Družina in t.i. teorija spola

Objavljamo pastirsko pismo Slovaške škofovske konference za advent 2013. V pismu škofje izpostavijo izjemen pomen družine in pravic otrok ter kritično spregovorijo o t. i. teoriji spola (gender theory) in njenih aktivistih, ki očitno vdirajo v slovaške šole in določajo družbeno dogajanje ter obvladujejo velik del medijev in politike, podobno kot v Sloveniji. Škofje ne obupujejo, ampak Slovake pozivajo k aktivni državljanski drži.

Dragi bratje in sestre!

Adventni čas, v katerega smo ravnokar vstopili, je čas priprave na Božič. Ta čas napeljuje naše misli na prihod Božjega Sina na svet. Kot Jezus sam pravi, je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju (prim. Jn 10,10). Najdragocenejše, kar je  Bog  podaril temu svetu in človeku – je življenje. Bog je pripravil pogoje in določil zakone, ki varujejo življenje. Ko jih spoštujemo, življenje poganja in uspeva. Toda kadarkoli nekdo deluje proti Božjim zapovedim, kultura smrti zadaja nove udarce.

Posebno skrb Bog posveča človeku. Preden je Bog ustvaril človeka, je zanj pripravil lepo in rodovitno naravo – kot vir za njegovo telesno moč. Da bi ga osrečil, mu je poleg narave podaril še družino. Bog želi, da vsak človek vstopi v svet znotraj urejene in ljubeče družinske skupnosti. Če se zgodi drugače, je to ali posledica tragičnih okoliščin ali zaradi človeških zmot.  Njemu in njej je preko celotnega življenja namenjeno, da izkusi različne oblike sreče znotraj družine. Začne se s srečo otroka, ki se počuti varnega in brezskrbnega v materinem in očetovem naročju. Ko otrok odrašča, se ta sreča preobraža in spremeni v srečo ljubečega moža ali žene in posledično v srečo skrbnega očeta in matere. Nazadnje pride sreča starih staršev – ko imajo priložnost z radostjo opazovati svoje dobro vzgojene potomce in gledati, kako odgovorno nadaljujejo  z dobro prakso. Vsako obdobje človekove sreče je zagotovljeno v urejeni družini.

Družina je institucija, ki jo je ustanovil Bog. Zato je človek nikoli ne bo mogel popolnoma uničiti. Tu je primer molitve Cerkve, ki spremlja podelitev zakramenta svetega zakona: »Bog, ti združuješ ženo z možem in od začetka urejeno skupnost obdarjaš s tistim blagoslovom, ki edinega ni uničila ne kazen za izvirni greh ne sodba o vesoljnem potopu.«

Po tej molitvi Cerkev izpoveduje svojo vero, da je družina Božja ustanova, ki se bo ohranila na Zemlji. Seveda ni zagotovljeno, da se bo družina ohranila v Evropi. Čeprav je človek ne more popolnoma uničiti, jo more pohabiti – in to se že dogaja v našem svetu. S škodovanjem družini človek manjša človeško srečo, ki je izpolnjena ravno v družini. S tem ogrozi življenje in odpira vrata kulturi smrti. Zagovorniki kulture smrti uporabljajo zelo prefinjene metode da bi dosegli svoj uspeh. Plemenitim besedam, ki jih uporabljajo, ti zagovorniki natikajo popolnoma nasproten pomen, tako da spremenijo njihov smisel in jih naredijo sramotne.. Govorijo o »človekovih pravicah« in »pravicah otrok«, v resnici si prizadevajo za vsiljevanje nazorov, ki  dejansko škodujejo ljudem in otrokom. Pod krinko pravic otrok kot jih oni razglašajo, očetje in matere izgubljajo vsako možnost za odgovorno vzgojo svojih otrok: naravna, od Boga dana pravica do vzgoje, ki pripada vsakemu otroku, je tako kršena.

Podporniki kulture smrti vsiljujejo novo »gender ideologijo« (t.i. teorijo spola, op. u.). S tem izrazom želijo vsiliti t.i. (gender equality) »enakost spolov«.  Ko nekdo prvič  sliši ta izraz, on ali ona, more misliti, da podpirajo enake pravice in enako dostojanstvo, ki pripada vsem moškim in ženskam, toda te skupine nameravajo nekaj povsem drugega, ko uporabljajo izraza »enakost spolov«.  Skušajo nas prepričati,  da nihče ne obstaja naravno kot moški oziroma kot ženska, vzeti hočejo moškemu njegovo moško identiteto, ženski njeno žensko identiteto in družini njeno družinsko identiteto, tako se moški ne sme več počutiti moški, ženska ne ženska in da zakon ni več zveza izključno med moškim in žensko: skušajo izenačiti zvezo med dvema moškima ali dvema ženskama z zakonsko zvezo. S tem vpeljujejo obliko sodomske zmote, ki nasprotuje Božji volji in kliče po Božji kazni.

