Dosje koroški dečki - odvetnik Cugmas v DZ: Koristi vnučkov so skladne z željo starih staršev

Odlična pravna argumentacija odvetnika babice, Velimirja Cugmasa, na seji Komisije za peticije, 12. 5., zoper državno ugrabitev vnučkov babici in dedku!

VELIMIR CUGMAS: Pozdravljeni.

Najprej bi povedal, da želim na javnem delu seje spregovoriti, zato imam tudi legitimacijo.

PREDSEDNICA EVA IRGL: Samo pazite s podatki. Izvolite.

VELIMIR CUGMAS: Povem, da me je babica, katere odvetnik sem, razbremenila molčečnosti, to gre in nisem zavezan, sam pa kot odvetnik vem, kaj je tisto, kar je varovano in vse, kar bom danes povedal, pa bom kar precej podatkov povedal, bom povedal samo tiste podatke, ki so že javno objavljeni, ki so že medijsko v etru. Ničesar takega, da bi pregrešil kakršnokoli določbo kateregakoli zakona.

PREDSEDNICA EVA IRGL: Najlepša hvala.
Razumem to in lahko kar pojasnite svoje stališče. Izvolite.

VELIMIR CUGMAS: Ja, torej najprej moram povedati, da sem, ko sem dobil vaše vabilo, premišljeval ali mi je mesto kot odvetniku, da stopim tudi pred komisijo Državnega zbora. Vendar glede na to, da je država aparat prisile v rokah vladajoče elite in, da je pravo uzakonjena volja vladajočih in, da 1. člen Ustave Republike Slovenije nedvomno govori, da je Republika Slovenija demokratična država, torej vlada ljudstvo, je nesporno, da tudi sam (...) prisostvujem tej seji. Torej kot del pravosodja, kot javna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Torej Zakon o odvetništvu je pa predpis, ki me zavezuje in, ki opredeljuje moj položaj kot svoboden poklic in skladno tej svobodi, ki je urejena s tem istim zakonom, sem danes tukaj predhodno pripravljen tako, da sem kontaktiral svojo varovanko in tudi starega očeta, ne bom ponavljal njihovih imen, ker so splošno znana, oba dva sta me odvezala molčečnosti tako, da lahko povem tisto kar je bistveno v tej zadevi.

Torej ne bom ponavljal stvari, ki so splošno znane, torej vse tisto, kar vemo, kar se je dogajalo in kar je že predhodno tudi dejansko že pojasnjeno v medijih, bistvo moje naveze na peticijo kot ustavno kategorijo je, da opozorim tudi slovensko širšo javnost, da ni zgolj tisto kar je moj predhodnik povedal, da bi bilo sporno ni zgolj delo centrov sporno, ne gre zato, da bi obstoječa zakonodaja ne naredila orodij, ki bi omogočili vse tisto kar moja varovanka v tem postopku tirja, tirja pa zgolj tisto kar ji tudi daje konvencijo otrokovih pravicah, ki v 5. člen od države pogodbenice tirja, da torej članom širše družine kamor gre vključiti stare starše in vnuke zagotovi predviden krajevni običaj postopanja v zvezi razmerij in posega v to razmerje. Kaj je krajevni običaj, ni to tisto kar doktorji znanosti tudi zaslužna profesorica, ki po mojem mnenju ni bila upravičena, da se seznani s spisom, ki šteje za tisto kar je uvodoma tekla razprava po poslancih, ki so zapustili sejo. Ni zaveza tudi in obligacija ali upravičenje centra, skupnosti centrov za socialno delo, torej, gospa Korva, profesorica, ki je na javni konferenci sodelovala sta se seznanili s tistim kar je varovano in ministrica je na tej isti seji kjer je sedela poleg prvostopnega organa, kot drugo stopni organ, obe dve tudi legitimirala in sprašujem se kje je tukaj pooblaščenka za informacije javnega značaja, sam sem na to že opozoril in terja tudi reakcijo, ta institut je tudi prekrškovni organ, nujna je sankcija.

