Vloga za 30% znižanje davka na nepremičnine za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček

Osebe, ki uporabljate invalidski voziček, oz. družine z osebami, ki uporabljajo invalidski voziček  –  pozor! Čimprej oddajte vlogo za 30% znižanje davka na nepremičnine.

Postopek je sledeč:

Vlogo, da se davek za stanovanjsko nepremičnino, ki jo imajo v lasti in v kateri imajo prijavljeno stalno prebivališče, zniža za 30 %, lahko vloži:
zavezanec – invalidna oseba, ki se giblje s pomočjo invalidskega vozička oziroma
• zavezanec, ki živi v skupnem gospodinjstvu z invalidno osebo, ki se giblje s pomočjo invalidskega vozička.

Vlogo vloži zavezanec najkasneje do 15. februarja leta, za katero se davek odmerja. Za odmerno leto 2014 lahko zavezanec vlogo vloži najkasneje do 31. marca 2014.

Vlogi priloži odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o pravici do medicinsko tehničnega pripomočka ali na vlogi označi, da daje davčnemu organu izrecno soglasje za pridobitev podatkov o pravici do medicinsko tehničnega pripomočka s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Če zavezanec davčnemu organu pred odmero davka ni predložil odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o pravici do medicinsko tehničnega pripomočka oziroma davčnemu organu ni dal izrecnega soglasja za pridobitev podatkov o pravici do medicinsko tehničnega pripomočka s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, lahko pravico do znižanja davka uveljavi s pritožbo.

Davčna evidenca bo trajna, kar pomeni, da bo davčni organ podatke iz odločb Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije črpal tudi za namen odmere davka na nepremičnine za nadaljnja leta. V primeru, da pravico do znižanja davka uveljavlja zavezanec, ki z invalidno osebo biva v skupnem gospodinjstvu, bo ta moral za vsako nadaljnje odmerno leto sporočiti le podatek o skupnem gospodinjstvu.

OBRAZEC in NAVODILO prijave:
Vloga za znižanje davka na nepremičnine za zavezanca – invalidno osebo (.pdf)

Vloga za znižanje davka na nepremičnine za zavezanca – osebo, ki živi v skupnem gospodinjstvu z invalidno osebo (.pdf)

KJE in KAKO vložiti prijavo?

Davčni zavezanec lahko vlogo pošlje po pošti ali vloži osebno na kateremkoli davčnem uradu na območju Republike Slovenije. Priporočamo, da zavezanci oddajo prijavo na davčnem uradu, pri katerem so vpisani v davčni register.

vir: povzeto po spletni strani DURS

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top