Kar prihaja v našo družbo preko njihovih plemenitih sloganov, je rušenje družine, ki naj bi bila sveta.  Je bogokleten upor človeka proti svojemu Stvarniku. Bog sam nas je ustvaril po svoji podobi. Stvarnik je obdaril moškega z moškim dostojanstvom, žensko z ženskim dostojanstvom in družino z dostojanstvom družine. Dostojanstvo vsakega naroda izhaja iz tega daru. Privrženci kulture smrti in spodbujevalci »gender ideologije« z uporabo plemenitih sloganov težijo k uničenju vsega tega. Nazivi kot so moški, mož, oče, vitez ali kavalir zanje niso več sprejemljivi. Enako velja za nazive kot so ženska, žena, mati. Kjerkoli prodira ta ideologija, narodi izgubljajo svoj dostojanstven  položaj pred Bogom in pred svetom.

Iz nerazumljivih razlogov so poslanci številnih dežel ponižujoče uslužni zagovornikom kulture smrti, ko sprejemajo zakone, ki včasih nasprotujejo preprostemu razumu.  Ti  državni predstavniki so izgubili vse moralno samospoštovanje in povzročajo ne samo izgubo dostojanstva svojih narodov, ampak jih  izpostavljajo uničenju. Takšno ravnanje  jasno kaže na  izgubo osnovnega čuta za življenje in čuta za samoohranitev. Nekaj od tega že lahko vidimo v naši državi.

Radi bi izrazili naše veliko spoštovanje in zahvalo vsem institucijam in posameznikom, ki razumejo to nevarnost in so za promocijo družine in kulture življenja organizirali Pohoda za življenje v Košicah (22. september 2013). Radi bi izrazili naše spoštovanje in odobravanje vsem ljudem, ki so ta pohod podprli  in tako pokazali, koliko jim pomeni zaščita družine.

Namen pohoda za življenje je bil klic, vlivanje poguma in moralna podpora našim državnim predstavnikom, da bi jim dal zanosa za zaščito dostojanstva in živosti našega naroda. V resnici pa se zaenkrat zdi, da ga še niso upoštevali, kar kaže na to, da so že posvojili kulturo smrti – glede na to, kako obsežno in konkretno podporo nudijo njenim zagovornikom. Zagovorniki  »enakosti spolov« se ne dajo; čakajo na ugodno priložnost, da z novo zakonodajo podredijo vzgojno izobraževalni proces, ki ne bi odvzel otrokom samo njihovega dostojanstva, ampak  bi jih tudi moralno in psihološko pohabil. Preprečeval bi otrokom, da bi odrasli v zrele moške in ženske. Poleg tega bi bili tudi učitelji zlorabljeni  za to strašno opustošenje. V preteklosti so zlorabili učitelje za vsiljevanje ateizma otrokom – proti volji staršev; danes jim grozi še hujše. Mediji močno podpirajo zagovornike kulture smrti: ne dopustimo, da nas zavajajo in manipulirajo z nami.

Kultura smrti resnično ogroža naš narod. V nevarnih časih naši predniki niso oklevali in so darovali svoja življenja za obrambo domovine. Danes še niso potrebne tako velike žrtve, toda biti moramo budni.  Spodbujamo k pozornosti državne predstavnike na vseh nivojih, tudi starše, šolske upravitelje in vse ljudi dobre volje. V samem začetku  moramo preprečiti vsako  manifestacijo kulture smrti. Na volitvah lahko volimo samo tiste kandidate, ki zavračajo kulturo smrti.  Za drugačnim ravnanjem bomo razvrednotili junaštvo naših prednikov, ki so dali življenja za dobro domovine.

V tem adventnem in božičnem času nam Bog zelo jasno pokaže, kaj mu pomeni družina. Ko je poslal svojega Sina na svet, mu ni zagotovil niti razkošne palače niti izvrstnih jedi. Zagotovil pa je, da se je rodil v urejeno družino. Sveta nazareška družina naj nas navdihuje, da bomo naredili vse, kar je mogoče za zaščito in ohranitev naših družin. Kot je Sveta nazareška družina obvarovala novorojenega otroka z begom v Egipt, tako smo tudi mi dolžni za vsako ceno zaščititi zdrav razvoj vseh otrok in jih obvarovati pred nevarno »gender ideologijo«.

Z upanjem, da boste zavzeli pokončno držo pri teh resnih vprašanjih glede življenja in družine, vas blagoslavljamo.

slovaški škofje  

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top