Besedilo sprejete resolucije v Evropskem parlamentu

V nadaljevanju si lahko preberete besedilo spremenjene resolucije "Estrela", ki so jo evropski poslanci sprejeli pretekli torek. Prvotno besedilo, ki ga je predlagala poslanka Edite Estrela so zavrnili, namesto tega pa so sprejeli novo besedilo, s katerim so zavrnili sporno "pravico do splava" in poudarili, da Evropska unija nima pristojnostmi nad vsebinami kot so splav, spolna vzgoja, kontracepcija in teorija spola.

Besedilo sprejete resolucije:
Sprejeta besedila  
Torek, 10. december 2013 - Strasbourg Začasna izdaja
Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice
P7_TA-PROV(2013)0548 A7-0426/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. decembra 2013 o spolnem in reproduktivnem zdravju ter pravicah (2013/2040(INI))

Evropski parlament ,

–  ob upoštevanju člena 168(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije o javnem zdravju, predvsem pa odstavka 7, ki navaja, da se pri dejavnosti Unije upošteva odgovornost držav članic za opredelitev njihove zdravstvene politike ter za organizacijo in zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe,

–   ob upoštevanju akcijskega programa mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju leta 1994 v Kairu in akcijskega programa svetovne konference o ženskah leta 1995 v Pekingu,

–  ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenja Odbora za razvoj (A7-0426/2013),

A.  ker akcijski program iz Kaira opredeljuje reproduktivno zdravje in pravice;

1.  meni, da je oblikovanje in izvajanje politik reproduktivnega zdravja in pravic ter spolna vzgoja v šolah v pristojnosti držav članic;

2.   meni, da čeprav oblikovanje in izvajanje zdravstvene in izobraževalne politike sodi v pristojnost držav članic, lahko EU pripomore k uveljavljanju najboljše prakse med državami članicami;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in nacionalnim parlamentom držav članic, Agenciji EU za temeljne pravice in generalnemu sekretarju Združenih narodov.

 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top