Zmaga: OVSE je z odločitvijo zaščitila versko svobodo

Svet ministrov Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je decembra 2013 v resoluciji z angleškim naslovom "Freedom of thought, conscience, religion or belief", poudaril pravico do verske svobode. S to odločitvijo so se odzvali na vedno bolj prisotne napade na verske zgradbe in na sovražni govor zoper verujoče v Evropi.

OVSE zahteva zaščito cerkva

V omenjeni odločitvi OVSE, ki je bila sprejeta 6. decembra 2013 v Kijevu, so potrdili vse dosedanje pravne standarde za zaščito verskih skupnosti in verujočih državljanov. Prav tako pa so izpostavili še nekatere novosti kot npr.:

  • dolžnost vlad, da v javne razprave o spremembah zakonodaje vključijo tudi verske skupnosti
  • nujnost dialoga med vladami in verskimi skupnostmi
  • podpora politiki, ki promovira spoštovanje in zaščito cerkva ter premoženja verskih skupnosti.

OVSE je potrdila ugovor vesti

Svet ministrov OVSE je potrdil tudi pravico do ugovora vesti s tem, ko se je v tej odločitvi izrecno skliceval na Helsinki Final Act in Concluding Document of Vienna iz leta 1989. V obeh je svoboda prepričanj in verovanj opredeljena kot »svoboda posameznika, da uresničuje svojo vero v skladu s svojo vestjo… starši uživajo svobodo, da svojim otrokom zagotavljajo versko in moralno vzgojo v skladu z lastno vestjo.«

Odločitve OVSE so politično zavezujoče tudi za Slovenijo

Odločitve OVSE so sprejete s soglasjem in so politično zavezujoče. Vse države članice OVSE (vse evropske države, Rusija, Mongolija, ZDA in Kanada) so se zavezale, da bodo upoštevale to odločitev pri spremembah svojih zakonodaj. Ob tem je zanimivo, da so navkljub temu, da sprejeta odločitev politično vpliva na Slovenijo, vsi glavni mediji do danes prezrli in zamolčali omenjeno informacijo.

Več:

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top