Ker pa se v medijih pojavljajo tudi intervjuji z nepooblaščenimi osebami, ki obiskujejo rejniško družino in oba vnuka, je jasno da gre za storitev elementov večjih kaznivih dejanj. Sam sem 1. 4., ko sem prvič se z zadevo seznanil in javno spregovoril sem tudi že v eter poslal sporočilo, da to postopanje, ki sem ga zaznal ima vse znake očitanega kaznivega dejanja, nevestnega dela v službi. Do danes me noben organ kazenskega pregona ali odkrivanja kaznivih dejanj ni kontaktiral. Moj predlog je, da, če sem se odzval na to sejo, da se ta magnetogram odstopi na pristojne organe, da speljejo te postopke pa ne zgolj v zvezi tega kaznivega dejanja, tudi v zvezi kaznivega dejanja in elementov, ki jih ugotavljam, da so v spisu nedvomno izkazani po 190. členu KZ 1, to je odvzem mladoletne osebe! Tudi zloraba uradnih pravic po 157. členu je izkazana z elementi,  kakor tudi ponarejanje uradnih listin po 259. členu tega istega kazenskega zakonika.

Bom obrazložil še naprej.
Organi pregona so dolžni preveriti zakonitost in utemeljenost vseh aktov za katere trdim, da so protipravni. Vi veste, da je nesmiselno govoriti o aktu odvzema otroka očetu, ki nima dejanskega varstva in oskrbe oziroma oblasti nad temi otroci, vi veste, da je 27. 12. ta oče, ki nikoli ni izvrševal in tudi mogel ni roditeljske pravice tako, da bi bilo to skladno s standardi v naši družbi. Torej vam iz medijih, v medijih je oglaševano kakšna je starost teh otrok in dejstvo je, da je vsem jasno, da je tudi povedano, da je pri starosti 6 mesecev prvorojenca odhajal na izvrševanje kazenske sankcije zaradi kaznivega dejanja nasilništva.

Pravnomočno je bil obsojen, tudi iz medijev je znano, da je drugi otrok bil zaplojen v času, ko je bil tam, ko se je pa ta otrok rodil je pa tudi na predlog po katerem je izkazoval, da ga družina potrebuje predčasno prišel iz tega zapora. Če glede na starost potegnete sosledje vzročnih zvez in časa lahko ugotovite, da je bilo nekaj zelo narobe pri izvrševanju roditeljske pravice, ki je praktično bila samo na papirju, izvrševana pa ne saj je dejstvo, ki je tudi že splošno znano, da je ta družina in pokojna že tudi obiskala varno hišo, že v maju 2015, da se je ta dogodek iz varne hiše katere vzrok je bilo nasilje v družini, vi pa veste, da se nasilje v družini izvaja nad družinskimi člani. Torej kdo je žrtev mi ni potrebno pojasnjevati ob dejstvu, da gre za utemeljeno obtožnico, obtožnica je pravnomočna zaradi akta, ki se je zgodil 27. 12. in to dejstvo ne govorim prvič 29. 12. je o tem bila lanskega leta tiskovna konferenca Kriminalistične policije Celje, vse je bilo pojasnjeno, tega dne je bil pojasnjen tudi delikt, celotno Velenje, vsa Koroška regija je vedela za katero družino gre, za katere vnuke trditev, da je karkoli bilo narobe, kasneje pri babici, da je babica izpostavila otroke medijem ne zdrži resne presoje.

