Združena levica in koalicija Mira Cerarja bo marca uzakonila kršenje človekovih pravic in diskriminacijo državljanov!

Poročila iz Mestne občine Ljubljana kažejo, da imata ustanovitev posebne komisije za promoviranje LGBT ideologije in uvedba t.i. »LGBT certifikata« en sam namen: diskriminacija državljanov in podjetij! Pogoj za pridobitev tega certifikata je »indoktrinacijski trening« v obsegu štirih ur, ki ga izvajajo homoseksualni aktivisti in za katere je potrebno plačati 300 eur. Na osnovi tega certifikata MOL že danes privilegira delavce, nevladne organizacije in podjetja ter jim omogoča dostop do razpisov, javnega denarja in ekskluzivnega dostopa do srečanja z županom Zoranom Jankovičem, na katerem je državljanom in podjetjem brez certifikatov vstop prepovedan. Na ta način radikalna levica izvaja svojo diskriminacijsko politiko z namenom, da se dostop do javnega denarja vseh davkoplačevalcev omeji izključno na podpornike homoseksualne ideologije ter se jim omogoči LGBT ekonomske privilegije na račun drugih državljanov in podjetij.

Kontroverzni »LGBT certifikat za privilegirane« napoveduje uvajanje »LGBT partijske knjižice« za vse javne uslužbence!

Z redefinicijo zakonske zveze v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih bodo morale državne ustanove (sodišča, šole, javna uprava, matičarji itd.) slediti uradni državni ideologiji, ki bo zanikala pomen materinstva in očetovstva. Za prevzgojo in indoktrinacijo državljanov ima koalicija že pripravljen program za uvedbo »LGBT privilegijev« za vse zaposlene v javni upravi in za podjetja, ki poslujejo z državo. V kolikor tega državljani ne bodo imeli, se v javnih ustanovah ne bodo mogli zaposliti oz. v njih napredovati. Prav tako nevladne organizacije, zasebne šole in vrtci ter podjetja, ki ne bodo imela tega spornega certifikata ne bodo mogla poslovati z državnimi ustanovami. Dejansko se uvajajo razmere iz prejšnjega totalitarnega sistema, v katerem so imeli člani s komunistično partijsko knjižico družbene in ekonomske privilegije, ostali državljani pa so bili zatirani in brez možnosti za družbeno uveljavitev. Takšne razmere bodo nastale z letošnjim marcem, ko bodo v celotnem javnem sektorju postopno uvajali t.i. »LGBT partijsko knjižico« brez katere državljani ne bodo imeli vstopa v javno upravo!

Izberite: Ali boste verni in za družinske vrednote ali pa boste družbeno uspešni?

Združena levica skupaj z Mirom Cerarjem uvaja razmere, v katerih bodo državljani imeli samo dve možnosti: ali se bodo zavzeli za zaščito družinskih vrednot ter ob tem tvegali diskriminatorno izključitev iz javnih ustanov (odpuščanja , nezmožnost zaposlitve), ali pa se bodo uklonili državni ideologiji in v zameno dobili odprta vrata v javni sektor, sindikate, šole, kulturo in politiko. Uvajanje politike »ali-ali« je nedemokratično, totalitarno in v demokraciji popolnoma nesprejemljivo. V praksi bo to pomenilo, da bo mlada učiteljica, ki se bo hotela zaposliti v osnovni šoli in ne bo želela poučevati teorije spola, zavrnjena na razpisu in je ne bodo zaposlili. Prav tako bodo sodnike in socialne delavce odpuščali v primeru, da ne bodo hoteli posvajati otrok v sporne homoseksualne skupnosti. Matičarje ki se ne bodo uklonili državni ideologiji in ne bodo poročali homoseksualnih parov bodo kaznovali tako, da jih bodo odpustili in podobno.

Združena levica in koalicija Mira Cerarja bo marca uzakonila kršenje človekovih pravic in diskriminacijo državljanov!

Po koledarju Državnega zbora bo slovenska politična koalicija radikalnih homoseksualnih aktivistov na čelu z Mirom Cerarjem sprejela spremembe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter uzakonila posvojitve otrok za homoseksualne pare, ustvarila podlago za umetno oploditev na državne stroške za zdrave homoseksualce in lezbijke ter ustvarila razmere za spremembo šolskih programov za homoseksualno vzgojo otrok v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah. S tem bo v Sloveniji prišlo do razmer, v katerih bo t.i. LGBT elita še bolj privilegirana, velika večina drugih državljanov pa bo čedalje bolj grobo diskriminirana, javno stigmatizirana in ekonomsko kaznovana. Zato je ključnega pomena, da se državljani organizirajo in uprejo tej krivični politiki »LGBT elite«, ki ima izjemna finančna sredstva in moč, da vsakodnevno na različne načine ljudem preko medijev skuša prati možgane, kar lahko vsak opazi. Čedalje več ljudem gre to vsakodnevno in čedalje bolj vsiljivo"teženje" na živce, tudi takim, ki so jih sicer še do nedavnega podpirali.

Eliti se je treba upreti!

Marinka Lorb.
 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top