Evropsko sodišče za človekove pravice: Države naj se same odločijo ali bodo ukinile zakonsko zvezo žene in moža ali ne

Iz sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice izhaja, da slovensko Ustavno sodišče nima pravne podlage, da prepove referendum o noveli ZZZDR! Združena levica in najbolj etična vladna koalicija sta protiustavno in s kršenjem Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic zlorabili sklicevanje na človekove pravice.

Evropsko sodišče za človekove pravice je 21. julija 2015 v zadevi Oliari in drugi proti Italiji enako kot že večkrat doslej zavzelo stališče, da homoseksualna zakonska zveza ni človekova pravica, ki bi izhajala iz 12. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Prav tako je soglasno odločilo, da ni dolžnost držav, da uzakonijo homoseksualno zakonsko zvezo.

12. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic


Pravica do sklenitve zakonske zveze

 

Moški in ženske, zreli za zakon, imajo pravico skleniti zakonsko zvezo in si ustvariti družino v skladu z domačimi zakoni, ki urejajo  uveljavljanje te pravice.

Sodišče se je zavzelo za to, da je država dolžna istospolnim parom omogočiti določeno obliko pravnega priznanja njune skupnosti in določiti obseg pravic, ki iz njega izhajajo, pri čemer se države same odločijo, kako to storijo. Pri tem je sodišče kot primer držav, kjer je to že urejeno, navedlo tudi Slovenijo.

Sodišče je s tem zavrnilo zavajanja vplivnih aktivistov proti pravicam otrok, staršev in starih staršev. Ti trdijo, da naj bi bila homoseksualna zakonska zveza s pravnimi posledicami vključno s posvojitvijo otrok človekova pravica, ki naj bi izhajala iz Evropske konvencije o človekovih pravicah in bi jo zato države morale uzakoniti. Med drugim v sodbi piše:
"Sodišče ponovno poudarja, da 12. člen Konvencije ne nalaga obveznosti, da vlada istospolnemu paru, kot sta vlagatelja, zagotovi dostop do zakonske zveze."

Sodišče je, podobno kot v drugih podobnih primerih, odločilo, da je vprašanje uzakonitve istospolnih zakonskih zvez prepuščeno domači zakonodaji držav.

Tako se je ponovno kot zavajajoča in neutemeljena izkazala prepoved referenduma s strani Združene levice in strank vladne koalicije, ki hočejo na vsak način uvesti posvojitve otroke v istospolne zveze. Za to nimajo nikakršne ustavne podlage, prav tako ne podlage v nobenem mednarodno zavezujočem dokumentu o človekovih pravicah.

Ustavno sodišče ima po tej odločitvi evropskega sodišča lahko delo. Vkolikor bodo ustavne sodnice in sodniki odločali v skladu z Ustavo RS, Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in prakso Evropskega sodišča za človekove pravice nimajo druge možnosti kot soglasno dovoliti referendum.

A.P.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top