V tej zgodbi je bistveno tudi to, da je ministrstvo najprej organiziralo tiskovno konferenco. Ta tiskovna konferenca kot veste 6. 4. na tej tiskovni konferenci se pojavijo vsi tisti, ki sploh ne bi smeli sodelovati v tem postopku kaj šele pregledovati spis. Torej poleg zaslužne profesorice, ki tudi sedaj v svojih člankih opozarjam na mladino številka 15, ki si jo tudi zapiše v COBISS kot svojo referenco nedvomno pove, da organ torej, da socialni delavci ne morejo delovati po zakonu. Torej jih tirja tisto kar določba 14. člena ustave prepoveduje, arbitrarnost. Dejstvo tudi je, da na tej tiskovni konferenci vsi povedo, da razlogi pač terjajo tisto kar je ministrica že napovedala 1. aprila, ko je pred kamere povedala, da mora svojim podrejenim pač verjeti, ko sem takrat v televizijski oddaji spremljal njen nastop, sem se dejansko zgrozil pravzaprav predvideval sem, da gre za aprilsko šalo. Žal se je izkazalo, izkaže za resnično. 2. 4. v Delu že govorita, danes prisotni, gospod Stefanoski in tudi ministrica, da verjetno ne bo nič nezakonitega, da pa sta odreagirala in že poslala inšpektorico na delo. Katero inšpektorico in na kakšno delo je poslana ta inšpektorica? Tista inšpektorica, ki je 11. 2. 2016 opravljala redni inšpekciji nadzor v Slovenj Gradcu in, ki je bila tam tudi vprašana, da poda smernice, kaj je to največja korist za otroka? Torej uradni delavec, torej organ z javnimi pooblastili, ki ima na določeni zadevi pooblaščenca, je lahko samo nadzorovan, ne pa da se terja od inšpekcijskega organa, napotek in napotek ne le, da je protipraven, je neživljenjski, vendar se ga ta uradna delavka drži. Napotek glasi in njeno mnenje je, da je strokovno v največjo korist, da se za otroka najde primerna rejniška družina izven okolja, kjer sedaj živita, saj je večkrat v korist otrok, da se stari starši obnašajo le kot stari starši in naj ne bodo starši. To je napotek tiste inšpektorice, ki jo Stefanovski, ki ve, kje je bila, pošlje tudi na inšpekcijski pregled, katerega zaključke pa, potem obelodani njen šef Stefanovski. Zapiše zapisnik 6. 4., čeprav že razpolaga z mojim pisnim izdelkom, v katerem 5., torej še dan pred konferenco ministrico, inšpektorja in pristojni center v Velenju obvesti o vseh postopkovnih napakah, ki so zagrešene. V korist otroka je lahko le zakoniti postopek. Takoj, ko je postopek nezakonit, nezakonit pa je takrat, ko ni zagotovljena formalnost torej ko niso zagotovljena postopkovna pravica postopka in ko ni uporabljeno pravilno materialno pravo torej tako vsebina kakor oblika to je tista temeljna korist otroka ne pa neizkazana pavšalizacija, ki smo jo slišali na vseh tiskovnih konferencah. Ta ista inšpektorica, ki je javna uslužbenka, ki ima tudi status uradne osebe in ime in priimek, ki ne more biti zaščiten, ker so ti podatki javni, je gospa Tuta in danes prisotni glavni inšpektor čeprav sem ga na televizijskim soočanju pri Odmevih vprašal misleč, da je dejansko uporabila pri svojem delu postopkovni predpis, ki ga je po določbi Zakon o inšpekcijskem nadzoru 3. člen drugi odstavek dolžna uporabiti to je ZUP, sem bil prepričan, da ga je, ampak ga ni. Svoje ugotovitve je zapisala zgolj na podlagi treh poročil samo tistih vprašanih za katere je že predhodno vedela, da so nepristojni, da bi sploh odločali. Gre za Center za socialno delo Velenje, ki v tem postopku ni pristojni organ odločanja. Pristojni organ odločanja je tisti organ, kjer otroci živijo. Ne tam, kjer so otroci formalno vpisani v pravno enoto, da živijo pri očetu, če je oče v priporu mati pa umorjena. Zakon o socialni varnosti ima v določbi 81. in 82. člena rešitev, ta rešitev je, da je krajevno pristojen center, center kjer otroci živijo in to je znano tako enemu kot drugemu. To je pravzaprav znano in ima vedenje o tem vsem tudi danes prisotni varuh človekovih pravic, ki je organ Republike Slovenije, ki je tudi tako neodvisen in ki je tudi samostojen kot odvetnik, samo odvetnik deluje na trgu kot svobodnjak, varuh pa varuje. Kaj varuje? Varuje dostojanstvo, zakonitost in človekovo pravico slehernega. Tudi babica, zlasti babica v odnosu do otroka. Otrok v odnosu do zakonitosti je predmet varovanja, ki ga mora varuh varovati zlasti ob dejstvu, da je babica takoj, ko je začutila stisko najprej poklicala in to že v januarju pomoč. Katere institucije v Sloveniji? Ja tiste, ki ima največjo težo in veljavo pri sleherniku, ki meni, da bo dejansko dobil tisto za kar je varuh poklican. Varuh z njo komunicira. Komunicira tudi z centri. Trdim, da varuh ni imel nobene pristojnosti sklicati tiskovno konferenco 8. 4. torej dva dni po tem, ko je tiskovno konferenco tako kot je bila sklicana in tako kot se razgalijo tudi nezakonita postopanja tistih, ki so v ta spis pogledovali, ugotavljali kdo je rejnik, babica do danes tega vpogleda in tega vedenja nima, še danes ne ve kje so otroci pa je v odločbi, ki jo je velenjski center izdal in na katero se sklicuje, da je temelj postopanja to je odloča celjskega, se oproščam, velenjskega centra za socialno delo kot nepristojnega organa krajevno in trdim, da tudi stvarno s katero odvzema otroka očetu kar je bistroumni smiseln in ta del odločbe je neizvršljiv je torej po ZUP uničen. Zakaj? Zato, ker kaj boš očetu vzel, če mu je že vse odvzeto 27. 12., ko je pridržan oziroma ko je v priporu saj si je te otroke sam odvzel pravzaprav od 5. 12. so ti otroci na podlagi dogovora, ki jih stara starša imata z obema staršema v oskrbi in varstvu pri babici vse do slej, da se vrneta 31. 12. iz / nerazumljivo/. Torej, gre za nekaj kar je v družini dopuščeno in kaj po krajevnem običaju, ne le na Koroškem, ne le na Štajerskem v vsej Sloveniji, ko starši zapustijo otroke iz enih ali drugih razlogov začasno njihovo varstvo in skrb prevzemajo stari starši, zato je ta civilizacijska veze in krajevni običaji ne le Koroške, krajevni običaji vse Slovenije. Sedaj se zgodi dogodek, ki postavi na glavo zgodbo, saj mamica se nikoli ne vrne, vrne se v krsti. Pred pokopom 28. 12. tudi pooblaščenke centra pridejo, to ugotovijo in kar je bistveno in kar je v korist otroku ugotovijo, da ta ljubeča dedek in babica absolutno nadomeščata stare starše pravzaprav, da je sploh vprašanje, če so starši kdaj bili v taki kvaliteti torej neposrednega odnosa navezanosti, varne navezanosti saj je dejstvo, da sami ugotavljajo tako obe pooblaščenki prideta je babica sama, vrne se dedi z otrokoma, otroka nasmejana, razigrana. Ko govorita z dedkom pa ta dobi solze v oko je jasno, saj mu izrečeta sožalje, prerano umorjeni hčeri. Kako dedek odreagira? To sami zapišejo, da stopi na hodnik, da otroka ne vidita solze v njegovih očeh. To takrat še obe pošteni socialni delavki zapišeta.

