Tomaž Merše: Ne dovolimo si vzeti dodatnega očetovskega dopusta!

Dodatne plačane dneve očetovskega dopusta bi morali imeti vsi očetje otrok, ki še niso končali prvega razreda osnovne šole in še niso izrabili več kot 50 dni neplačanega očetovskega dopusta.

Razlago ministrstva ocenjujemo kot napačno in bomo v prihodnjih dneh na ministrstvo naslovili zahtevo, da razlago popravi, da bo skladna z zakonom in ne bo povzročala diskriminacije med očeti različno starih otrok, ki vsi izpolnjujejo zakonske pogoje za dodatnih pet dni plačanega očetovskega dopusta.

Zamenjava 20 dni neplačanega dopusta za 5 dni plačanega (tudi če to v zakonu ni izrecno navedeno kot zamenjava) ni slaba rešitev, saj bo tako verjetno izkoriščenih skupno več dni dopusta kot po stari ureditvi in bodo očetje vsaj malo več z otroki kot doslej. 

Očetom, ki imajo otroke mlajše od treh let, svetujemo, da čim prej vložijo vlogo za dodatnih pet dni plačanega očetovskega dopusta in tako ujamejo rok po razlagi ministrstva (če bo ta slučajno obveljala). Dopust potem lahko izrabijo do konca prvega razreda otroka.

Vlogo lahko vložijo tudi očetje z otroki, ki še niso končali prvega razreda, in si tako zagotovijo dopust, ko/če bo razlaga spremenjena. Če jim bo pravica zavrnjena, naj se na to pritožijo. Potrebne argumente bomo objavili in bodo razvidni tudi iz načrtovanega dopisa ministrstvu v bližnji prihodnosti.

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top