Evropsko sodišče bo odločalo o nadomestnem materinstvu

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je odločilo, da bo sprejelo dokončno odločitev o spornem nadomestnem materinstvu. Italijanska vlada se je pred nekaj tedni odločila in se na Veliki senat ESČP pritožila glede predhodne odločitve istega sodišča v t.i. primeru Paradiso in Campanelli.


Odločitev, ki jo je 27. januarja 2015 sprejelo sodišče ESČP, je bilo deležno številnih kritik vključno dveh sodnikov, ki se nista strinjala z odločitvijo, da je proizvajanje in prodajanje otrok v postopkih nadomestnega materinstva v nasprotju s človekovimi pravicami.  S pritožbo na ESČP bo Veliki senat dokončno odločil o tem, ali je izkoriščanje revnih žensk v reproduktivne namene skladno z Evropsko konvencijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Omenjena odločitev bo imela izjemen vpliv na zakonodajo v vseh državah članicah Sveta Evrope.

V svoji prvi sodbi je ESČP odločilo, da mora Italija odpraviti sodbo, s katero je odvzela otroka homoseksualnemu paru Paradiso-Campanelli, ki sta od neke ruske posredovalnice kupila otroka. Omenjenemu podjetju sta plačala 49.000 EUR z namenom, da je preko umetne oploditve oplodilo najeto žensko, po rojstvu otroka pa ga je prodalo omenjenima homoseksualcema. Nobeden od obeh njiju ni biološki oče tega otroka. Italijansko sodišče je odločilo, da sta moška kršila zakonodajo in pravico otroka do očeta in matere ter zahtevalo, da se jima otroka odvzame in se ga da v posvojitev.

Oba homoseksualca sta na sodbo odgovorila s tožbo proti Italiji pred Evropskim sodiščem s trditvijo, da je Italija posegla v njuno zasebno in družinsko življenje. Omenjeno sodišče je 27.1.2015 kontroverzno odločilo v korist obeh moških in Italiji naložilo administrativno kazen v višini 20.000 EUR ter 10.000 EUR kompenzacije obema homoseksualcema. Sodišče je v isti sodbi odločilo, da naj bi imela oba homoseksualca pravico do »družinskega življenja«, čeprav sta otroka kupila in pri tem kršila mednarodno in italijansko zakonodajo. Odločitev velike porote ESČP je dokončna odločitev in zavezujoča za vseh 47 držav članic Sveta Evrope.
 

Več:

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top