Kaj se zgodi kasneje? Sem vam že povedal, da kasneje 12. 2. je inšpekcijski pregled. Tam se očitno Ljubljana odloči, da za Koroško ne velja standard kot je krajevni običaj v Sloveniji, da bo najbolje, da se realizira tisto kar je že domnevni morilec napovedal prej in tudi izrazil že na centru. Že 22. 12. na centru pove, da želi, da se otroka odvzameta, ker bo šel v tujino in ne more skrbeti zanj ni dobro, da bi po njegovem bila pri mami, naj gresta v rejo. Uresniči tisto, kar v kamero pove tudi z imenom in priimkom navedena prijateljica mame torej uresniči naklep. Kaj se zgodi, potem 8. 4. na tiskovni konferenci varuha? Varuh se opredeli do tega akta, ki je protipraven, saj je babici nekaj proti pravno odvzeto, čeprav je v odločbi tisto katero sem prej grajal, ko sem povedal kaj piše v prvi točki izreka. V drugi točki izreka piše, da ta otroka ostaneta pri dedku z imenom in priimkom in pri babici z imenom in priimkom do oddaje v rejništvo. Pod točko tri, da pritožba ne zadrži izvršitve. Pod točko štiri, da niso posebni stroški nastali. Sedaj mi pa povejte tisti, ki niste pravniki veste, če se odločba na tebe nanaša jo moraš dobiti, mora ti biti vročena. Torej, ali jim gre aktivna pravica izpodbijati to odločbo? Torej, Varuhinja, namestnik danes prisotni sta vrhunska pravnika, vse to jima obrazložim, vsa ta vedenja imata. Kljub temu, da izpostavi Varuhinja na tiskovni konferenci, da še ni pa bi morala biti odvzeta roditeljska pravica kaj je pravilo in predhodno vprašanje tudi v tem postopku, predhodno vprašanje v postopku pred organom. Centra, ki niti pobude na pristojno sodišče ni dal, kaj je čakal? Ampak Varuh ocenjuje, da ta odvzem je v korist otrok in namestnik celo pove, da so razlogi tehtni torej celi Sloveniji obelodani in pove, da to nista razloga stanovanjske stiske in starosti, čeprav ima v dokumentaciji tudi druge listine, čeprav ve, da tistih pet razlogov, ki jih navaja in ne meni ne babici niso znani do 12., ko ministrstvo končno izda tisto odločbo, ki jo napove namestnik. Namestnik reče, odločba na vlogo mora biti izdana, reče, ali zavržna ali zavrnila, ugodilna očitno ne torej prejudicira pa sploh ne bi smel vršiti te konference. 24. člen zakona, ki mu daje tudi plačo ustavnega sodnika namestniku. Govori, Varuh ne obravnava zadev, v katerih tečejo sodni ali drugi pravni postopki razen, če gre za neopravičeno zavlačevanje postopka ali za očitno zlorabo oblasti. Torej, če ne gre za zlorabo oblasti, ne gre za zavlačevanje postopka kaj potem sploh obravnava. Saj postopek še teče, teče takrat še upravni postopek, dva upravna postopka tečeta eden na podlagi vloge babice, drugi na podlagi tako rečejo uradni dolžnosti.

