• Škandal je, da mnogi delavci, ki trdo delajo, ne morejo dostojno preživeti svojih družin.

Deviacija levice in njihovi aktivisti so največja grožnja za 70% vaših pokojnin!

Slovenija se sooča z dolgoročno nevzdržnostjo pokojninskega sistema in proračuna zaradi premalo rojenih otrok in izseljevanja mladih. Razlogi – vladna protidružinska politika, propaganda splava v šolah, zaničujoč prevladujoč medijski odnos do družinskega življenja ter promoviranje eksperimentiranja s spolom in spolnimi praksami.

Evropska komisija je 2.3.2016 objavila »Delovni dokument služb Evropske komisije 2016«. V njem so predstavili finančno in gospodarsko stanje Slovenije in opozorili, da je Slovenija država z najslabšo proračunsko in demografsko prihodnosti v vsej Evropski uniji. Ali konkretneje – Slovenija je država, v kateri bo zaradi pomanjkanja otrok zagotavljanje pokojnin ter zdravstvenega zavarovanja za upokojence vedno večji finančni pritisk na proračun. Takole pravijo:

Staranje prebivalstva v Sloveniji je glavno
tveganje za fiskalno vzdržnost, zlasti v
dolgoročnem  obdobju.  Slovensko
prebivalstvo se stara hitreje od prebivalstva v
večini držav članic, saj naj bi se koeficient
starostne odvisnosti starih po napovedih med
letoma 2013 in 2060 več kot podvojil.

Komisija ocenjuje, da se dolgoročno Slovenija
sooča z največjim tveganjem za fiskalno
vzdržnost med vsemi državami članicami.

Staranje  prebivalstva  povzroča  znaten
pritisk na vzdržnost  pokojninskega in
zdravstvenega  sistema  ter  sistema
dolgotrajne oskrbe. Pokojninska reforma iz
leta 2012 je stabilizirala odhodke, povezane s
pokojninami,  vendar  le  kratkoročno.
Dolgoročno naj bi Slovenija doživela eno
največjih  povečanj  javnih  odhodkov  za
pokojnine v EU.
Na področju zdravstvenega
varstva bi lahko učinkovitejša raba virov
dolgoročno omejila odhodke, ne da bi bil
ogrožen dostop do kakovostne oskrbe. Poleg
tega je  za  zdravstveni  sistem  značilno
pomanjkanje zadostnih vgrajenih sistemov
samodejnih stabilizatorjev,  ki bi ublažili
nihanja prihodkov v gospodarskem ciklu.
Slovenija poleg tega nima celostnega sistema
dolgotrajne oskrbe. Pozornost se še naprej
namenja  predvsem  institucionalni  oskrbi,
medtem ko skupnostna oskrba ni dobro
usklajena.

Zakaj sta industrija splava in teorija spola glavna razloga za katastrofalno slovensko finančno prihodnost?

Aktivisti levice zagovarjajo družbeni model, ki temelji na splavu, spodbujanju ločitev, uvajanju homoseksualne ideologije, trgovini z materinstvom, ubijanju bolnikov, prepovedi pokopa izvensodno pobitih in zasvajanju z drogami. Delovanje teh organizacij in posameznikov, ki zlorabljajo denar davkoplačevalcev in državne ustanove, je danes ključni razlog za nastanek t.i. demografske zime, v kateri manjka 300.000 ljudi mlajših od 30 let. Takšno stanje povzroča ekspresno staranje prebivalstva, vedno manjše število zaposlenih davkoplačevalcev in slabšanje razmerja med zaposlenimi in upokojenci, ki se približuje ravni 1 zaposleni na 1 upokojenca (trenutno mora npr. 800 zaposlenih zaslužiti vsak mesec pokojnino za 612 upokojencev). Zato se mora država zadolževati za pokojnine, zdravstveni in socialni sistem... Samo v letu 2015 se je Slovenija zadolžila za več kot 1,5 milijarde eurov, da je pokrila finančno luknjo v pokojninski blagajni, saj je delavcev vedno manj in s tem pokojninskih prispevkov. Dejstvo je, da ljudje, ki volijo in podpirajo steanke izrojene levice (ZL, SMC, DESUS) na čelu z njihovimi proabortivnimi mediji (DELO, Dnevnik, POPTV, Mladina itd.) podpirajo politiko, ki jim bo vzela 70% tistega denarja, ki so ga plačali v okviru svojih pokojninskih prispevkov.

