv, da se tudi letos za družine s štirimi in več otroki, invalidom oz. osebo s posebnimi potrebami, ki za svoj družinski avto potrebujejo kombi, uredi povračilo polovice cene vinjete, tako kot je veljalo za leto 2014. Žal odgovora vlade in pristojnega ministra do danes ni bilo.

Ker se 1. december hitro približuje, vas ponovno prosimo, da se to uredi do začetka prodaje vinjet za leto 2015. Poleg tega predlagamo, da se za naprej, kot je bilo dogovorjeno že lani, najde sistemska rešitev, da se ne bomo vsako leto tik pred zdajci ukvarjali s to zadevo in trepetali ali bo odpravljena ta diskriminacija ali ne.

V prilogi vam pošiljamo dopis, ki je bil Vladi RS poslan 29. 10. 2014.

Lepo pozdravljeni,

Aleš Primc
vodja Civilne iniciative za družino in pravice otrok

Za:
- Vlado RS
- Poslanke in poslance Državnega zbora RS

Dopis z dne 29.10.2014

Spoštovani gospod predsednik vlade, dr. Miro Cerar, spoštovani ministrice in ministri!

Vlada je 29.9.2014 sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, v kateri je spremenila ceno tedenske in mesečne vinjete za cestninski razred B2 in ohranila ceno letne vinjete za ta razred v dvakratnem znesku vinjete za osebna vozila. V družinskih organizacijah se zavedamo in razumemo, da zasedate najodgovornejše položaje v zelo težkih časih in da ste komaj začeli delati, tako da vam kakšna stvar lahko tudi »uide«. Zato vas želimo opozoriti na dejstvo, da taka ureditev za družine z več otroki, invalide, družine z otrokom s posebnimi potrebami, ki za svoj družinski avto potrebujejo kombi, pomeni nesorazmerno veliko obremenitev in diskriminacijo v primerjavi z uporabniki avtocest, ki lahko enako raven kakovosti prevoza dosežejo z osebnim avtom in plačajo polovico manjši znesek.

Ob rezultatu ene izmed najnovejših mednarodnih demografskih raziskav (glej Finance15.10.2014), ki ugotavlja, da ima Slovenija tako nizko rodnost, da to že povzroča zniževanje blaginje njenega prebivalstva, in naši državi izrecno priporoča sprejem ukrepov za spodbujanje rodnosti, je tako nepotrebno obremenjevanje velikih družin povsem neprimerno in neodgovorno. Lani smo družinske organizacije z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor dosegle dogovor, po katerem so prej našteti uporabniki kombijev lahko v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije uveljavljali povračilo razlike do cene vinjete za osebni avto. Predstavniki vlade so takrat zagotovili, da bodo tekom leta našli sistemsko rešitev tega problema, kar se ni uresničilo. Lepa, vendar žal zamujena, priložnost za tako rešitev je bila ob sprejemanju Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, a je vlada takrat naš predlog zavrnila z obljubo, da bo pripravila svojega. To se do danes ni zgodilo. Tako smo se spet znašli v časovni stiski in brez sistemske rešitve, vinjete za leto 2015 pa bodo čez dober
mesec začele veljati.

Zato vam predlagamo in vas prosimo, da rešitev, ki velja v letu 2014, v sodelovanju z DARS podaljšate tudi v leto 2015 in to čim prej predstavite javnosti.
Istočasno vas prosimo, da bi se čim prej sestali in poiskali sprejemljivo sistemsko rešitev.

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude,
Aleš Primc, vodja Civilne iniciative za družino in pravice otrok

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top