1. 4., ko sem z babico prvič v Slovenj Gradcu na zapisnik podam tudi pritožbe, podam pritožbe tako kot jo lahko in terjam, da se odstopi pristojnemu organu v razsojo. V tej odločbi izpostavim interes otroka, otroka sta v taki starosti, da po teoriji navezanosti in dejstvo je, da sta oba navezana na babico in dedka, na okolje komar sta vključena tudi v vrtec in okolje in dom je tisto kar je ponotranjeno kar je bistvo nekega odnosa konkretizacije koristi otrok in to tudi pošljem Varuhu. S tem Varuh razpolaga. Razpolaga Varuh tudi z zahtevo, ki jo pošljem 7., ministrici naj z nadzorstveno pravico spremeni situacijo in sicer tako, da zagotovi zakonitost. Rezultat vsega poznate. Ministrica samo na tiskovni konferenci potoči krokodiljo solzo in nihče izmed socialnih delavcev jo ne opozori, da je travmatizirana, naj se odstrani, naj si poišče psihološko pomoč. Zakaj govorim to? Ker to vsi terjajo od dedija in babice in to je glavni očitek, da nista poiskala za sebe pomoč, ko sta očitno travmatizirana. Pa nista, sta tako kot je zapisano v poročilu z dne 17. 2. torej sta sproščena. Dedek celo zelo sproščen, to je zapisano, da v bistvu skupaj rešujeta vse konflikte.

