Sodnica Petra Stanonik Bošnjak: Pravosodni izpit ni neposredno povezan z opravljanjem sodniške funkcije

Ali na slovenskih sodiščih sodijo tudi "sodniki" goljufi? Državljan, ki se znajde pred sodnikom, ne more in ne sme vedeti ali ima sodnik veljavno opravljen pravosodni izpit! To stališče je potrdilo Upravno sodišče Republke Slovenije v Sodbi v imenu ljudstva št. I U 536/2015-10  z dne 19. 11. 2015. V senatu, ki je to odločil, sta poleg predsednice Petre Stanonik Bošnjak sodelovala še Andrej Kmecl in Lara Bartenjev.

Državljan Rade Stanić je pred leti podvomil v to, da imajo vsi sodnice in sodniki zakonito opravljen pravosodni izpit oz. pravniški državni izpit, kot se mu sedaj uradno reče, zato je želel vpogledati v spise o pravniškem državnem izpitu za več sodnikov Višjega sodišča v Ljubljani. Predvsem ga je zanimal pisni del naloge in sicer a) ali je sodnik svojo pisno nalogo napisal sam ter b) ali je pri tem uporabil podatke iz konkretnega primera, o katerem je pisal nalogo. Kandidati na izpitu morajo namreč v pisnem delu nalogo spisati sodbo v konkretnem že rešenem sodnem primeru. 

Menda je javna skrivnost v pravniških krogih, da mnogi kandidati svoje naloge niso napisali sami, ampak so jim jo spisali izkušenejši kolegice in kolegi. Pa tudi, da so mnogi dobili na vpogled že izdano sodbo ter iz nje prepisali cele dele. Gre za zelo hude očitke, ki jih je mogoče dokazati ali ovreči zgolj z vpogledom v konkretne spise.

Državljan Rade Stanić je najprej zaprosil za vpogled na Ministrstvu za pravosodje. To mu ga je zavrnilo zaradi domnevnega varovanja osebnih podatkov. Rade Stanič se je pritožil Informacijski pooblaščenki tedaj še Nataši Pirc Musar, tudi pravnici, ki je prav tako zavrnila dostop do teh spisov. Na koncu je vložil tožbo še na Upravno sodišče.

Upravno sodišče je v celoti pritrdilo Ministrstvu za pravosodje in Nataši Pirc Musar, kljub temu, da ni nobenega zakonskega razloga, da pisni deli pravosodnega izpita ne bi bili javno dostopni. V sodbi Upravnega sodišča je zapisan skorajda neverjeten stavek: »... pri informacijah, ki jih zahteva tožnik, (gre) za varovane osebne podatke, ki niso neposredno povezani z opravljanjem javne funkcije…« Se pravi, po mnenju senata sodišča pravosodni izpit ni neposredno povezan z opravljanjem sodniške funkcije?! To seveda ne drži! Pravniški državni izpit je pogoj za opravljanje sodniške funkcije!

Očitno obstajajo razlogi, da ti dokumenti ne smejo biti javni. Morda to, da je nujno potrebno zaščititi »sodnike« goljufe?

Dokler Ministrstvo za pravosodje, Informacijski pooblaščenec in Upravno sodišče ne bodo dovolili vpogleda v spise o opravljenih pravosodnih izpitih, bo ostal utemeljen sum in dvom vsake državljanke in državljana, da mu ne sodi sodnik, ampak goljuf. S tem se dela neizmerna škoda vsem poštenim sodnicam in sodnikom, ki so pošteno opravili izpit. Državljanke in državljani imajo pravico vedeti, da jim ne sodijo "sodniki" goljufi. To je temeljni pogoj za zaupanje v pravosodni sistem.

Aleš Primc

Na sliki: Jasna Šegan, predsednica Upravnega sodišča Republike Slovenije

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top