Aktivisti in politiki devijantne levice v Sloveniji ustrahujejo strokovnjake in politike, ki iščejo vzroke za upad prebivalstva!

Za razumevanje položaja, v katerem se je znašla Slovenija je Ključno vprašanje, zakaj se v medijih ne sme noben strokovnjak in politik vprašati, zakaj v Sloveniji kritično upada prebivalstvo oz. zakaj nimamo več otrok? Razlog je v sovražnem molku, ki prepoveduje in tabuizira ključne teme za preživetje slovenskega naroda in družbe. Gre za politične in medijske strukture, ki vsakogar, ki zastavi to vprašanje in izpostavi ubijanje nerojenih deklic in fantkov v slovenskih bolnišnicah, označi za fašista, nestrpneža in mračnjaka. Gre za izraze, ki so jih namenoma izumili ter jih preko proabortivnih novinarjev in politikov širijo in s tem zastrupljajo slovensko javnost in mladino. Za vse te radikalne levičarje, ki zasedajo dobro plačana mesta na ministrstvih ter na naše stroške vodijo protinarodno politiko je značilno, da so danes glavni motor nestrpnosti, omejevanja svobode izražanja in grožnja narodnemu obstoju. Vsak kdor podpira njihovo politiko je sokriv za uveljavljanje politike, ki vzpostavlja osebno in kolektivno nesrečo ter dolgoročno revščino in depresijo Slovencev in Slovenk.

Kaj je cilj slovenske deviacije levice? Socialna revolucija, nenehno davčno zasužnjevanje prebivalstva in zgoljufani prevzem oblasti! Delavci jih ne brigajo popolnoma nič!

V zadnji migrantski krizi se je pokazalo, da bogata slovenska bogata in privlegirana jet-set radikalna levica hoče na vsak način uničiti slovenski narod in kulturo. V skladu s svojimi komunističnimi koreninami v migrantih ne vidijo človeških usod, temveč bodoče volivce. S promoviranjem t.i. multikulturalizma (brez dovoljenja volivcev) hočejo naseliti Slovenijo z migranti, jim po hitrem postopku podeliti državljanstva in vzgojiti novo volilno bazo. Gre za peklenski načrt slovenskih levičarjev, ki so se odločili, da je za njihovo preživetje ključno naslednje: zlorabiti muslimanske migrante, s protidružinsko politiko vzpostaviti obubožanje Slovenije in dolgoročno vzpostaviti socialne nemire, znotraj katerih bodo še bolj okupirali vse vzvode oblasti.

Kaj lahko naredimo?

Številni državljani si ob vsem zastavljajo vprašanje, kaj je sploh mogoče narediti? Predlagam da najprej razširite omenjene informacije v svojem okolju, se udeležujete levičarskih shodov in zastavljajte politično nekorektna vprašanja (npr. kakšno je vaše stališče do ubijanja nerojenih deklic?, zakaj Slovenci izumiramo? itd.), razkrivajte njihove finančne vire, se organizirate in v predvolilnem času naredite vse za razkrinkanje radikalnih levičarjev in njihovih organizacij tako na lokalni kot tudi  državni ravni. Obenem v svoji okolici aktivno problematizirajte ureditev, ki Slovenijo uvršča med države na svetu, ki so najbolj sovražne do nerojenih deklic in dečkov. Prav tako pa se v šolah in javnosti odločno zoperstavite teoriji spola in homo-lezbični-bi-trans-queer seksualni socialni agendi, katere cilj je en sam: razpad družin, drogiranje mladine, uničenje slovenskega naroda in uvajanje kulture smrti. Če še ne verjamete – boste to dobro razumeli, ko boste oz. že prejemate mizerne pokojnine. Evropska komisija je v svojem poročilu zelo jasna: Slovenija se sooča z največjim tveganjem za fiskalno vzdržnost med vsemi državami članicami!

Avtor

Tine Belin

Aktivni državljan in družbeni teoretik

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top