 V družini vlada ljubezen, v družini ni alkoholizma, ni mamil, ni pedofilije, ni kriminala, ni ničesar od tistega kar bi bili zadržki, saj pravzaprav to je tudi ugotovljeno v samem postopku, ko obadva vložita vso potrebno dokumentacijo, ki pa to tudi dokazuje. Ne glede na to je očitek, da sta, je to okolje po treh mesecih preveč tramatizirano, pa pravzaprav temu ni tako. Dedi in babica sta razumska, dedi in babica lahko delujeta tako, da je to v vartvo in v dobro temu otrokom, ker se je varuh prekršil zoper temeljne pravice, tudi pravice do zasebnosti, pravzaprav do nekega dostojanstva babice, saj cela Slovenija sedaj se sprašuje, ja kaj pa na tej babici je narobe, da ni primerna za otroke. Ja, ta babica trpi, trpi na svoji duši, trpi na nespečnosti, trpi na vsem tistem kar bi vsak normalen človek, ko se mu zgodi taka krivica, ko nekdo poda neko mnenje za katero ni poklican in ki je neskladno dejanskemu stanju. In vsled tega moram povedati, sem za babico v njenem imenu tudi zoper ta organ vložil potrebno tožbo. Gre za nezakonito dejanje varuha, ki ga bo razsojalo tudi pristojno upravno sodišče po 157. Členu Ustave Republike Slovenije je taka pravica predvidena in jo sedaj babica tudi terja.

Sedaj pa še to. Moje vprašanje, zakaj takšna poza varuha? Odgovor na dlani. Gre za vsaj sum koruptivne dejavnosti. Ta magnetogram bo tudi odstopiti protikorupcijski komisiji, da se poigra z naslednjim dejstvom. Varuh v tem postopku predlaga tisto kar ni zakonsko pogojeno in utemeljeno. Zagovornika otrokovih pravic je že pridobival, tudi pridobil soglasje. Pred to dvorano sem danes govoril z namestnikom, pa mi je povedal, da v bistvu ste sedaj odstopili od tega projekta. Čemu, poglejte, bili so zelo zelo, prvič, v navezi, po mojem mnenju servilni in tudi s tem projektom od 3 in 5 let starega otroka, kaj bi zagovornik, ki nima znanj pedopsihiatrije, klinične psihologije, razvojne psihologije lahko tehtnega povedal? Zakon ne predvideva, da bi otroka take starosti karkoli spraševal. In dejstvo je, da gre tukaj za nekaj kar ne more biti standard odločanja v podobnih primerih in zlasti ne, da bi lahko inšpekcija po nezakonito izvedenem postopku zapisala, da je vsa krivda na babici in sicer zato, ker je babica neustrezno odreagirala, svoje stiske zaupala svoji hčeri, hčera medijem zato, ker je povedala prijateljici in prijateljica obvestila medije in konec koncev, da je tudi angažirala odvetnika. Mnenje nadaljuje inšpekcija katerega inšpekcijski izdelek je danes prisotni predstavil s stavkom, ki je tak kot je bil v tistih sodbah, ki so se zaključevale, smrt fašizmu, svoboda narodu. Pravi, stara starša situacije... Stara starša sta očitno povzročila medijski napad, ki je delo na katere, za katerega je pooblaščen opravil center strokovno korektno.

Zaradi svoje čustvene vpletenosti še ne zmorete objektive presoje, zato pa imamo institucijo v tej državi, socialno inšpekcijo, ki je objektivno in strokovno to ocenila in treba ji je zaupati, pomislite! Tak izdelek je preprečila vse na tiskovni konferenci ministrice, ministrico in tudi vse tisto kar sem uvodno povedal.  Zaključujem svojo razpravo in se vam zahvaljujem v imenu babice in obeh njenih vnukov.

Avtor

Franci Donko

Socialni delavec

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top