Bravo: 14 zavez Združene desnice

Uvedli bomo:
 
1. 3.000 EUR ob rojstvu vsakega otroka, za drugega in vsakega naslednjega otroka pa še 1000 EUR več. (začetek izvajanja najkasneje v roku treh mesecev po imenovanju vlade, predvidoma s 15.12.2018, upravičene bodo vse družine, v katerih se bodo otroci rodili v letu 2018, pogoj slovensko državljanstvo staršev in vsaj 5 let bivanja v Sloveniji) (investicija v družine v prvem letu v višini 72 milijonov EUR, predvidoma v prvem letu 22.000 vključenih družin)  

2. 3.000 EUR pomoči vsaki mladi družini na leto za reševanje stanovanjskega problema do 29 leta starosti mame (začetek izvajanja 1. junij 2019, veljalo bo za celo leto 2019, pogoj slovensko državljanstvo oz. vsaj pet let bivanja v Sloveniji). (investicija v družine na leto 90 milijonov EUR, predvidoma 30.000 vključenih družin)

3. Ustvarili bomo boljše pogoje za zaposlovanje in vračanje mladih iz tujine ter pošteno plačilo. (rok izvedbe: prvo leto mandata)  

4. 200 EUR univerzalnega otroškega dodatka na leto za vsakega otroka do 18. leta starosti (prvo izplačilo 5. decembra 2018) (investicija v družine na leto 72,3 milijonov EUR, vključenih 361.500 otrok)  5. 400 EUR na leto zvišanja povprečne neto plače, brez dodatne obremenitve delodajalcev (znižanje dohodnine z dvigom splošne olajšave, družinska dohodnina in drugi ukrepi). (investicija v družine 360 miljonov EUR)

5. 400 EUR na leto zvišanja povprečne neto plače, brez dodatne obremenitve 
delodajalcev (znižanje dohodnine z dvigom splošne olajšave, družinska 
dohodnina in drugi ukrepi). (investicija v družine 360 miljonov EUR)
 
6. 100 EUR letnega dodatka mami in očetu za vsakega rojenega otroka (gre za pravico, ki nujno mora biti priznana upokojencem iz naslova zagotovitve plačnikov pokojninskih prispevkov, prvi letni materinski oz. očetovski dodatek 5. decembra 2018). (izraz hvaležnosti in spoštovanja do starih staršev v višini 60 milijonov EUR)  

7. Stari starši zaposleni, brezposelni in upokojeni bodo pridobili pravico do bolniškega nadomestila za varovanje bolnih vnukov. Zaposleni stari starši polno bolniško nadomestilo tako kot starši, brezposelni in upokojenci pa 20% povprečne neto plače na dan. (začetek izvajanja do 1. september 2019) (majhne finančne posledice, lahko celo prihranek)
 
8. Starim staršem vnukov ne bodo več neupravičeno jemali tako kot se to dogaja sedaj. Stare mame in stari očetje bodo dobili starševske pravice v odnosu do vnukov, če izgubijo svoje starše. (začetek izvajanja 30. junij 2019) (ne bo finančnih posledic)
 
9. Zagotovili bomo pravni red in pravno ter pravično državo v Sloveniji in sprejeli zakonodajo za preprečitev zlorab v pravosodju: Zakon o integriteti v pravosodju in druge zakone na področju kazenskega prava (rok izvedbe: september 2019)

10. Zagotovili bomo skladnejši in regionalni razvoj, pri čemer bomo sprejeli zakonodajo na področju decentralizacije države in sprejeli pokrajinsko zakonodajo, ki je določena v Ustavi Republike Slovenije (rok izvedbe: maj 2020) .

11. Zagotovili bomo sprejem zakonodaje na področju spodbujanja kmetijske politike v Sloveniji, ki bo zagotovila ukinitev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov in prenos zemljišč na lokalno in regionalno samoupravo (rok: izvedbe maj 2020)

12. Zagotovili bomo prijaznejšo davčno politiko za spodbujanje bodočih investitorjev v smislu davčnih olajšav. (rok izvedbe: september 2019).

13. Zdravstvo bomo približali ljudem in zagotovili večjo dostopnost do zdravstvenih storitev ter preprečili korupcijo v zdravstvu. (rok izvedbe prva polovica mandata)

14. Zgotovili bomo kvalitetne pogoje za delovanje slovenske vojske, policije in gasilcev ter zagotovili varnost slovenskim državljankam in državljanom. (rok izvedba: v prvem letu mandata)

 

Avtor

Franci Donko

Socialni delavec

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top