Rezultati mature: Slovenščina nazaduje, maturante pa silijo k razmišljanju o samomoru!

Gabrova izrojena levičarska šolska reforma je privedla do upadajanja števila dijakov in uspeha pri slovenščini. Po poročanju režimskih medijev je letošnji maturitetni letnik povsem primerljiv s prejšnjimi. S približno 93% uspešnostjo in nekaj zlatimi maturanti odhaja generacija dijakov in njihovih profesorjev na zaslužene počitnice. Na zunaj je torej vse lepo in prav. V ozadju pa prav nič. Vrsto let namreč spremljamo trend slabšanja maturitetnih rezultatov pri slovenščini, ki je letos s povprečno oceno 3,16 ponovno na dnu uspešnosti, medtem ko so dijaki pri tujih jezikih in matematiki veliko bolj uspešni. Namesto, da bi se odgovorni slovenisti ukvarjali s tem problemom, maturante silijo, da morajo razmišljati o samomoru.

Zaskrbljujoče pa je tudi upadanje števila dijakov. Morda ga ni mogoče neposredno povezati z Gabrovo šolsko reformo, vendar izrojena levica že vrsto let vodi družini sovražno politiko, Gabrova šolska reforma pa otrokom polni glave s pretiranim poudarjanjem pravic brez odgovornosti, vzgojo za družinsko življenje in domoljubje pa je praktično povsem opustila, zanjo so zaslužni le učitelji, ki se vzgoje za vrednote zavedajo. Gabrova reforma je po navodilih izrojene levice vzgojo dala na stranski tir, domoljubje in družina sta zanje prepovedani temi. Šli so celo tako daleč, da po mnogih gimnazijah prirejajo ekskurzije skoraj izključno po tujini, mladi pa Slovenijo vedno bolj slabo poznajo.

Izrojena levica iz šole izganja materinščino in domoljubje, vsiljuje pa homoseksualnost

V ozadju upadanja uspeha pri materinščini je t.i. Gabrova šolska reforma izrojene levice, ki je z uvedbo devetletke prikrila pomanjkanje živorojenih otrok in porazno demografsko sliko, po drugi strani pa uvedla ideološko okužen šolski sistem s pretiranim poudarjanjem tujih jezikov, propagiranjem ateistične šole in multikulturnosti, ki slabi odnos mladih do materinščine in slovenskih vrednot.
Otroci so za izrojeno levico od nekdaj najbolj priljubljeni talci, to vidimo v živo tudi na primeru koroških fantkov, ki ju še vedno ne pustijo domov. Otroci so po prepričanju izrojenih levičarjev njihovi, zato so hoteli na družinskem referendumu decembra 2015 omogočiti homoseksualcem, da bi jih posvojili, iz istega razloga pa jih trgajo tudi iz ljubečih družin, kot so to storili s koroškima fantkoma.  

Slovenstvu naklonjene učitelje sodobna izrojena levica zatira kot so to počeli nacisti in fašisti

Nič bolje se ne godi slovenstvu naklonjenim učiteljem in profesorjem, ki v sedanjem šolskem sistemu postajajo vse bolj birokrati, ne pa vzgojitelji za življenje in domoljubje, kakršni so bili njihovi znameniti predhodniki iz ne tako davne preteklosti. Sodobni slovenski učitelji, zlasti slovenisti in zgodovinarji so pod velikim pritiskom, če želijo delati v skladu z resnico in domoljubnim čutom. Podobno kot socialnim delavcem se tudi njim odvzema avtonomnost in nalaga vedno več birokracije zato mnogi dobri učitelji popustijo in izpolnjujejo minimum,  podobni so uradnikom, ki jih zanima le, ali so delo  opravili po črki pravil. Kaj pa je z avtonomijo, ustvarjalnostjo, odgovornostjo učiteljev?
Izrojeni levičarji na učitelje zelo pazijo, saj se zavedajo nihove potencialne moči, zato jih zatirajo, namesto da bi spodbujali njihovo ustvarjalnost in se zavedali pomena prenosa vrednost skozi bogato dediščino slovenskega jezika. Ta postaja vedno bolj nezaželen, podobno kot se je godilo za časa nacizma in fašizma. Dokaz je poskus levičarjev, da bi izrinili slovenski jezik iz univerze. Podoben odnos ima Cerarjeva vlada tudi do zasebnih fakultet, kjer v nasprotju z javnimi fakultetami ne sofinancira doktorskega študija.
Ob tem je še posebej zaskrbljujoče, da poniževalen odnos Cerarjeve vlade do učiteljev opazujejo in nehote prevzemajo tudi naši mladi, ki jih vzgajamo in izobražujemo za življenje, v katerem se bodo morali znajti sami, pogosto v zelo nepredvidljivih situacijah.
Gabrov sistem je krivičen tudi do staršev, saj otroke z nenehnim tvezenjem o pravicah brez odgovornosti ščuva proti učiteljem, njihove starše pa izriva iz pedagoškega trikotnika.

Starši vernih otrok kaznovani z doplačevanjem šolanja svojih otrok v javnih programih

Ustavna odločba o zagotovljenem  stoodstotnem financiranju javnega programa v zasebnih osnovnih šolah se že leta ne spoštuje. Proti koncu Cerar-Židan-Erjavčeve naveze bo, kot kaže, uveljavljena, toda nezadostno. V medijih bodo pa to potezo Cerarjeva trobila prikazovala kot še en dosežek »etične« vlade, čeprav bodo starši v zasebnih šolah še vedno morali plačevati podaljšano bivanje otrok, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, po novem še neobvezne izbirne predmete. Stroški za vse našteto skupaj znašajo le okoli 100.000 evrov letno, vendar denarja za otroke vernih staršev ne bo, kar je za demografsko ogroženo Slovenijo velika sramota. Pravzaprav sramota za Cerarjevo vlado, ki za otroke nima denarja (npr. za brezplačni vrtec za tretjega otroka, čeprav ZUJF ne velj več).

Več denarja za otrokom in družinam naklonjen šolski sistem bo dala šele nova vlada

Pri izrojeni levici se vedno najde milijarda za kriminalni posel tipa TEŠ 6 ali »2. tir«, za katerega nihče v Cerarjevi vladi ne zna razložiti, koliko bi stal. Zato je treba Cerarjeve namere, da nam s projektom »2.tira« podraži življenje na referendumu odločno zavrniti, Cerarja pa na naslednih volitvah dokončno poslati na smetišče zgodovine.
Zdrava slovenska kmečka pamet je najboljša pot za nujne spremembe šolskega sistema, ki naj spodbuja vzgojo za družinsko življenje, poznavanje lastne zgodovine, slovensko samospoštovanje in slovensko državotvornost. Čas je že, da se  Slovenci začnemo bolj ceniti! Da bo Slovenec Slovencu brat, Slovenec!

Naslednje volitve bodo referendum o normalni Sloveniji, zato je potrebno že v tem trenutku začeti razmišljati o nas, naši sedanjosti in naši prihodnosti! Preveč je bilo zamujenih priložnosti!

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Gradivo_matura_2017_tiskovka_RIC.pdf
Franci Donko

Avtor

Franci Donko

Socialni delavec

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top